Back to Top
Τηλ. επικοινωνίας : 22210.62743 | Email: dr.dim.antoniou@gmail.com
Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012


Είναι πλέον προφανές. Το γελοίο ΙQ 189 είναι πράκτορας κατά των Ελληνικών Συμφερόντων, Λαού κι Έθνους. Μετά τα όσα του καταμαρτύρησα τεκμηριωμένα, μετά το άδειασμα που έφαγε από τους Ανεξ. Έλληνες, ο προδότης αυτός επιμένει στην κήρυξη της ΑΟΖ  ΤΩΡΑ, παρόλο που ξέρει ότι αυτό σημαίνει την ΑΜΕΣΗ εκχώρηση της εκμετάλλευσης του ορυκτού της πλούτου (δηλ. της ΑΟΖ) στην Τρόικα, σύμφωνα με τα άρθρα 1 παρ.1,2, άρθρο 2 παρ.4β, 17, 18, του Μεσοπρόθεσμου του Ιουνίου του 2011 και με τα οποία παραχωρούμε ρητά όλα τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του ορυκτού μας πλούτου (και την ΑΟΖ δηλαδή) στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Ταμείο) τα έσοδα του οποίου εξ ολοκλήρου θα πάνε για την εξόφληση των δανείων της χώρας στην Τρόικα. Όπως είχα πεί η κήρυξη της ΑΟΖ πρέπει να γίνει α) μετά την ακύρωση των Μνημονίων και του Μεσοπρόθεσμου, β) μετά την οριοθέτηση των 12 μιλίων ως όριο των χωρικών μας κυριαρχικών υδάτων στο Αιγαίο, όπως επιβεβαίωσε και ο Καμμένος δημόσια.
Το παραπάνω γελοίο IQ 189-το οποίο το περιφέρει ανά την Ελλάδα, όπως μερικοί την δυσμορφία των στα ΤΣΙΡΚΑ- επιμένει σε αυτήν του την προδοτική εμμονή και σπουδή για την κήρυξη της ΑΟΖ ΤΩΡΑ, πράγμα του σημαίνει την εκχώρησή της και με ΝΟΜΟ πλέον στην Τρόικα και στα ξένα Αμερικανο-Ισραηλινά συμφέροντα!!
Μάλιστα, τελευταίο, ο πράκτορας αυτός, απαντώντας στις αντιρρήσεις μου προβάλλει το εξής επιχείρημα, που απλά προδίδει τις προδοτικές του διαθέσεις, Λέει λοιπόν, ότι με το ΠΔ 10-02-2012, Ανώνυμη Εταιρεία στους σκοπούς της οποίας περιλαμβάνονται και:

1) Η διαχείριση για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου των αποκλειστικών δικαιωμάτων του στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στις χερσαίες, υπολίμνιες και υποθαλάσσιες περιοχές, στις οποίες η Ελληνική Δημοκρατία ασκεί κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα.
......................................................
2) Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη, ενώ το Μετοχικό της Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο με μετρητά σε τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις. Για το Μετοχικό Κεφάλαιο εκδίδεται μία μετοχή, ονομαστική, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία είναι αμεταβίβαστη.

Kαι καταλήγει ο ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ αυτής εναντίον της Ελλάδος:
“Με αυτά τα δεδομένα που θα έπρεπε να είναι περισσότερο γνωστά, βλέπουμε ότι το πλαίσιο της θέσπισης της ΑΟΖ είναι απόλυτα ξεκάθαρο για τους υδρογονάνθρακες και θα ήταν καλό να είναι η βάση της οποιαδήποτε συζήτησης πάνω σε αυτό το θέμα, αλλιώς δεν έχει νόημα. Με αυτό το Προεδρικό Διάταγμα έχουμε την σύγκλιση των κομμάτων, αφού η ΑΟΖ θα είναι όντως για την πατρίδα μας”.

Αλλά ακόμα τα –ενδεχόμενα- έσοδα από τη  εκμετάλλευση των πετρελαίων στα χωρικά μας κυριαρχικά ύδατα, ή την ΑΟΖ-όταν κηρυχθεί και σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο, πάνε κι αυτά πλήρως της Τρόικa, για τους παρακάτω λόγους:

1) Είναι διαφορετικό πράγμα η κυριότητα (ιδιοκτησία, κυριαρχικά δικαιώματα), ενός πράγματος (ακινήτου, ή των πετρελαίων των χωρικών μας υδάτων) από κάποιον και διαφορετικό το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης (επικαρπία). του πράγματος αυτού από κάποιον άλλον.. Έτσι π.χ. ο πατέρας παραχωρεί με γονική παροχή το ακίνητο στην κόρη του κι αυτός (ο πατέρας) κρατά το μόνιμο αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης του  ακινήτου αυτού (για να μένει, ή άλλο τι) μέχρι να πεθάνει.
 Έτσι και με την Μόνη Μετοχή του Ελληνικού Δημοσίου για τα πετρέλαια των χωρικών υδάτων ή της ΑΟΖ. Η Μετοχή αυτή ανήκει αποκλειστικά στο Δημόσιο κι  είναι αμεταβίβαστη. Δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο είναι ΚΥΡΙΟ (Ιδιοκτήτης) των πετρελαίων στα χωρικά μας ύδατα και της ΑΟΖ, αλλά εκχωρεί αναγκαστικά το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσής της,  δηλ. την επικαρπία στην Τρόικα, σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο.

2)  Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα άρθρα του Μεσοπρόθεσμου, περιέρχονται αναγκαστικά στο Ταμείο ΟΛΑ τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου (δηλ. και των χωρικών μας υδάτων και της ΑΟΖ), αποκλειστικά για την εξόφληση των δανείων. Συνεπώς η Μετοχή της ΑΕ του Δημοσίου εκχωρείται αναγκαστικά στον Ταμείο και στην Τρόικα.
3) Σύμφωνα με το 2ο Μεσοπρόθεσμο, ιδρύθηκε ειδικό Ταμείο με έδρα το Λουξεμβούργο, το οποίο βρίσκεται υπό την αποκλειστική διαχείριση της Τρόικας-αποκλειομένης της Ελλάδος-στο οποίο κατατίθενται αυτόματα ΟΛΑ τα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου (από τις ΔΕΚΟ, τα εισιτήρια των αρχαιολογικών χώρων, της εφορίας, της εκμετάλλευσης των πετρελαίων των χωρικών μας υδάτων, της ΑΟΖ κλπ), αφαιρούνται τα οφειλόμενα (δόσεις) κι ότι περισσεύει-που δεν θα περισσεύει-θα έρχεται στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου.

Είναι προφανές λοιπόν ότι το Τσιρκάτο αυτό IQ 189, προσπαθεί να καλύψει την προδοτική του στάση και βεβιασμένη πρότασή του για κήρυξη της ΑΟΖ, με ένα ΨΕΜΑ ! Αυτή είναι και η λογική απόδειξη του προδοτικού του ΑΝΤΕΘΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ. Τον λόγο έχει πλέον η ΕΥΠ, η οποία πρέπει να ελέγξει ποίος χρηματοδοτεί την Ανθελληνική και Προδοτική προπαγάνδα υπέρ της ΑΟΖ και δράση του τύπου αυτού καθώς και τα κίνητρα και υπέρ ποίων δουλεύει. Τα θέμα είναι κρίσιμο και σημαντικότατο. Τη λύση θα την δώσουμε όμως εμείς….Ο ΛΑΟΣ και σύντομα…
«Στο όνομα του Ελληνικού Λαού…»

Με αγάπη, Δημ. Αντωνίου


ΙΔΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΤΟ ΠΔ/20-02-2012

Υπεγράφη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κάρολο Παπούλια το Προεδρικό Διάταγμα «Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.)” – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΗΣ».

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα:


1. Στους σκοπούς της εταιρίας περιλαμβάνονται και:

α) Η διαχείριση για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου των αποκλειστικών δικαιωμάτων του στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στις χερσαίες, υπολίμνιες και υποθαλάσσιες περιοχές, στις οποίες η Ελληνική Δημοκρατία ασκεί κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα.

β) Η διαχείριση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση όλων των σχετικών συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο παρελθόν από το Δημόσιο ή για λογαριασμό αυτού με τρίτους.

γ) Η διερεύνηση και αξιολόγηση του δυναμικού της χώρας σε υδρογονάνθρακες, καθώς και ο προγραμματισμός της ανάθεσης και η επίβλεψη εργασιών διερεύνησης και αξιολόγησης του δυναμικού αυτής.


2. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη, ενώ το Μετοχικό της Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο με μετρητά σε τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις. Για το Μετοχικό Κεφάλαιο εκδίδεται μία μετοχή, ονομαστική, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία είναι αμεταβίβαστη.


3. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη που διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική – διοικητική τους ικανότητα και που διαθέτουν γνώση και εμπειρία στον ενεργειακό τομέα και κατά προτίμηση στον τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.
Τις αμέσως επόμενες μέρες θα δημοσιευθεί η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων των μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τον ν. 4001/2011.


Με αγάπη, Δημ. Αντωνίου

• Δημοσιεύθηκε από : Δρ. Δημήτριος Αντωνίου PhD, FRCS
Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012 - 9:23 π.μ.
Διαδώστε το Άρθρο...

5 σχόλια:

 1. ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ; ΣΤΑΜΑΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Ν. ΛΥΓΕΡΟΥ.
  Με ποιο δικαίωμα κα θράσος ένα ΞΕΝΟΣ υπήκοος, μας κάνει επίμονες υποδείξεις για το Εθνικό μας Συμφέρον, βρίζοντάς μας ταυτόχρονα ως ΡΑΓΙΑΔΕΣ?

  Το Εθνικό Έγκλημα του Ν. Λυγερού με απλά λόγια

  1) Όλοι ξέρουμε ότι είναι διαφορετικό πράγμα η κυριότητα (ιδιοκτησία) ενός πράγματος (ακινήτου, ή της ΑΟΖ εν προκειμένω) από κάποιον και διαφορετικό πράγμα το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης (επικαρπία) του πράγματος αυτού από κάποιον άλλο. Π.χ ο επικαρπωτής δεν μπορεί να πουλήσει το ακίνητο. Έτσι π.χ. ο πατέρας παραχωρεί με γονική παροχή την κυριότητα (την ιδιοκτησία) ενός ακινήτου του στην κόρη του (για προίκα!) κι αυτός (ο πατέρας) κρατά το μόνιμο αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης του ακινήτου αυτού, δηλ, την επικαρπία (για να μένει εκεί, ή άλλο τι) μέχρι να πεθάνει.
  Έρχεται λοιπόν ο πράκτορας των Αμερικανο-Σιωνιστικών συμφερόντων Ν. Λυγερός και λέει τα εξής: α) Κηρύξτε ΤΩΡΑ την ΑΟΖ (αλλιώς είστε ραγιάδες!), β) η ΑΟΖ (το δικαίωμα εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου στον υποθαλάσσιο χώρο της) δεν κινδυνεύει να μας τον πάρει ως ιδιοκτήτρια η Τρόικα, διότι με το ΠΔ της 20-02-2012 η ιδιοκτησία της ΑΟΖ μεταβιβάστηκε οριστικά στο Ελληνικό Δημόσι, και συγκεκριμένα στην Εταιρεία Εκμετάλλευσης ορυκτού πλούτου ΑΕ η οποία είναι η μοναδική και παντοτινή κάτοχος της μοναδικής Μετοχής της ΑΟΖ, η οποία (μετοχή) είναι αμεταβίβαστη. Και πράγματι έτσι είναι. Αλλά- σύμφωνα με όσα προείπα- το Ελληνικό Δημόσιο είναι ο Κύριος (ιδιοκτήτης) της Μόνης Μετοχής της ΑΟΖ, αλλά τα δικαιώματα εκμετάλλευσής της (την επικαρπία) όχι μόνο μπορεί να τα εκχωρήσει στην Τρόικα, αλλά τα έχει ήδη αμετάκλητα εκχωρήσει με το άρθρο 2 παρ.β του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος (νόμου) (βλ. παρακάτω). Συνεπώς αυτό που προτείνει ο πράκτορας αυτός, είναι να ολοκληρώσουμε το γρηγορότερο δυνατόν την ολοκλήρωση της προδοσίας και τους ακρωτηριασμού της Ελλάδος υπέρ της Τρόικας.
  Συμπέρασμα: H κήρυξη και οριοθέτηση της ΑΟΖ πρέπει να γίνει αφού καταργηθούν τα Μνημόνια, τα Μεσοπρόθεσμα και φύγει η Τρόικα (οι κατακτητές) από την χώρα και πρίν οριοθετηθούν τα 12 μίλια ως χωρικά μας ύδατα. Εάν η ΑΟΖ κηρυχθεί ΤΩΡΑ, χωρίς τα παραπάνω προαπαιτούμενα, αυτό συνιστά μια πράξη προδοσίας κατά του Ελληνικού Έθνους.
  Ερωτ: Ο Ν. Λυγερός τι υπηκοότητα έχει? Έχει υπηρετήσει στον Κυπριακό στρατό? Ποιος του χρηματοδοτεί την πανάκριβη ζωή του και προπαγάνδα στου στην Ελλάδα επί δυόμισυ χρόνια τώρα?
  Το λόγο έχει η ΕΥΠ και τα Ελληνικά Κόμματα και ιδιαίτερα οι Ανεξ. Έλληνες που τον είχαν-έστω και προσωρινά- υιοθετήσει.

  Ιδού το άρθρο 2 παρ.4β του Μεοπρόθεσμου: Στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, περιέρχονται χωρίς αντάλλαγμα: β) περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών (ΑΟΖ κλ)….». Τα έσοδα του Ταμείου διατίθενται αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου στην εξόφληση του δημοσίου χρέους στην Τρόικα (άρθρο 1 παρ.2 και άρθρο 17-18 του Μεσοπρόθεσμου).
  Με αγάπη, Δημ. Αντωνίου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αγαπητέ Δημητρη
  Δεν με ενδιαφέρει το απο που ειναι αλλα το τι λεει.
  Υπαρχουν όμως μερικα βασικά ρπάγματα στα οποια και εσυ θα συμφωνήσεις γιατι ετσι ειναι το σωστό.

  Σε μια επιτροπή για τη ΑΟΖ που ειναι εμπιστευτικό θέμα δεν μπορουν να μπουν άτομα με δύο-τρια διαβατήρια (Φωσκολος), ουτε υπάλληλοι εταιρειων (Κονοφάγος, Φωσκολος). Ο Λυγερός εχει και το ασυμβιβαστο ότι δεν θέλει φραχτη του Εβρου, που στη συγκεκριμένη περιοχη δεν υπάρχει φυσικό συνορο. Αυτά ειναι ασυμβίβαστα. Το ΙQ 189 ειναι μια μαλακια, ενα ρατσιστικό φαινόμενο, ενα τρυκ για να φοβουνται οι ραγιαδες να του αντιμιλουν.

  Εχεις ξεχασει τη φουσκα της μετοχης της Ανατολής, που μαζι με το αλλο νουμερο τον Καρυωτη υποστήριζαν ότι θα εδινε 700 δις ευρω στην ελλάδα.

  Υπαρχει και άλλο αν πας στο Ελλινυ,γρ θα βρεις στη κορυφη μια φωτογραφια της ΑΟΖ με Copyright inγνομον δεν θυμαμαι. την εχω αντιγραψει... για παν ενδεχομενο.

  Η φωτογραφια ειναι αντιγραφή... Ειναι ψευτης και απατεώνας.
  Αυτη ειναι η γνωμη μου. Αλλα εχει ισχυρους φιλους που τον καλυπτουν. Το κακο γιαυτόν ειναι ότι τον παρακολουθω.

  Δεν θα τους βγει σε καλο. Ο Καμμενος δεν ειναι ενταξει ανθρωπος. Μη τον εμπιστευεσαι. Πως ενας λογικός πατιρωτης χωρις διαταγή θα υποστηριζε ενα ατομο σαν αυτό.

  Καργα φιλικα

  Α

  ΥΓ. Οσο ξυλο και να τους δώσεις δεν θα καταλαβουν ειναι μουλαρια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ποια ΕΥΠ Δημήτρη ; Καλείς τη Νο 1 ξεπουλημένη, ανύπαρκτη, άκαπνη και πλήρως Αμερικανοκρατούμενη υπηρεσία, να ελέγξει ποιόν ; Τον μέντορά της ; Εκ των έσω σου μιλάω !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. συνεπεια της εσχατης προδοσιας ειναι και τα ορυχεια της Χαλκιδικης . την οποια προδοσια υποκρυπτουν ολα τα κομματα και ολοι οι εξωκοινοβουλευτικοι κρυπτοπροδοτες ... 24-11-2011(είναι καταγεγραμμένο στα πρακτικά της Βουλής στη σελ.1985),ανακοίνωσε ο κ Αποστολάτος ότι:“Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγματος και του Ν.3126/2003 για ποινική ευθύνη των Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφία κατά µελών της Κυβέρνησης...

  Ετσι , εμεις ,κάνοντας χρήση της άνω δικογραφιας ,ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕ ΓΡΑΠΤΩΣ και και επίσημα ΤΟ ΑΡΘΡΟ 120 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
  ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΙΕΡΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ απο σημερα ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΑ ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟς ΤΗς ΠΕΡΙΟΧΗςΜΑς και διαχωριζουμε ΕΠΙΣΗΜΑ τις θεσεις μας απο τους προδοτες που σιωπουν και που ειτε ενεργά ειτε παθητικά υποθαλπτουν και υποκρυπτουν την προδοσια και την υποδούλωση των παιδιων και εγγονων των .Ετούτη την ιερή καταγγελία δήλωση που βλέπετε , ή κάποια άλλη ανάλογη ,την καταθέτουμε , είτε ομαδικά είτε μεμονωμένα. Δεν χρειάζεται να πληρωσουμε παράβολο . Ζητάμε απο τον αξιωματικό που θα την παραλάβει να μας δώσει και δυο επικυρωμένα αντίγραφα με τον αρ. πρωτοκόλλου να αναγράφεται επάνω σέ αυτά.
  Η προγενέστερη ημερομηνία κατάθεσης της δηλώσεως σαν ετούτη , παίζει σημαντικο ρολο.
  https://www.facebook.com/notes/tasos-mastrogiannis/ιερη-δηλωση-και-καταγγελια-κατα-του-απο-24112011-διαρκούσ-κακουργηματοσ-καταπατη/422877021088985.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΚΥΡΙΕ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΕΤΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΛΥΓΕΡΟΥ? ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΕΝΑΣ ΠΑΠΑΣ ΚΥΡΙΕ!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή