Back to Top
Τηλ. επικοινωνίας : 22210.62743 | Email: dr.dim.antoniou@gmail.com
Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015


Ως γνωστόν η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με χρήματα του ελληνικού λαού (ΤΧΣ), δηλ. η αποκατάσταση των ζημιών των Ιδίων Κεφαλαίων των τραπεζών (βασικά του μετοχικού των κεφαλαίου) από τις ζημίες που υπέστησαν από τα κόκκινα δάνεια, υπολογίστηκε (η ανακεφ/ση) –όπως ήταν φυσικά-, ως ποσοστό των κόκκινων δανείων. Και στην συνέχεια το ποσοστό αυτό του «κέρδους» των τραπεζών (δηλ. της μείωσης της ζημίας των) πρέπει να αφαιρεθεί αναλογικά από τα συνολικά κόκκινα δάνεια.  

Οι απατεώνες όμως της Υπέρβασης, επειδή είναι ικανοί μόνο για απάτες, εντελώς άσχετοι κι ανίδεοι, «υπολόγισαν» στις αγωγές-απάτες των, την ανακεφ/ση επί των εξυπηρετούμενων δανείων !...και θεώρησαν το κέρδος αυτό των τραπεζών ως «κέρδος εκτός ισολογισμού» και παράνομο και ζητούν να αφαιρεθεί από τις κόκκινα δάνεια !

Και για τον γελοίο και πρωτοφανή αυτό σκοπό χρησιμοποιούν τον εξής «Μαθηματικό Τύπο» (έμπνευσης ανίδεων απατεώνων) για να υπολογίσουν το ποσοστό του «παράνομου» κέρδους κάθε τράπεζας από την ανακεφ/ση.Α% = 100 Χ (Αριθμητής / Παρανομαστή), όπου:

Αριθμητής: Το ποσόν της ανακεφ/σης κάθε τράπεζας

Παρανομαστής: Το σύνολον των εξυπηρετούμενων δανείων της κάθε τράπεζας ! (απαιτήσεις της τράπεζας επί των ληξιπρόθεσμων δανείων που έχει χορηγήσει).

Και στο τέλος λένε ότι τα κόκκινα δάνεια πρέπει να μειωθούν κατά -Α%,

ΟΡΓΙΑ…..

(εδώ παρουσιάζω το θέμα εκλαικευμένο, αλλά απόλυτα ακριβές και συνεπές με το κείμενο της αγωγής-οπερέτας).

Όμως, οι φωστήρες, για να κρατήσουν έστω ένα ίχνος αξιοπρέπειας ενώπιον των δικαστών ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ότι ο παραπάνω Μαθηματικός των Τύπος δεν μπορεί να εφαρμοστεί, άρα και δεν μπορεί να υπολογιστεί το «δικαιούμενο» κούρεμα του κάθε ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ δανείου, διότι λένε «στις Συνολικές Απαιτήσεις της Τράπεζας επί όλων των εξυπηρετούμενων δανείων» (παρανομαστής)  δεν αναφέρεται μόνο σε απαιτήσεις κεφαλαίου αλλά και σε τόκους που δεν αναφέρονται όμως στους ισολογισμούς των τραπεζών χωριστά !

Συνεπώς λένε οι φωστήρες, ταπεινά, ο υπολογισμός του «κουρέματος» και η ευδοκίμηση της αγωγής μας, δεν μπορεί να γίνει με απλά μαθηματικά, αλλά απαιτεί «ειδικούς εναλλακτικούς λογιστικούς χειρισμούς Σύνθετων Μαθηματικών κατά τα Διεθνή Λογιστικά πρότυπα» !...αδιευκρινίστου είδους και αρμοδιότητας !

(σελ. 324-326, 326-329, 337-342, 410-413 της αγωγής των).

Επίσης, οι φωστήρες δεν σκέφτηκαν ότι από την 31-12-2012 που τελείωσε η ανακεφαλαιοποίηση των  τραπεζών στην οποία αναφέρονται, έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα διότι: Η Eurobank επέστρεψε στο ΤΧΣ το 70% των κεφαλαίων της ανακεφ/σης που είχε πάρει, ενώ οι άλλες 3 συστημικές τράπεζες από το 40-50%

Και τέλος τα warrants (δικαιώματα αγοράς τραπεζικών μετοχών) που κρατούσε το ΤΧΣ πωλήθηκαν, ενώ οι φωστήρες δεν υπολόγισαν επίσης τους τόκους που πλήρωναν και πληρώνουν οι τράπεζες στα ομόλογα CoCos που έχουν εκδώσει υπέρ του ΤΧΣ και EFSF. Κι όλα αυτά ανήκουν στο πλαίσιο της ανακεφ/σης και καθορίζουν καθοριστικά την επιβάρυνση του Δημόσιου χρέους και το «δικαιούμενο» κούρεμα.

Μάλιστα στην απελπισία των οι ενάγοντες δικηγόροι, εγκλωβισμένοι στην παγίδα που πήγαν να στήσουν στην λογική των δικαστών, φτάνουν στο σημείο να ζητούν από το δικαστήριο να παρακάμψει και παραβιάσει το Θεμέλειο του Διεθνούς Δικαίου pacta sunt servanda !, δηλ. οι Συνθήκες (τα συμφωνηθέντα) πάντα τηρούνται (σελ. 325 της αγωγής).

Για όλα τα παραπάνω η αγωγή των είναι, εν γνώσει και καθ` ομολογία των εναγόντων δικηγόρων και των λοιπών υπευθύνων της Υπέρβασης, άκυρη λόγω αοριστίας !

Κι εδώ, αξιότιμε Κε Εισαγγελέα έγκειται  και η διάπραξη απάτης κατ` επάγγελμα των δικηγόρων και των λοιπών υπευθύνων της Υπέρβασης της αγωγής αυτής (ΠΚ 386 παρ.3), διότι στον κόσμο έλεγαν τα ακριβώς αντίθετα, ήτοι του έλεγαν μέσα από έναν ορυμαγδό διαφημίσεων ότι με την αγωγή αυτή «διασφαλίζουν» το κούρεμα 50-70% των δανείων των και αποζημίωση ηθικής βλάβης μέχρι 95.000 ευρώ.

Ιδού ένα χαρακτηριστικό δείγμα των απατηλών υποσχέσεών των στους πολίτες όπως το διαφήμιζαν κραυγαλέα στου διαδίκτυο, και σε παντός είδους ΜΜΕ:

1η ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ  

(ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ)

ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ  ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ, ΚΟΥΡΕΜΑ 50%

  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ, ΚΟΥΡΕΜΑ 70%

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ, ΚΟΥΡΕΜΑ 90%

ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΜΑΣ ΤΟ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.

1η ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ, ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ, ΙΣΟΠΟΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ, ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟ, ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΥΤΕΣ ΕΛΑΒΑΝ  ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ.

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΟΜΩΣ ΝΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ, ΜΕ ΚΟΥΡΕΜΑ :

  50% ΣΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ

  70% ΣΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ  ΚΑΙ

  90% ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΚΑΙ  ΜΕ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ.

2η ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 95.000 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΕΝΑΓΟΝΤΑ 

ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΟΙ ΕΝΑΓΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΕΠΕΙΔΗ

Σχόλιο:  Για να διεκδικήσει ο κάθε ενάγων 95.000 ευρώ αποζημίωση, πρέπει να καταβάλει δικαστικό ένσημο 950 ευρώ….όμως οι απατεώνες της Υπέρβασης χρεώνουν των κάθε ενάγοντα μόνο με 50 ευρώ για όλη την δικαστική διαδικασία μέχρι έκδοσης τελεσίδικης απόφασης !...δηλ. τα υπόλοια 900 ευρώ θα τα βάλουν από την τσέπη των ?
Είναι προφανές λοιπόν ότι οι αγωγές αυτές ουδέποτε θα συζητηθούν και έγιναν μόνο για να τσεπώσουν οι απατεώνες το 1.000.000 ευρώ από τοςυ 20.000 περίπου ενάγοντες !

Και τέλος. Προκύπτει ότι οι απατεώνες ΔΕΝ ξέρουν τι είναι Ανακεφαλαιοποίηση !

Καλημέρα σας, Δημ. Αντωνίου, ιατρός
• Δημοσιεύθηκε από : Δρ. Δημήτριος Αντωνίου PhD, FRCS
Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015 - 8:22 π.μ.
Διαδώστε το Άρθρο...

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου