Back to Top
Τηλ. επικοινωνίας : 22210.62743 | Email: dr.dim.antoniou@gmail.com
Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

Δάνεια Ελβετικού Φράγκου:  ΤτΕ: Οι τράπεζες επωμίζονται την (αποθετική) ζημία ή κέρδος από τις ανατιμήσεις ή υποτιμήσεις των δανείων σε ξένο νόμισμα. Με το αίμα στο στόμα οι Λύκοι των Ομαδικών Αγωγών.
Τι έπρεπε να προβάλλoυν στο δικαστήριο και δεν το έκαναν οι δικηγόροι των Ομαδικών Αγωγών. Και το Εφετείο δικαίως τις απέρριψε. 
IΣΤΟΡΙΚΟ:
Τα βασικά επχιειρήματα των «Ομαδικών  Αγωγών» για τα δάνεια με Ελβετικό Φράγκο ήταν δύο:
1)     Ότι οι δόσεις του δανείου έπρεπε να αποτιμώνται με την αρχική ισοτιμία εκταμίευσης του δανείου (κι όχι με την τρέχουσα ισοτιμία, η οποία αυξήθηκε πολή στην διάρκεια του χρόνου)
2)     Ότι οι τράπεζες ΔΕΝ αντάλλαξαν στην πραγματικότητα ευρώ σε ελβετικά φράγκα και το αντίστροφο, αλλά η «ανταλλαγή» αυτή ήταν ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ (δάνεια με ρήτρα ελεβτικού φράγκου).
Και το Εφετείο Αθηνών, ΑΠΕΡΡΙΨΕ τους παραπάνω δύο ΟΡΘΟΥΣ και ΔΙΚΑΙΟΥΣ επιχειρήματα…διότι οι δικηγόροι των Ομαδικών Αγωγών ΔΕΝ ΗΞΕΡΑΝ να τα στηρίξουν νομικά !
 Τα παραπάνω επιχειρήματα έπρεπε να υποστηριχθούν (κι αποδειχθούν) με τα εξής δεδομένα:
1)     Από τους παρακάτω ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ της Τράπεζας  της Ελλάδος και της Eurobank,  αποδεικνύεται ότι αυτές (κι όλες οι τράπεζες γενικά) καταγράφουν τα έσοδα-έξοδα στους ισολογισμούς των τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα με την ισοτιμία της ημέρας της συναλλαγής (όχι την ημέρα της εξόφλησης!) και στο τέλος του έτους επωμίζονται αυτές τις ζημίες ή τα κέρδη από τις αλλαγές των ισοτιμιών!
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜA: Οι τράπεζες επωμίζονται την (αποθετική) ζημία ή κέρδος από τις ανατιμήσεις ή υποτιμήσεις αντίστοιχα, των νομισμάτωντων δανείων σε ξένο νόμισμα που χορηγούν !   (κι ΟΧΙ οι δανειολήπτες)....και το λένε οι ίδιες οι τράπεζες και η ΤτΕ !...οι μόνοι που ΔΕΝ το είπαν είναι οι άσχετοι δικηγόροι των Ομαδικών Αγωγών της Απάτης !

 2)     Εάν οι τράπεζες ΠΡΑΓΜΑΤΙ αντάλλαξαν ευρώ σε ελβετικό φράγκο κι αντίστροφα, οι ανταλλαγές αυτές καταγράφονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  στο πασκόσμιο ΑΥΤΟΜΑΤΟ ON-TIME ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ arget-2) στο οποίο (σύστημα) υπάγονται ΟΛΕΣ οι Ελληνικές και Ευρωπαικές Τράπεζες και όλες οι Ελβετικές  (και η ΤτΕ και 1000 άλλες τράπεζες σε όλο τον κόσμο) (βλ. για το Target στην ιστοσελίδα της ΤτΕ και αλλού).
 Εάν επομένως ζητήσει κάποιος δανειολήπτης από την τράπεζά του την καταγραφή στο Target  της υποτιθέμενης ανταλλαγής του δανείου του από ευρώ σε ελβετικό φράγκο και το αντίστροφο, θα έπαιρνε…τον ΜΠΟΥΛΟ!!..διότι ποτέ δεν έκαναν τέτοιες ανταλλαγές, αλλά αυτές ήταν μόνο στα χαρτιά (φανταστικές). 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
Π14  (προς το τέλος της Έκθεσης): 
Οι συναλλαγές που αφορούν χρηματοοικονομικά στοιχεία σε ξένο νόμισμα, εκτός των άμεσων (spot) συναλλαγών επί τίτλων, καταγράφονται με βάση τη μέθοδο της οικονομικής προσέγγι- σης, σύμφωνα με την οποία:  
-          Την ημερομηνία συμφωνίας της συναλλαγής (transaction/trade date) γίνεται καταχώρηση του ποσού της συναλλαγής σε λογαριασμούς εκτός ισολογισμού (τάξεως).
-           Την ημερομηνία διακανονισμού της συναλλαγής (settlement/value date) αντιλογίζονται οι εγγραφές στους λογαριασμούς τάξεως και γίνονται εγγραφές σε λογαριασμούς του ισολογισμού.
Σημειώνεται ότι η θέση κάθε ξένου νομίσματος, τα πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από τις καθαρές πωλήσεις, καθώς και το μέσο κόστος, υπολογίζονται την ημερομηνία συμφωνίας της συναλλαγής.  Οι δεδουλευμένοι τόκοι των χρηματοοικονομικών μέσων σε ξένο νόμισμα, καθώς και οι σχετικές διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο υπολογίζονται και λογιστικοποιούνται σε ημερήσια βάση επηρεάζοντας αντίστοιχα τη συναλλαγματική θέση.
Αποτίμηση Στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού
Απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα και χρυσό

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Τράπεζας σε συνάλλαγμα και χρυσό αποτιμώνται με βάση τις ισχύουσες ισοτιμίες της ημερομηνίας κλεισίματος του ισολογισμού που αναφέρονται σε δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών της ΕΚΤ.
Τα έσοδα και τα έξοδα μετατρέπονται σε ευρώ με την ισοτιμία που ίσχυε κατά το χρόνο της συναλλαγής.  Η αναπροσαρμογή της αξίας των απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε συνάλλαγμα γίνεται χωριστά κατά νόμισμα, συμπεριλαμβανομένων των εντός και εκτός ισολογισμού στοιχείων.
Η αναπροσαρμογή της αξίας, με βάση την αγοραία τιμή, των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που εκφράζονται σε συνάλλαγμα παρουσιάζεται χωριστά από την αναπροσαρμογή της αξίας τους λόγω μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Για τον χρυσό δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των διαφορών από αναπροσαρμογή της τιμής και της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Λογιστικοποιείται μία και μόνη αποτίμηση της αξίας του χρυσού με βάση την τιμή του σε ευρώ ανά ουγγιά καθαρού χρυσού, όπως αυτή αναφέρεται σε δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών της ΕΚΤ και προκύπτει από την ισχύουσα τιμή του χρυσού σε δολάρια ΗΠΑ στην αγορά του Λονδίνου στο τέλος του έτους, σε συνάρτηση με την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου ΗΠΑ την ίδια ημερομηνία.

EUROBANK  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012, Σελ.11:
  Άδεια πλατεία Ξάνθης στις Ευρωεκλογές του 2014. Εγώ, ο Μένιος Τουμπάρης και ο Δημ. Στοίλας...
Η ΑΔΕΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ…λυπάμαι, αλλά αυτά τα έλεγα από το 2012, αλλά βλέπετε μιλούσα σε άδειες πλατείες και στο διαδίκυτο με υβρίζατε γιατί ήθελα να σας σώσω από Νούκες, Τόμπρες, Υπέρβαση κλπ…για να μην παραδεχτείτε την μακακία σας…Καλές Απόκριες  διαρκείας.


• Δημοσιεύθηκε από : Δρ. Δημήτριος Αντωνίου PhD, FRCS
Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018 - 6:58 μ.μ.
Διαδώστε το Άρθρο...

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου