Back to Top
Τηλ. επικοινωνίας : 22210.62743 | Email: el.politias@cyta.gr
Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015


ΠΡΟΛΟΓΟΣ: ΤΑΦΗ ΕΘΝΙΚΗ: Σώστε την Ιστορική και Συλλογική Μνήμη. Είναι καθήκον σας: 

Την ερχόμενη Τετάρτη 22-07-2015 θα διαπραχθεί το τελικό στάδιο της Προδοσίας και Αφανισμού του Έθνους, με την εκχώρηση όλης της Δημόσιας Περιουσίας αξίας 50 δισ, στο Νέο ΤΑΙΠΕΔ υπαγόμενο στο δίκαιο του Λουξεμβούργου για να πάρουμε το δάνειο των 83 δια από τον ESM (ευρωπαικό ΔΝΤ!)., σχέδιο που έχεις αρχίσει με τις Δανειακές Συμβάσεις του 2012, 2010 και το Μεσοπρόθεσμου του 2011...ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ Του Έθνους από άρρωστα ανθρωπόμορφα όντα..
Και μαζί με την Δημόσια Περιουσία θα πουληθούν και οι Τράπεζες στον ESM και μαζί με αυτές και τα στεγαστικά δάνεια των ελλήνων εκ του νόμου !

Το ανήκουστο -εκτός των άλλων-είναι ότι τα 20 δια., από τα 82 του δανείου αυτού θα τα πάρουμε από τα δικά μας 50 δισ !..Πουλάμε την κληρονομιά των προαιώνιων πατέρων μας και μετά την χρεώνουμε για 2η φορά στα παιδιά μας, ως "δημόσιο χρέος". Είναι Ιστορικά Νεκροί...μακάρι να τους δούμε και βιολογικά.
Tις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν μια σειρά άρθρων μου για το θέμα αυτό με ιστιορική σημασία. Παρακαλώ να τα διαβάσετε και να τα κρατήσετε ως ιστορικά κειμήλια. Τιμήστε εμάς και τα παιδιά σας με τον τρόπο αυτό. Της Σωτηρίας της Εθνικής Συλλογικής Μνήμης.


 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:  Το «Νέο ΤΑΙΠΕΔ» της 22-0-2015, εκφράζει το τέλος μιας προδοτικής ακολουθίας Εθνικών Συνθηκών της Ελλάδος με τους κατακτητές της Τρόικας που άρχισε με τους σχετικούς γενικούς όρους της 1ης Δανειακή Σύμβαση του 2010 (κυβέρνηση ΓΑΠ) με την εκχώρηση της Εθνικής μας Περιουσίας και Κυριαρχίας στην Τρόικα, συνεχίστηκε και έγιναν πιο συγκεκριμένοι  με τον Ιδρυτικό Νόμο του «Παλαιού ΤΑΙΠΕΔ» το 2001 (ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α` 152/01-07-2011), επαναλήφθηκαν με την 2η Δανειακή Σύμβαση του 2012 (Παπαδήμου-Σαμαρά, ν. 4046/2012) και (ν.4060/2012)
και τέλος, η Προδοσία και ο αφανισμός του Έθνους μας αυτός ολοκληρώνεται την Τετάρτη με την Συμφωνία Τσίπρα- Καμμένου και την μεταβίβαση της μέχρι τώρα εκκαθαρισμένη Εθνικής μας Περιουσίας σε Ταμείο υπαγόμενο στο Δίκαιο του Λουξεμβούργου και υπό την κυρίαρχη Εποπτεία Ξένων, που θα έχουν το τελευταίο λόγο αποτίμησης και πώλησής της για την αποκλειστική εξόφληση του Δημόσιου Χρέους! …κι αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν, η Εθνικής μας Περιουσία Κατάσχεται από τους Κατακτητές, όπως έκαναν τον 17-19ο με τις Αφρικανικές και Ασιατικές και ΝοτιοΑμεικανικές των Αποικίες !


Ιδού οι αρχικοί σχετικοί όροι προδοσίας των Δανειακών Συμβάσεων του 2011 και 2012 :

 Ι ) ΠΡΩΤΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του 2010 (ισχύει ακόμα)

1) Άρθρο 14 παρ.5 της Δανειακής Σύμβασης: «Με την παρούσα ο Δανειολήπτης αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία, από νομικές διαδικασίες σε σχέση με τη παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς της ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής…όσον αφορά την εκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν τα απαγορεύει αναγκαστικός νόμος.

2) Παρ. 11 παρ.4 του υποδείγματος  νομικής γνωμοδότησης της Δανειακής Σύμβασης: Ούτε ο Δανειολήπτης ούτε τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας ή διαφορετικά λόγω της δικαιοδοσίας κατάσχεσης- συντηρητικής ή αναγκαστικής-  ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία σχετικά με την Σύμβαση.
Ο όρος αυτός συνιστά την κατάλυση της φυσικής υπόστασης του Κράτους και εκχώρηση της Εθνικής μας Κυριαρχίας σε ξένες δυνάμεις (Τρόικα).
Το άρθρο αυτό πρέπει να συνεκτιμηθεί ως προς τα αποτελέσματά του με το άρθρο 13 της Σύμβασης  για την εκχώρηση των δικαιωμάτων του δανείου από την Τρόικα σε ξένες, φίλιες και μη- χώρες και συνεπώς και την εκχώρηση σε αυτές των Κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.


Η Πρώτη Δανειακή Σύμβαση, 08-05-2010 (δεν ψηφίστηκε στην Βουλή !). http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=bcf0f265-06e2-4d43-a1ce-06ce96d27fb1

Το πρώτο Μνημόνιο (ν.3845/2010,  ΦΕΚ 65/Α'/6-5-2010).


ΙΙ.  2o  Μνημόνιο (ν. 4046/2012) και Δεύτερη Κύρια Δανειακή Σύμβαση (ν.4060/2012): Υπαίτια η Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου

(παρατείνεται με την νέα Συμφωνία Βαρουφάκη-Τσίπρα-Καμμένου της 20-02-2015. Εδώ η Επιστολή Γ. Βαρουφάκη με το αίτημα παράτασης της Κατοχής της Χώρας

Στην 2η Κύρια Δανειακή Σύμβαση αυτή περιέχονται οι εξής εθνοπροδοτικοί για την Ελλάδα όροι:

1) Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου της Ελλάδος: Αρ. 12: «Ούτε το Δικαιούχο Κράτος Μέλος, ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος, ούτε κανένα από τα αντίστοιχ περιουσιακά των στοιχεία εξαιρούνται λόγω Εθνικής Κυριαρχίας ή για άλλον λόγο, της δικαιοδοσίας, κατάσχεσης, πριν ή μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης-ή εκτέλεσης-σε σχέση με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή διαδικασία σχετικά με την Σύμβαση.

2) Αρ. 13  παρ.4: « To Δικαιούχο Μέλος (η Ελλάδα), η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΤΧΣ  (σημ. ως εκπρόσωποι της Ελλάδος στην παρούσα σύμβαση) παραιτούνται  με την παρούσα αμετάκλητα κι ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας (σημ. άρα και από κάθε δικαίωμα ασυλίας λόγω εθνικής κυριαρχίας) που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τους ίδιους και τα περιουσιακά τους στοιχεία (σημ. ήτοι των περιουσιακών στοιχείων της Ελλάδος που αυτοί εκπροσωπούν στην παρούσα σύμβαση) έναντι δικαστικών ενεργειών σχετικά με την παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, κάθε δικαιώματος ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόφασης ή άλλης διάταξης, κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης ή αναγκαστικού μέτρου σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων στο μέτρο που τα ανωτέρω δεν απαγορεύονται από αναγκαστικό νόμο», κλπ.

3) Αρ. 4 παρ. 2α (ii): «να μην χορηγήσει (η Ελλάδα) σε οποιοδήποτε άλλο πιστωτή ή κάτοχο του δημοσίου χρέους οποιαδήποτε προτεραιότητα έναντι του ΕΤΣΧ (ESM)».
Ο όρος αυτός είναι ο ορισμός της Εσχάτης Προδοσίας, διότι η μεγίστη κι αυθεντικότερη έκφραση της Εθνικής Κυριαρχίας κάθε κράτους είναι το Εθνικόν Συμφέρον του λαού του κάθε κράτους (αρ. 106 παρ.3  Συντ.). Στον όρο όμως αυτόν, η βασική αυτή πολιτική και πολιτειακή αρχή ανατρέπεται πρωταφανώς ιστορικά και θυσιάζεται το Εθνικό Συμφέρον του Ελληνικού Λαού, υπέρ του ESM!

IΙΙ.  Τροποποίηση της 2ης Κύριας Δανειακής Σύμβασης από την Κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά την 12-12-2012 (ως πράξη νομοθετικού περιεχομένου) και την 25-01-2013 (ως κυρωτικός νόμος)


ΙV.  ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ "ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΑΙΠΕΔ" (2011)
Ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α` 152/01-07-2011

Διαβάστε τους Ανατριχιαστικούς όρους του «Παλαιού ΤΑΙΠΕΔ», τα οποίο ισχύει παράλληλα με  το «Νέο ΤΑΙΠΕΔ»  της 22-07-2015 !

(με αναλυτικά σχόλια)

  
Δημ. Αντωνίου• Δημοσιεύθηκε από : Δημήτριος Αντωνίου
Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015 - 1:25 μ.μ.
Διαδώστε το Άρθρο...