Back to Top
Τηλ. επικοινωνίας : 22210.62743 | Email: el.politias@cyta.gr
Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015


«Πακέτο Γιούνκερ» 35 δις.! Το μεγάλο παραμύθι κι απάτη δύο αδαών απατεώνων.

Από Δημ. Αντωνίου, ιατρού

Μας έχουν τρελάνει στο ψέμα και την απάτη του Ελληνικού λαού δύο τσογλάνια-απατεώνες, συνεχίζοντας το  χωρίς ιστορικό προηγούμενο σχέδιο εξαπάτησης και προσβολής της νοημοσύνης, τιμής κι αξιοπρέπειας του λαού επί 8 μήνες. Μας λένε λοιπόν ότι εξασφάλισαν για την Ελλάδα 35 δις. αναπτυξιακά κεφάλαια από το συνολικά 350 δις. από το λεγόμενο «Πακέτο-Ταμείο Γιούνκερ», ως αντάλλαγμα δήθεν για για την εκπλήρωση του Μνημονίου, δηλ. για τον αφανισμό όλου του πλουτοπαραγωγικού δυναμικού της Ελλάδος και του Ελληνισμού.

Ιδού όμως ποια είναι η Αλήθεια:Το επίσημο όνομα του «Πακέτου-Ταμείου Γιούνκερ» είναι Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, το οποίο όμως ακόμα ΔΕΝ έχει συσταθεί !. Δηλ. δεν υπάρχει καταστατικό, δεν έχει οριστεί ΔΣ, δεν έχει ορισθεί καν έδρα, ούτε το νομικό του καθεστώς, δεν έχει εκδοθεί καμία απόφαση από τα αρμόδιο όργανα της ΕΕ, Συμβούλιο και Ευρωκοινοβούλιο για την σύστασή του !
Απλά το σχεδιάζουν για το άγνωστο μέλλον !
Και ποιο είναι το σχέδιό τους για το Ταμείο Αυτό (ένα είδος Fund)?  Το εξής:  

To Μετοχικό Κεφάλαιό του – με την μορφή εγγυήσεων!- θα συνίσταται σε εγγυήσεις ύψους 16 δισεκ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και 5 δισεκ. ευρώ από την ΕΤΕπ (Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων).
Κι ελπίζουν, ότι με το Κεφάλαιο αυτό, θα συγκεντρωθούν συνολικά άλλα 350 δις.! από δάνεια ιδιωτικών funds κι επιχειρήσεων ! σε διάστημα των επόμενων 3 ετών !

Και μετά? Τα –φανταστικά- αυτά κεφάλαια θα διανεμηθούν –λένε- για ανάπτυξη στις διάφορες χώρες της Ευρώπης και μεταξύ αυτών? Σε ποιες χώρες και με ποια κριτήρια ? Ακόμα δεν ξέρουν (ξέρουμε) διότι ΔΕΝ υπάρχει ακόμα Καταστατικό του Ταμείου αυτού.

Κι αν τελικά χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο διανομής των –φανταστικών αυτών κεφαλαίων- το σύνηθες, δηλ. το ποσοστό συμμετοχής του ΑΕΠ κάθε χώρας στο συνολικό ΑΕΠ της ΕΕ, τότε στην Ελλάδα θα αντιστοιχεί ποσοστό 2% του ποσού αυτού και στην Γερμανία το 18%.

Τέλος κι αν ακόμα ζήσουμε  να δούμε το Ταμείο αυτό, τα κεφάλαιά του θα διατεθούν για τα μεγάλα έργα υποδομής (δρόμους, μαρίνες κλπ), κι όχι για τις μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕπ), διότι η ΕΤΕπ συμμετέχει ΜΟΝΟ σε τέτοια μεγάλα έργα υποδομής
(για τις ΜΜΕπ διατίθενται τα κεφάλαια του ΕΣΠΑ και του Ειδικού Ταμείου ΜΜΕπ). 

Και τώρα ερωτώ: Κι αν ακόμα μαζευτούν τα απίθανα αυτά κεφάλαια, ποιος επιχειρηματίας και fund θα δεχτεί να επενδύσει την Ελλάδα της Τρόικας?

Συμπέρασμα: Το "Πακέτο Γιούνκερ" ήταν άλλη μια απαξιωτική για τους Έλληνες απάτη του Μεγαλοαπατεώνα Γιούνκερ σε συνέργεια με τους Τσίπρα-Καμμένο, για να καταπιούν οι Έλληνες ανώδυνα το Εθνοκτόνο 3ο Μνημόνιο. Πούλησαν καθρεφτάκια και χάντρες στους Ιαθαγενείς με αντάλλαγμα την Πατρίδα μας.

Από πού λοιπόν προέρχονται λοιπόν τα 35 δις. για την Ελλάδα ? Από το μυαλό απατεώνων.  

Παρακάτω παραθέτω αυτούσια τα αντίστοιχα κείμενα από την Έκθεση της ΤτΕ που κατατέθηκε τον Φεβρουάριο του 2015 στην Βουλή, για το θέμα αυτό:

Σελ. 37-38 της Έκθεσης της ΤτΕ που κατατέθηκε στην Βουλή τον Φεβρουάριο του 2015
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/ekthdkth2014.pdf

Πρωτοβουλίες της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Σχέδιο

Την 1.11.2014 ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πρόεδρο τον Ζαν Κλωντ Γιούνκερ. Το πρόγραμμα της νέας Επιτροπής βασίζεται στην ενίσχυση των επενδύσεων, την προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Με γνώμονα τις δέκα κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής του προέδρου Γιούνκερ, το πρόγραμμα της Επιτροπής για το 2015 εστιάζεται σε 23 πρωτοβουλίες.3 Μεταξύ αυτών, το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Σχέδιο αποτελεί μία πρωτοβουλία για την κινητοποίηση 315 δισεκ. ευρώ μέσα στα επόμενα τρία χρόνια για επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, με σκοπό την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Το Σχέδιο δρομολογείται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) μέσω της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει από τον Ιούνιο του 2015. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων θα στηρίζεται σε εγγυήσεις ύψους 16 δισεκ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και 5 δισεκ. ευρώ από την ΕΤΕπ. Τα κράτη-μέλη θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στο Ταμείο υπό μορφή κεφαλαίου. Εκτιμάται ότι το Ταμείο θα είναι σε θέση να επιτύχει συνολικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα 1:15 σε πραγματικές επενδύσεις, μέσω της προσέλκυσης και της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών.4 Το τελικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από το μείγμα δραστηριοτήτων και τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε έργου.

Οι δραστηριότητες του Ταμείου θα στηρίξουν, πρώτον, στρατηγικές επενδύσεις ευρωπαϊκής σημασίας σε ευρυζωνικά και ενεργειακά δίκτυα, μεταφορές, εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία, ανανεώσιμη ενέργεια και ενεργειακή απόδοση (εκτιμώμενο ύψος επενδύσεων 240 δισεκ. ευρώ) και, δεύτερον, την κάλυψη κινδύνων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (εκτιμώμενο ύψος επενδύσεων 75 δισεκ. ευρώ).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Σχέδιο έχει τη δυνατότητα να αυξήσει το ΑΕΠ της ΕΕ κατά 330-440 δισεκ. ευρώ και να δημιουργήσει 1-1,3 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας τα επόμενα τρία χρόνια.
Εκτιμάται ότι με βάση τις συνολικές εγγυήσεις ύψους 21 δισεκ. ευρώ θα επιτευχθεί ένα αρχικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα 1:3, δηλαδή για κάθε ένα ευρώ εγγυήσεων οι εμπλεκόμενοι φορείς (η ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων) θα παρέχουν 3 ευρώ χρηματοδότησης με τη μορφή δανείων μειωμένης εξασφάλισης. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα σε ιδιώτες επενδυτές να αναλάβουν το τμήμα της χρηματοδότησης υψηλής εξασφάλισης των επενδυτικών σχεδίων, απελευθερώνοντας επιπλέον κεφάλαια που υπολογίζονται σε 1:5 σε σχέση με τα αρχικά δάνεια. Το συνολικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα 1:15, το οποίο έχει εκτιμηθεί με βάση
την ιστορική εμπειρία από τα προγράμματα της ΕΕ και της ΕΤΕπ, θα οδηγήσει σε σύνολο χρηματοδότησης για την περίοδο 2015-2017 ύψους 315 δισεκ. ευρώ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανακοίνωση “Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη”, Βρυξέλλες, 26.11.2014).

Τέλος, για την ευόδωση των στόχων του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Σχεδίου για αύξηση των επενδύσεων στην πραγματική οικονομία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι θα πρέπει οι στόχοι του Σχεδίου να στηριχθούν από πολιτικές σε εθνικό επίπεδο. Τα κράτη-μέλη με δημοσιονομικά περιθώρια θα πρέπει να αυξήσουν τις δημόσιες επενδύσεις, ενώ αυτά με περιορισμένα
δημοσιονομικά περιθώρια θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα σε δημόσιες δαπάνες που συνδέονται με τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Πολύ σημαντική είναι η άρση των εμποδίων για επενδύσεις και η βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου, ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες που ευνοούν τις επενδύσεις και την ανάπτυξη.

Στις 19 Δεκεμβρίου 2014 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Σχέδιο. Ο Κανονισμός για την υλοποίηση του Σχεδίου, ο οποίος κατατέθηκε ως πρόταση στις 13 Ιανουαρίου 2015, θα συζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με στόχο την έγκαιρη επίτευξη συμφωνίας για την έναρξη των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου το αργότερο τον Ιούνιο του 2015 (βλ. και υποσημείωση 8 στο κυρίως κείμενο).

Σημειώσεις: 3 Οι 10 κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής του προέδρου Γιούνκερ εστιάζονται στους παρακάτω τομείς: 1. Εργασία, ανάπτυξη και επενδύσεις, 2. Ενιαία ψηφιακή αγορά, 3. Ενέργεια και κλιματική αλλαγή, 4. Εσωτερική αγορά, 5. Οικονομική και Νομισματική Ένωση, 6. Ζώνη ελεύθερων συναλλαγών με τις ΗΠΑ, 7. Δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα, 8. Μετανάστευση, 9. Εξωτερική πολιτική και 10. Δημοκρατία και εκπροσώπηση (Jean-Claude Juncker, “A new start for Europe: My agenda for jobs, growth, fairness and democratic change – Political guidelines for the next European Commission, Opening Statement in the European Parliament Plenary Session”, Στρασβούργο, 15 Ιουλίου 2014). Για τις 23 πρωτοβουλίες της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής “Μια νέα αρχή: Το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2015”, Παράρτημα Ι, 16.12.2014.

Κι εδώ δείτε πως παρουσιάζουν, σε στυλ Χολυγουντιανής υπερπαραγωγής του Φανταστικό αυτό "Πακέτο Γιούνκερ" !

http://www.digitalplan.gov.gr/resource-api/dipla/contentObject/Invest-in-europe/content

Δημ. Αντωνίου
• Δημοσιεύθηκε από : Δημήτριος Αντωνίου
Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 - 8:18 π.μ.
Διαδώστε το Άρθρο...