Back to Top
Τηλ. επικοινωνίας : 22210.62743 | Email: el.politias@cyta.gr
Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016
ΕΠΕΙΓΟΝ:

Τι απαντάμε στην επιστολή της Τράπεζας (π.χ Alpah Bank) (για την "Κώδικα Δεοντολογίας") που έχει αγοράσει μια άλλη τράπεζα (π.χ. την Millenium) από την οποία έχετε πάρει δάνεια σε ξένο Νόμιμα (π.χ. Ελβετικό Φράγκο)
Και γενικά, σε τράπεζα από την οποία έχουν πάρει δάνειο σε ξένο νόμισμα.
(μετά από έκκληση φίλων μου).
Του …………………………Όνομα κλπ

Προς
1)    Alpha Bank, Κεντρικά Γραφεία
Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών
Υπηρεσία Πελατών
Λεωφόρος Αθηνών 105
104 47 Αθήναι
2)    Δ/σνη Εποπτείας Τραπεζικών Ιδρυμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Α΄ και Β`
Ελευθερίου Βενιζέλου 21, Αθήνα ΤΚ 102 50 
3)    Ένωση Ελλήνων Τραπεζών
ΑΘΗΝΑ 102 50 
Αμερικής 21Α, ΤΚ 106 72, Αθήνα
Hba@hba.gr
6)  Υπουργείο Ανάπτυξης
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, www.efpolis.gr, 1520@efpolis.gr, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα ΤΚ 101 81
Γενικός Γραμματέας Υπουργείου, κ. Ηλίας Ξανθάκος: Νίκης 5-7, Τ.Κ.: 101 80 Αθήνα

Θέμα: Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων» του Κώδικα Δεοντολογίας του ν.4224/2013 της Τράπεζας της Ελλάδος

Σχετική: Η από … επιστολή της Alpha Bank προς τον υπογράφοντα

Αξιότιμοι Κοι

Με την από … επιστολή σας (της Alpha Bank) μου ζητάτε να προβώ σε ρύθμιση της αρ……δανειακής μου σύμβασης με ληξιπρόθεσμο ποσό…. ευρώ, στον λογαριασμό ……….. στην τράπεζά σας.
Επειδή όμως εγώ δεν έχω συνάψει ουδεμία δανειακή σύμβαση με την τράπεζά σας, ούτε φυσικά και την αναγραφόμενη στην επιστολή σας, κι ούτε έχω ανοίξει τον παραπάνω τραπεζικό λογαριασμό, ούτε σας έχω εξουσιοδοτήσει να τον ανοίξετε χωρίς την γνώση και συναίνεσή μου, παρακαλώ να με ενημερώστε εγγράφως τα παρακάτω, με την επισήμανση ότι η έγγραφη απάντησή σας θα χρησιμοποιηθεί και ενώπιον των δικαστηρίων εάν χρειαστεί:
1)    Να τεκμηριώσετε την νομιμότητα της περιέλευσης, πρωτοταγούς ή δευτεροταγούς, κατοχής και κυριότητας της παραπάνω δανειακής σύμβασης από την τράπεζα και συνακόλουθα και της νομιμότητας των εξ` αυτής δικαιωμάτων κι απαιτήσεών σας, με λεπτομέρειες.
Η νομιμότητα των δικαιωμάτων κι απαιτήσεών σας από αυτήν την δανειακή σύμβαση, οφείλουν να τεκμηριώνονται ενώπιό μου, όχι μόνο «εκ του νόμου», αλλά –και το ουσιαστικότερο-από επικυρωμένα αντίγραφα των αντίστοιχων καταχωρήσεων στα λογιστικά σας βιβλία.
2)    Ένα επικυρωμένο αντίγραφο της Σύμβασης αυτής.

3)    Μια πλήρη και λεπτομερή αναλυτική κίνηση του λογαριασμού της δανειακής σύμβασης, στην  οποία θα αναφέρονται τα εξής:
α) σε ποίο νόμισμα έχει συναφθεί η σύμβαση αυτή
β) εάν έχει συναφθεί σε νόμισμα άλλο εκτός της δραχμής ή/και του ευρώ, να μου χορηγήσετε το λογιστικό έγγραφο της πραγματικής ανταλλαγής των νομισμάτων αυτών (όχι swaps νομισμάτων)  από επικυρωμένα αντίγραφα των λογιστικών σας βιβλίων και (από το 2000) του σχετικού ηλεκτρονικού αντιγράφου target 2 (*), της αυτομάτου καταγραφής, μετατροπής και συμψηφισμού των νομισμάτων αυτών

(*) target 2: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. Θα το εξηγήσω σε 1-2 μέρες. Εσείς όμως γράψτε το γιατί η τράπεζα γνωρίζει τι σημαίνει και την σοβαρότητά του

γ) το αρχικό ποσό του δανείου, το βασικό επιτόκιο χορήγησης (libor, euribor) το spread (περιθώριο κέρδους) του επιτοκίου και την ισοτιμία δραχμής ή/και ευρώ ως προς το νόμισμα χορήγησης, στην εκάστοτε  ημερομηνία καταβολής των δόσεων, από την εκταμίευση του δανείου μέχρι σήμερα
δ) το ύψος του ΕΦΤΕ και του τέλους του ν.128/75 και ποίος το επιβαρύνεται
ε) το επιτόκιο υπερημερίας
στ) την αναλυτική κίνηση των τοκοχρεωλυτικών δόσεων εκάστου επιμέρους χρονικού διαστήματος χρεώσεώς των από την αρχή της δανειακής σύμβασης μέχρι σήμερα, με λεπτομερή αναγραφή των χρεωλυσίων, τόκων συμβατικών και υπερημερίας καθώς και τα χρονικά διαστήματα ανακεφαλαιοποίησης των τόκων.
ζ) εάν και πότε έχει καταγγελθεί η σύμβαση αυτή και σε περίπτωση καταγγελίας της να μου αναφέρετε τα ποσά των μετέπειτα αυτής συνεχών χρεώσεων τόκων υπερημερίας και ανατοκισμού των (ανακεφαλαιοποίησής των).
η) Μέχρι να μου χορηγηγηθούν όλα τα παραπάνω και να αποδεχτώ την νομιμότητά των, σας ζητώ: i) να ακυρώσετε-διαγράψετε τον αριθμό λογαριασμού που ανοίξατε στην τράπεζα στο όνομά μου αλλά έν αγνοία μου και χωρίς την συναίνεση-άδειά μου, ii) να διαγράψετε από τα λογιστικά σας βιβλία το όνομά μου ως οφειλέτη και υποχρέου της παραπάνω «δανειακής σύμβασης», ώστε να αποφύγουν και τα δύο μέρη δυσμενείς επιπτώσεις, οικονομικές και νομικές-δικαστικές εξ` υπαιτιότητάς σας.

4) Παρακαλώ εξηγείστε μου γιατί εφόσον η εκταμίευση του δανείου αυτού σε ξένο νόμισμα έγινε εφάπαξ και σε μια συγκεκριμένη ημέρα με την ισοτιμία ευρώ/ξένου νομίσματος της ημέρας εκείνης, εσείς αναπροσαρμόζεται –προς τα πάνω- την ισοτιμία αυτή στην τιμή τη που ισχύει την κάθε ημέρα καταβολής εκάστης δόσης. Η πρακτική αυτή της τράπεζας είναι καταχρηστική και παράνομη και επιφυλάσσομαι όλων των νομίμων δικαιωμάτων μου.

5) Τέλος, θάθελα να μου δηλώσετε σε ποίο ποσοστό καλύφθηκε το παραπάνω δάνειο –με την επιφύλαξη της απόδειξης της νομίμου ύπαρξής του σύμφωνα με τα παραπάνω- από τις 4 μέχρι τώρα ανακεφαλαιοποιήσεις της τράπεζάς σας από το 2008 μέχρι το 2015, για τις ζημίες που υπέστη το μετοχικό της κεφάλαιο από τα ληξιπρόθεσμα και μη-εισπράξιμα «κόκκινα» δάνεια κι εφόσον βέβαια το παραπάνω δάνειο εμπίπτει στην κατηγορία αυτή.
Κι αν πράγματι συντρέχουν οι παραπάνω συνθήκες, να μου πείτε με ποία νομιμοποίηση, απαιτείτε το «κόκκινο» αυτό δάνειο-εάν αποδειχτεί ότι υπάρχει κι είναι «κόκκινο»- για 2η φορά !, αφού η τράπεζά σας έχει αποζημιωθεί με τις 4 ανακεφαλιοποιήσεις γι αυτό.

Αξιότιμοι Κοι

Εάν δεν μου χορηγήσετε τα παραπάνω στοιχεία, όπως ο νόμος και οι σχετικές πράξεις του Δ/τη της ΤτΕ ορίζουν και συνεχίσετε να μου ζητάτε «ρυθμίσεις» κι άλλους τρόπους άμεσης κι έμμεσης «αναγνώρισης» της δανειακής αυτής σύμβασης και της νομιμότητας κατοχής και κυριότητάς της από εσάς, θα το θεωρήσω ως μη-νόμιμη πράξη.

Μετά τιμής                      Ο αιτών
• Δημοσιεύθηκε από : Δημήτριος Αντωνίου
Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016 - 10:57 π.μ.
Διαδώστε το Άρθρο...