Back to Top
Τηλ. επικοινωνίας : 22210.62743 | Email: dr.dim.antoniou@gmail.com
Κυριακή, 29 Ιουλίου 2012


Σχέδιο Νόμου για την Αυτοδίκαιη Εξάλειψη κάθε είδους εμπραγμάτων ασφαλειών-εγγραφών (προσημειώσεις, υποθήκες, κατασχέσεις) επί πάσης φύσεως ακινήτων (αστικών και γεωργικών) που έχουν εγγραφεί από την Αγροτική Τράπεζα (υπογραφή, Δημ.Αντωνίου)

Σχέδιο Νόμου: Εξαλείφονται και διαγράφονται από τα  βιβλία των οικοίων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων όλης της χώρας ατελώς για τους δικαιούχους και με ευθύνη κι επιμέλεια των αρμοδίων διευθυντών των, οι κάθε είδους εμπράγματες ασφάλειες- εγγραφές (προσημειώσεις, υποθήκες, κατασχέσεις) επί πάσης φύσεως ακινήτων (αστικών και γεωργικών) που έχουν εγγραφεί από την Αγροτική Τράπεζα ΑΕ, σύμφωνα με τα δικονομικά της προνόμια που προβλέπονταν στα άρθρα 8, 12-15 του ν. 4332/1929, από της επομένης της έναρξης ισχύος  του άρθρου 20 παρ.2 του ν. 2844/2000 (ΦΕΚ 220/12-10-2000), με το οποίο καταργούνται τα ανωτέρω δικονομικά της προνόμια. Με δικαστική απόφαση διαγράφονται, ως ανωτέρω και οι εμπράγματες ασφάλειες που έχουν εγγραφεί από την έναρξη ισχύος των παρ. 8 και 9 του άρθρου 26 του ν.2076/1992. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείου της τοπικής αρμοδιότητας, το οποίο δικάζει μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την αίτηση. Τα αυτά ισχύουν και για το Εφετείο. Τα αρμόδια υποθηκοφυλάκεια και Κτηματολογικά Γραφεία οφείλουν να ενημερώνουν αμελητί το σύστημα Τειρεσίας για τις μεταβολές και το  τελευταίο να ενημερώνει ανάλογα τα αρχεία του, επίσης ατελώς για τους δικαιούχους. Η μη-εφαρμογή των παραπάνω, συνιστά αξιόποινη πράξη που τιμωρείται με 6μηνη τουλάχιστον φυλάκιση και υποχρέωση αποζημίωσης και ηθικής αποκατάστασης προς τον δικαιούχο. Η ισχύς του νόμου άρχεται από την επομένη της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.


Αιτιολογική Έκθεση:
(προσέξετε ιδιαίτερα παρακάτω το άρθρο 20 παρ.2 του νόμου αρ.2844/2000 (ΦΕΚ 220/12-10-2000) με το οποίο: «καταργούνται από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.4332/1929 και οι διατάξεις του Ν.Δ.572/1948…..».

Α) Νομικό Πλαίσιο:

Με το άρθρο 1 του νόμου  αρ. 4332/16-08-1929 (ΦΕΚ: αρ. φύλλου 283/16-08-1929), κυρώθηκε η από 27-06-1929 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τραπέζης «περί συστάσεως και λειτουργίας της Αγροτικής Τράπεζας», οι όροι 1-38 της οποίας (σύμβασης) αποτελούν και το Καταστατικός της Αγροτικής Τράπεζας.
Το άρθρο 1 της παραπάνω συμβάσεως καθορίζει «την μορφή και τους σκοπούς ίδρυσης και λειτουργίας της Αγροτικής Τράπεζας», εν συντομία ως εξής :

Προς εξασφάλιση των γεωργικών απαιτήσεων της ΑΤΕ (προερχομένων από την χορήγηση των παραπάνω αγροτικών δανείων) και για την εξασφάλισή των παρεχομένων υπ αυτής αγροτικών δανείων, η παραπάνω ιδρυτική σύμβαση παρέχει στην ΑΤΕ ορισμένα «δικονομικά προνόμια», [σε σχέση με τις ανώνυμες εταιρείες (Ν.Δ. 1923 περί ανωνύμων εταιρειών και ειδικότερα σε σχέση με το Ν.Δ. της 17.7/13.8.1923 περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών, όπως τα άρθρα «περί ενεχύρου» αρ. 35,40-47, «περί υποθήκης» 48-65],
τα οποία είναι τα αρ.8 και 12-15:

Άρθρο 8 παρ.1 : Η ΑΤΕ δι απάσας τας εξ οιασδήποτε αιτίας και εξ οιουδήποτε τίτλου γεωργικάς απαιτήσεις της, ως και δια τας εκ των άρθρων 23 και 23 και λοιπών διατάξεων του νόμου 602 (του 1914 περί Συνεταιρισμών) κέκτηται αυτοδικαίως και άνευ ειδικού συστατικού εγγράφου προνόμιον πρωτοπραξίας και δικαίωμα γεωργικού ενεχύρου μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως επί των κατωτέρω οριζομένων αντικειμένων λογιζομένων αυτοδικαίως υπεγγύων ταύτη, ήτοι :

Άρθρο 12. H ATE δικαιούται οποτεδήποτε να εγγράφη υποθήκην επί ακινήτων των οφειλετών εκ γεωργικού δανείου και συνυποχρέων,  δυνάμει των δανειστικών πάσης φύσεως εγγράφων της,  ή του αποδεικτικού της απαιτήσεως,  προς ασφάλειαν των απαιτήσεών της –ως αύται καθορίζονται εν άρθρω 8 παρ.1 του καταστατικού της νόμου-.
Η εγγραφή της υποθήκης αυτής, ως και της συμβατικής τοιαύτης είναι απηλλαγμένη παντός τέλους, ή δικαιώματος.


Άρθρο 13. 1 : Η αναγκαστική εκτέλεσις επί ακινήτων των οφειλετών και συνυποχρέων προς την ΑΤΕ ενυπόθηκων ή μη αυτή, ενεργείται επί τη βάσει του δανειστικού εγγράφου ή οιουδήποτε άλλου εγγράφου αποδεικτικού της απαιτήσεως αυτού, αποτελούντων τίτλον εκτελεστόν άνευ οιασδήποτε περιαφής τύπου εκτελέσεως, άρχεται δε δι επιδόσεως επιταγής προς πληρωμήν…Η επιταγή άμα τη επιδόσει εγγράφεται, αιτήσει του επισπεύδοντος εις το βιβλίο των κατασχέσεων, κατατιθεμένου αντιγράφου της παρά των υποθηκοφύλακι, η δε τοιαύτη εγγραφή ισχύει ως αναγκαστική κατάσχεσις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αι διατάξεις των άρθρων 53-67 του ν.δ. 17 Ιουλίου 1923 περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών.


Το έτος 1990

Στην συνέχεια όμως, με το άρθρο 26 του νόμου 1914/1990 (ΦΕΚ 178/17-12-1990) η Αγροτική Τράπεζα μετετράπη σε ανώνυμη εταιρεία, ως εξής :
Mε την παρ. 4 του Άρθρου 26 του ν.1914/1990, όμως η Αγροτική διατηρεί σε ισχύ τα δικονομικά της προνόμια των άρθρων 12-15 ου ν. 4332/1929.

Το έτος 1991

Στο ΦΕΚ αρ.2960/08-07-1991 δημοσιεύεται πράγματι το καινούριο καταστατικό της ΑΤΕ (σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 26 του ν.1914/1990) ως ανωνύμου πλέον εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο:
«O Υπουργός Εμπορίου
Την 8 Ιουλίου 1991 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμ.Μητρώου……….η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ», καθώς επίσης και η με αριθμό 2043313.9929/0025/5.7.91 κοινή απόφαση των Υπουργών οικονομικών και Γεωργίας με την οποία εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.1914/1990 το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας που καταρτίστηκε με την υπ αριθμ. 4956/14.6.1991 πράξη της Συμβολαιογράφου……».

Το έτος 1992

Επακολούθησε ο νόμος 2076/192 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων τω πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις», με το άρθρο 1 του οποίου ορίζεται, ότι σκοπός του είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική τραπεζική νομοθεσία των διατάξεων της υπ αριθμ. 89/646/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων με τίτλο «για τον συντονισμό των νομοθετικών,

Το έτος 2000

Προφανώς για τον λόγο αυτό-της αντίθεσης με τον ελεύθερο ανταγωνισμό που απαιτεί η Ευρωπαική Ένωση μεταξύ των ανωνύμων εταιρειών, με το άρθρο 20 παρ.2 του νόμου αρ.2844/2000 (ΦΕΚ 220/12-10-2000) «καταργούνται από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.4332/1929 και οι διατάξεις του Ν.Δ.572/1948…..».
Είναι πλέον σαφές ότι με το άρθρο με το άρθρο 20 παρ.2 του νόμου αρ.2844/2000 καταργούνται ΟΛΑ τα δικονομικά προνόμια της ΑΤΕ που ίσχυαν με τα άρθρα 8-15 του ν.4332/29, διότι όλα τα επόμενο του άρθρου 8 άρθρα (9-15 του ν.4332/29) ορίζουν δικονομικές ενέργειες που αφορούν γεωργικές απαιτήσεις της ΑΤΕ, από γεωργικά δάνεια που έχουν χορηγηθεί για σκοπούς που προσδιορίζονται στο άρθρο 8 (του ν.4332/29).
Εφόσον λοιπόν καταργούνται όλες οι διατάξεις του άρθρου  8 του ν.4332/29-με την παρ.2 του άρθροy 20 του ν.2844/2000- καταργούνται ουσιαστικά και τα λοιπά συναφή άρθρα 9-15 του ν.4332/29 που καθόριζαν τα δικονομικά προνόμια της ΑΤΕ επί των γεωργικών της απαιτήσεων.
Η κατάργηση των δικονομικών προνομίων της Αγροτικής και για τα αγροτικά και μη-αγροτικά δάνεια –και συνεπώς η εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με το Ευρωπαικό δίκαιο-επιβεβαιώθηκε από τα αρ. πρωτ. D 3970/08-03-06 εγγράφου και το αρ.πρωτ. D7635/02-05-06 έγγραφο της Ευρωπαικής επιτροπής στον ενάγοντα, ως απάντηση σε σχετικό ερώτημα του τελευταίου σε αυτή.

Το έτος 2001

Στο ΦΕΚ αρ.167/10-01-2001 δημοσιεύεται η Εισαγωγή της εταιρείας «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ» στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών

Σχόλιο του συγγραφέα: Κι όποιος δικηγόρος μπορεί να το βελτιώσει να το κάνει παρακαλώ, κι όχι να κάνει οτιδήποτε σχόλια, διότι αυτά τα έχω βρεί κι επεξεργαστεί ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ κι έπρεπε αυτοί να τα ήξεραν και να τα είχαν ασκήσει υπέρ του Έλληνα πολίτη. Γι αυτό έχουν ορκιστεί ενώπιον του Νόμου.


Mε αγάπη                 Δημ. Αντωνίου
• Δημοσιεύθηκε από : Δρ. Δημήτριος Αντωνίου PhD, FRCS
Κυριακή, 29 Ιουλίου 2012 - 6:05 μ.μ.
Διαδώστε το Άρθρο...

1 σχόλια:

 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

  Η ΑΤΕ με την ιδρυτικό της νόμο από το 1927 απέκτησε ορισμένο δικονομικά προνόμια, με τα οποία ενέγραφε προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις σε ακίνητα οφειλετών της, ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, δηλ. ακόμα και εν αγνοία των οφειλετών της, διότι είχε «ιδρυματικό» (υποτίθεται) χαρακτήρα, που απέβλεπε στην ανάπτυξη! της γεωργίας. Μπορούσε δηλ. η ΑΤΕ, με μόνο της επίδειξη του συμβολαίου δανείου στον Υποθηκοφύλακα, χωρίς δικαστική απόφαση και με μόνο τον μονομερή της ! ισχυρισμό ότι –δήθεν-ο οφειλέτης δεν εξοφλά το δάνειό του, να εγγράψει υποθήκη και κατάσχεση σε ακίνητο το οφειλέτη ακόμα κι εν αγνοία του, πράγμα που δεν ίσχυε για τις άλλες τράπεζες φυσικά.
  Από το 2000 όμως, με τον .2844/2000 (άρθρο 20 παρ.2), όταν η ΑΤΕ έγινε πλέον εμπορική τράπεζα και μπήκε στο ΧΑ, τα παραπάνω δικονομικά της προνόμια ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ από το 2000. Η ΑΤΕ όμως ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ να εγγράφει υποθήκες και κατασχέσεις όπως και παληά, κάνοντας δηλαδή χρήση καταχρηστικά και παράνομα των παλαιών της –και καταρηγθέντων πλέον-δικονομικών της προνομίων.
  Αυτές τις άκυρες και παράνομες υποθήκες και κατασχέσεις ζητώ, με την πρόταση νόμου, να καταργηθούν αυτόματα και χωρίς δικαστήριο (όπως κι επεβλήθηκαν!) από τους Υποθηκοφύλακες όλης της χώρας, δηλαδή χωρίς δικαστικές ταλαιπωρίες και έξοδα των δικαιούχων (και με ορισμένες σύντομες, απλές και φθηνές δικαστικές διαδικασίες, ζητώ επίσης να ακυρωθούν και υποθήκες και κατασχέσεις που ενεγράφησαν από το 1992 μέχρι σήμερα) για τους ίδιους λόγους.

  Με αγάπη Δημ. Αντωνίου

  ΑπάντησηΔιαγραφή