Back to Top
Τηλ. επικοινωνίας : 22210.62743 | Email: el.politias@cyta.gr
Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015


Πρόλογος: Έχω δημοσιεύσει ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων παντός είδους, με την ανακεφαλαιοιποίηση των τραπεζών από την ΤτΕ, με συνοδό διαγραφή των δανείων για την 1η κατοικία, καρτών και καταναλωτικών κλπ. Εδώ το πρόγραμμα αυτό.

http://zoidosia.blogspot.gr/2015/10/video.html

Ρώτησα όμως την Κεντρική Τράπεζα  της Ελλάδος (ΤτΕ) και την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα (ECB), εάν οι Κεντρικές Τράπεζες «νομιμοποιούνται», σύμφωνα με το Καταστατικό των, να ανακεφαλαιοποιούν τις τράπεζς και πήρα τις παρακάτω απαντήσεις. Η ΤτΕ μου το απέκλεισε, ενώ η ECB, άφησε ένα αμυδρό παράθυρο. Παρά ταύτα, εγώ πιστεύω ότι οι Τράπεζες έχουν καταστατικά το δικαίωμα αυτό –σύμφωνα με τα άρθρα του Καταστατικού των που αναφέρω-αλλά δεν το κάνουν διότι ο  «ηθικός κίνδυνος» είναι μεγάλος, δηλ. οι τράπεζες «θα καλοπάθαιναν» και δεν θα νοικοκύρευαν τα οικονομικά των…λες και τώρα τα νοικοκυρεύουν.
Και βέβαια έχω στείλει στην ECB και το 2013 και το 2014 την μελέτη και καταγγελία μου ότι οι ελληνικές τράπεζες, παρόλο που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με χρήματα του ελληνικού λαού (ΤΧΣ), απαιτούν για 2η φορά τα κόκκινα δάνεια για τα οποία έχουν αποζημιωθεί με την ανακεφαλαιοποίηση, αλλά απάντηση δεν έχω πάρει !

Ιδού η πρόσφατη αλληλογραφία μου με τις Τράπεζες:

From: Δημήτρης Αντωνίου [mailto:el.politias@cyta.gr]
Sent: Thursday, October 29, 2015 9:43 AM
To: 'dep.legal@bankofgreece.gr'
Subject: ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΕΦ/ΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κε Δ/ντά

Επειδή εκπονώ μια μελέτη πολιτικο-οικονομική θα σας παρακαλούσα να μου βοηθήσετε στο εξής ερώτημά μου:
Θα μπορούσε καταστατικά η ΤτΕ να ανακεφαλαιοποιήσει τις ιδιωτικές τράπεζες και να αναλάβει εκτός της ιδιοκτησίας των και την διαχείρισή των, σύμφωνα με τα αρ. 55 παρ.20 και 56 του Καταστατικού της ΤτΕ και του αρ. 21.3 του Καταστατικού της ECB?
Βέβαια αντιλαμβάνομαι ότι το ερώτημά μου είναι ρητορικό και εξιδανικευμένα θεωρητικό, διότι θεωρώ ότι η ΤτΕ, στις παρούσες συνθήκες, ουδέποτε θα το έκανε…αλλά μιλώ θεωρητικά στα πλαίσια του θεωρητικώς δυνατού.
Σας ευχαριστώ πολύ.

Δημ. Αντωνίου, ιατρός, Δημ. Βώκου 6, Χαλκίδα, ΤΚ 34100, τηλ. 22210-62743

From: MKavvatha@bankofgreece.gr [mailto:MKavvatha@bankofgreece.gr]
Sent: Friday, October 30, 2015 4:16 PM
To: el.politias@cyta.gr
Cc: dep.legal@bankofgreece.gr
Subject: ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΕΦ/ΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κύριε Αντωνίου,

Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως μέλος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), εκτελεί τις λειτουργίες της και ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τις διατάξεις των Συνθηκών και του Καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, έχοντας ως πρωταρχικό σκοπό τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. Οι νομισματικές λειτουργίες και εργασίες του ΕΣΚΤ δεν περιλαμβάνουν την ανακεφαλαιοποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς πρόκειται για μηχανισμό που κείται πέραν των σκοπών και αρμοδιοτήτων του. Συνακόλουθα και η Τράπεζα της Ελλάδος στερείται τέτοιας αρμοδιότητας που, άλλωστε, και ουδέποτε κατά το παρελθόν είχε.
Εκ μέρους της Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας,
Μ. Καββαθά, Δικηγόρος, Δ.Ν.

From: Δημήτρης Αντωνίου [mailto:el.politias@cyta.gr]
Sent: Thursday, October 29, 2015 5:31 PM
To: 'info@ecb.europa.eu'
Subject: A SCIENTIFIC INQUIRY FROM GREECE

Dear Sir

 I am a Greek medical doctor (general surgeon) who I am conducting a study in European Monetary Policy in the domain of my  of a political-scientific activity.
 I`d be grateful if you could help me in the completion of this work by answering on this question:
 Could ECB or the Greek National Central Bank, legally recapitalize our banks according to article 21.3 of  ECB statute? (and 55 par.20 of Greek`s Central Bank`s statute)
 My question is definitely theoretical because I understand that in our real world this cannot happen on pure and pragmatic economic grounds. Thus my question is referred to the legal
 Possibility for the ECB to exercise such authority.

 Thank you very much
 Dr. Dimitrios Antoniou, PhD, FRCS, General Surgeon
 6 Vokou str. Halkida city, Greece, P.C. 34100, tel:  +30-22210-62743 

From: ECB Information [mailto:info@ecb.int]
Sent: Wednesday, November 18, 2015 1:41 PM
To: ECB Information; Enquirer - 30/10/2015 - 09:00
Subject: A SCIENTIFIC INQUIRY FROM GREECE (#4 - 20488)

Dear Mr. Antoniou, 

Following your e-mail of 29 October 2015, please be aware that central banks, whether it is the ECB or a national central bank, have no direct involvement in bank recapitalisation decisions, which are the preserve of the competent national authorities, including the relevant supervisory or resolution authorities. Moreover, as you will be aware, the funds necessary for the recapitalisation of a commercial bank originate either with private investors (including current shareholders of the relevant banks) or with national budgetary resources, making of the contributing sovereign a bank shareholder.

It follows that, both at the level of the actual decision-making process, and at the level of the financial resources necessary for a recapitalisation process, central banks have no involvement.

This is without prejudice to the obvious interest of a central bank in the recapitalisation of banks, where this is essential to restore their health and guarantee their ability to serve their essential market intermediation role.

Yours sincerely, Angelika Jakob,  Outreach Division – Public Enquiries 

Directorate General Communications, EUROPEAN CENTRAL BANK

Tel: +49 69 1344 1300,

E-mail: info@ecb.europa.eu

http://www.ecb.europa.eu, http://www.youtube.com/ecbeuro, http://twitter.com/ecb


• Δημοσιεύθηκε από : Δημήτριος Αντωνίου
Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 - 9:50 π.μ.
Διαδώστε το Άρθρο...

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου