Back to Top
Τηλ. επικοινωνίας : 22210.62743 | Email: el.politias@cyta.gr
Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015
ΑΒΜ Α 2014/1840/28-8-2014 ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟ  1-9-2014 Αντ/λέας Πρωτοδικών Διον. Μουζάκης.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΗΝΥΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ

Του Δημητρίου ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ιατρού, κατ. Χαλκίδος, οδός Δημ. Βώκου 6, Χαλκίδα, τηλ.22210-62743

Σχετ.: 1) Η ΑΒΜ  ΙΔ` 2010/19473/15-10-2010 ΜΗΝΥΣΗΣ μου στην Εισαγγελία Αθηνών εναντίον των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, της Κυβέρνησης και του Προέδρου της Δημοκρατίας για Εσχάτη Προδοσία  κατά της Ελλάδος, η οποία διαβιβάστηκε στην Βουλή (αρ.86 Συντ.) από την 24-11-2011.

Αναφερόμενος στην παραπάνω σχετική μήνυσή μου καταθέτω ενόρκως και τα εξής:


Ιστορικό της μήνυσης: Την 27-05-2010 (ΑΒΜ Α10/1688/27-05-2010) κατέθεσα στην Εισαγγελία Χαλκίδος μήνυση κατά των μελών του τότε κοινοβουλίου και των υπουργών του, για διάπραξη Εσχάτης Προδοσίας κατά της χώρας δια συγκεκριμένων όρων του 1ου Μνημονίου και της Δανειακής Σύμβασης με την Τρόικα (τα ίδια διεπράχθησαν και στον 2ο Μνημόνιο και Δανειακή Σύμβαση του 2012 για τα οποία επίκειται η κατάθεση και νέας μήνυσης) και των επακολουθησάντων πολιτικών πράξεων και δράσεων στα πλαίσια του εγκλήματος αυτού. Η  μήνυσή μου πήρε, λόγω τοπικής αρμοδιότητας, τον ABM: IΔ. 10/19743/15-10-2010 της Εισαγγελίας Αθηνών. Στην συνέχεια η εισαγγελέας Εφετών Άννα Καλουτά με την αρ.11/03359/04-07-2011 απόφασή της την διαβίβασε στην Βουλή σύμφωνα με το άρθρο 86 Συντ. και του ν. 3126/2003 περί ευθύνης υπουργών, διότι, σύμφωνα με τον νόμο, προέκυψαν στοιχεία που έχουν σχέση με την διάπραξη κακουργημάτων από υπουργούς και τους συνεργαζόμενους με αυτούς βουλευτές και άλλα φυσικά πρόσωπα, κατά την άσκηση των καθηκόντων των (άρ.1 παρ. 2, αρ. 2 παρ.2, αρ. 7 του ν.3126/2003). Τελικά, ο επιληφθείς αρμόδιος Εισαγγελέας του ΑΠ Αθανάσιος Κατσηρώδης, διαβίβασε την μήνυση στην Βουλή με το αρ. 3089/07-10-2011 διαβιβαστικό του έγγραφο. Η μήνυση ανακοινώθηκε στην Βουλή από τον Προεδρεύοντα από την έδρα της βουλής την 24 Νοεμβρίου 2011 (επί κυβέρνησης Λουκά Παπαδήμου) (βλ. την σελ. 1985 των πρακτικών της ολομέλειας την 24-11-2011: IΓ` Περίοδος, Σύνοδος Γ`, Συνεδρίαση ΛΕ`). Στην συνέχεια, η ανακοίνωσή της από το Προεδρείο της Βουλής μετεδόθη σε όλα σχεδόν τα ΜΜΕ, ηλεκτρονικά, έντυπα και ψηφιακά, ακόμα και σε video παρμένο από το κανάλι της βουλής και διεδόθη ευρύτατα στο διαδίκτυο. Έκτοτε ουδεμία πράξη και πρωτοβουλία έχει αναληφθεί από την Βουλή. για την πρόοδό της. Έκτοτε η μήνυση ευρίσκετο, την έναρξη της ανάκρισης από την Τακτική δικαιοσύνη, όπως είχα ρητά κι εμφαντικά και προφορικά ζητήσει στην μήνυσή μου κι ενώπιον του αρμοδίου εισαγγελέα του ΑΠ αντίστοιχα, στην Δ/νση Νομοθετικού Έργου της Βουλής.


Video: Οι δημ/φοι αναφέρθηκαν, σε ζωντανή σύνδεσή τους με την βουλή στην μήνυσή μου για εσχάτη προδοσία και στην απόφαση του Εισαγγελέα του ΑΠ να την διαβιβάσει στην βουλή σύμφωνα με το αρ. 86 Συντ. !!


Εισαγωγή: Η Εθνική Κυριαρχία είναι η Ανωτάτη Δικαιακή Αρχή όλων των κρατών του Πλανήτη μετά τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο και την ίδρυση των εθνικών κρατών. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι λοιπές λειτουργίες του κάθε κράτους (οικονομικές, στρατιωτικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές κλπ), υπηρετούν, διαφυλάσσουν, διασφαλίζουν, προστατεύουν και θυσιάζονται πρωτίστως την Εθνική Κυριαρχία. Όποιος τολμήσει να διανοηθεί, εκφράσει, αποπειραθεί και πετύχει την αντιστροφή της παραπάνω ιεραρχίας των πολιτικών αξιών και θυσιάσει –ή αποπειραθεί να θυσιάσει- την Εθνική Κυριαρχία για την εξυπηρέτηση μιας άλλης λειτουργίας ή σκοπού του κράτους (όπως π.χ. της οικονομίας) διαπράττει του κακούργημα της Εσχάτης Προδοσίας, διότι η Κατάλυση της Εθνικής Κυριαρχίας συνεπάγεται αναγκαστικά την κατάλυση της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας και της Λαικής Εξουσίας, διότι η Εθνική Κυριαρχία είναι αναγκαία (αλλά όχι και ικανή) συνθήκη και προυπόθεση της Λαικής Εξουσίας (Δημοκρατίας).
Η μεγίστη, ανωτάτη κι αυθεντικότερη έκφραση κι εφαρμογή της Εθνικής Κυριαρχίας κάθε κράτους είναι η κατ` απόλυτη προτεραιότητα διαφύλαξη και διασφάλιση του Εθνικού Συμφέροντος του λαού του κάθε κράτους, ακόμα κι αναγκαστικά και προς ζημίας άλλου κράτους αν αυτό είναι αναγκαίο κι αναπόφευκτο (αρ. 107 Συντ.).
Η Δημοκρατία είναι το Πολίτευμα που προστατεύει εξ ορισμού κατ`  απόλυτη προτεραιότητα (de facto και de jure) τις Ατομικές και Πολιτικές Ελευθερίες και την Εθνική Κυριαρχία και Ανεξαρτησία .
Συνεπώς, όσοι Προδότες «δικαιολογούν» και «νομιμοποιούν» την υπογραφή του Μνημονίου απ` αυτούς και την εκχώρηση δια του τρόπου αυτού των νομοθετικών κα εκτελεστικών εξουσιών σε ξένες Δυνάμεις (Τρόικα) «για οικονομικούς λόγους», ουσιαστικά και νομικά καταλύουν το θεμελιώδες άρθρο 1 Συντ., ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ την Κατάλυση της Δημοκρατίας,  του Δημοκρατικού Συντάγματος της Ελλάδος και την Προδοσία της Χώρας (ΠΚ 134α), ζητώντας ταυτόχρονα ελαφρυντικά και επιείκεια για το έγκλημά των.
Για τους παραπάνω λόγους,  η Κατάλυση της Εθνικής Κυριαρχίας, συνεπάγεται την Κατάλυση, Αλλοίωση και κατάσταση ανενεργού του υφισταμένου Πολιτεύματος της  Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας και Λαικής Εξουσίας κι ως εκ τούτου συνεπάγεται την Κατάλυση του θεμελειωδέστερου άρθρου του Ελληνικού Συντάγματος, ήτοι του αρ. 1 Συντ. το οποίο ρητά ορίζει ότι το Πολίτευμα της Ελλάδος είναι η Προεδρευομένη  Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και ότι Θεμέλειο του Πολιτεύματος είναι η Λαική Εξουσία. Για τους λόγους αυτούς η Κατάλυση της Εθνικής Κυριαρχίας συνιστά την διάπραξη του κακουργήματος της Εσχάτης Προδοσίας (ΠΚ αρ.134 παρ.1 εδ.Α, παρ.2 α,β,γ,
παρ.2 και 134Α  και 135 ΠΚ).

Κι αληθώς, η Εθνική Κυριαρχία και το Δημοκρατικό Πολίτευμα της Ελλάδος κατελύθη κατ` επανάληψη και κατ` εξακολούθησε από τις παρακάτω υπαίτιες κυβερνήσεις, βουλευτές κι άλλους υπαιτίους, δια της σύναψης, ψήφισης και εν συνεχεία εφαρμογής των Δύο Δανειακών Συμβάσεων (του 2010 και 2012) και των αντίστοιχων Μνημονίων μεταξύ των 3 ελληνικών κυβερνήσεων και της Τρόικας, όπως ανέλυσα εκτενώς στην από 27-05-2010 μήνυσή μου, ήτοι δια της Πρώτης Δανειακής Σύμβαση της 08-05-2010 και του 1ο Μνημονίου (ν.3845/05-05-2010), του  Μεσοπροθέσμου (ν.3986/2011, το οποίο συνιστά το πεδίο εφαρμογής της πρώτης Δανειακής Σύμβασης και 1ου Μνημονίου), του 2ου Μνημονίου Συνεργασίας και Κατανόησης (ν. 4046/2012, ΦΕΚ Α` 28/14-2-2012 (σελ. 291-866) (επανακυκλοφόρησε την 24-2-2012),
της 2ης Κύριας Δανειακής Σύμβασης της Ελληνικής Κυβέρνησης με την Τρόικα (ν. 4060/2012, ΦΕΚ Α` 65/ 22-03-2012  και ΦΕΚ Α` 240/12-12/2012 και ν.4111/2013, ΦΕΚ Α`18/25-1-2013 και του 3ου Μνημονίου (ν. 4093/2012), ΦΕΚ Α` 222/12-11-2012, κεφ. Δ.1. άρθρα 1α και 2α   (τροποποίηση του 2ου Μνημονίου), όπως αναλύω στο παρόν υπόμνημά μου.
Α) Πρώτη Δανειακή Σύμβαση και Μνημόνιο: Υπαίτια η Κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου (ν.3845/2010)

Την 08-05-2010 υπεγράφη μεταξύ της Κυβέρνησης και της Τρόικας μια Διεθνής Δανειακή Σύμβαση τριετούς διάρκειας, ύψους 110 δις., εκ των οποίων τα 80 από το Κράτη Μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης (εκτός της Γερμανίας για την οποία δάνεισε η κρατική Γερμανική Τράπεζα KfW) και 30 δις. από το ΔΝΤ. Η Σύμβαση αυτή δεν έχει ακόμα κυρωθεί στο σύνολό της με κυρωτικό νόμο από την Ελληνική Βουλή και με πλειοψηφία 180 βουλευτών, σύμφωνα με τα άρθρα 28 παρ.2 Συντ.και 36 παρ.2 Συντ. Ένα μέρος όμως της Σύμβασης αυτής ψηφίστηκε –με απλή πλειοψηφία των 172 βουλευτών και συνεπώς κατά παράβαση των παραπάνω συνταγματικών άρθρων - την 06-05-2010 με την μορφή Μνημονίου Συνεργασίας και Κατανόησης!, ως «παραρτήματος» στον ν.3845/06-05-2010 από την Ελληνική Βουλή με «απλή» πλειοψηφία 172 βουλευτών (θα ίσχυε και με απλή πλειοψηφία 151 ψήφων), ώστε να αρχίσει –καταχρηστικά και παράνομα- να εφαρμόζεται η δανειακή αυτή σύμβαση, η οποία καταλύει βασικές αρχές του Πολιτεύματος και γι αυτό συνιστά πράξη Εσχάτης Προδοσίας από τους ψηφίσαντες αυτήν και από τους ανερχόμενους αυτήν, σύμφωνα με όσα έχω καταθέσει μέχρι τώρα.
Στις 07-05-2010 η κυβέρνηση με ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα –και κατά παράβαση των παραπάνω συνταγματικών άρθρων- πέτυχε την τροποποίηση της παρ.4 του άρθρου 1 του ν.3845/06-05-2010 κι έτσι με το άρθρο 9 του ν.3847/07-05-2010 οι διεθνείς συμβάσεις που εξουσιοδοτήθηκε να υπογράφει ο υπουργός οικονομικών στο πλαίσιο του Μνημονίου, δεν θα ήρχοντο πλέον στην Βουλή προς επικύρωση (όπως προέβλεπε η παρ.4 του άρθρου 1 του ν.3845/06-05-2010), αλλά «για συζήτηση και ενημέρωση».

Εκχώρηση της Νομοθετικής, Εκτελεστικής και Δικαστικής Εξουσία σε ξένες δυνάμεις

Από το περιεχόμενο όμως της Δανειακής Σύμβασης και του Μνημονίου  προκύπτει ότι η Κυβέρνηση παρεχώρησε στην Τρόικα Νομοθετικές Εξουσίες που ανήκουν αποκλειστικά στον Ελληνικό Λαό (Συντ.1). Αυτό φαίνεται κι από το γεγονός ότι όλοι σχεδόν οι όροι και των Δύο Συμβάσεων  και των δύο Μνημονίων αρχίζουν με προανειλημμένες προσταγές της Τρόικας –με την σύμφωνη δουλική συναίνεση της Ελληνικής Κυβέρνησης- προς την την τελευταία και προς  την Ελληνική Βουλή για το τι οφείλουν να εφαρμόσουν και ψηφίσουν, καταργώντας αυταρχικά την διάκριση των εξουσιών (ΠΚ 134α, περ.ε) όπως προβλέπεται στο Ελληνικό Σύνταγμα, με προσταγές όπως:  «η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται να λάβει και να εφαρμόσει….θα εφαρμόσει,…θα τροποποιήσει την νομοθεσία…..η ελληνική κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία και θα πάρει τα απαραίτητα μέτρα για ….», «η ελληνική βουλή θα ψηφίσει…», «η ελληνική βουλή θα ψηφίσει….», «το ελληνικό κοινοβούλιο θα υιοθετήσει…»  κλπ. κλπ., (Επ1,σελ.76 (άρ. ΙΙΙ,7), σελ.77(άρ.8, 9), 79 (άρ.13), σεκ.81-2 (άρ.15-16), σελ.83,  σελ. 97 (διαρθρωτικές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις).
Η Τρόικα μάλιστα καθορίζει και τα βασικά μεγέθη του Κρατικού Προυπολογισμού για το 2011 (Επ.1, σελ. 95 (άρ.2,v) κλπ. κλπ. και φυσικά –μεταξύ άλλων και τον όρο: «Οι (ελληνικές) αρχές δεσμεύονται να διαβουλεύονται με την Ευρωπαική Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ για την υιοθέτηση πολιτικών που δεν συνάδουν με αυτό το μνημόνιο»! (σελ.1 του παραρτήματος  IV του ν.3845/2010 (Μνημονίου). Με άλλα λόγια η Τρόικα έχει δικαίωμα βέτο σε ΟΛΟΥΣ τους Νόμους που θα φέρει προς ψήφιση στην Βουλή η –οιωνοί- «Ελληνική Κυβέρνηση»!, ενώ η τελευταία όχι!.
Oι ίδιες διαταγές δίδονται από την Τρόικα και σε ΟΛΑ τα άρθρα της Δεύτερης Σύμβασης και του Δευτέρου (αναθεωρημένου)  Μνημονίου της 06-08-2010, (βλ.  Επ2, σελ.52-78) (για το αναθεωρημένο Δεύτερο  Μνημόνιο θα αναφερθώ αναλυτικότερα παρακάτω).
Οι παραπάνω όροι της 1ης Δανειακής Σύμβασης και του 1ου Μνημονίου συνιστούν εκχώρηση της Νομοθετικής Εξουσίας της Ελλάδος σε ξένες δυνάμεις δια της παραβίασης των άρθρων 1 και 28 παρ.2 του Συντάγματος εφόσον παραχωρούν (όχι απλά αρμοδιότητες) αλλά ΕΞΟΥΣΙΕΣ στην Τρόικα, οι οποίες επιβάλλονται –με την συνέργεια της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Βουλής- αναγκαστικά στην εκουσίως υποταγμένη Ελληνική Βουλή, βιάζοντας έτσι την Κυρίαρχη Λαική Βούληση και το άρθρο 134 ΠΚ. Επιπλέον, η Διεθνής αυτή Δανειακή Σύμβαση Δεν κυρώθηκε –έστω προσχηματικά και πάντως απαραδέκτως-από την Βουλή σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.2 του Συντάγματος και τούτο διότι –όπως έχω ήδη προείπει- ακόμα και η κύρωσή της από το σύνολο (5/5) των βουλευτών, η Σύμβαση αυτή θα ήταν και πάλι Προδοτική και το έγκλημα της Εσχάτης Προδοσίας δεν θα εξαλείφετο φυσικά, διότι δεν μπορούν ούτε και οι 300 της βουλής να υπογράψουν την εκχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας σε ξένες δυνάμεις.
Επιπλέον οι παραπάνω όροι της Δανειακής Σύμβασης και του Μνημονίου συνιστούν παραβίαση των άρθρων 1 και 28 παρ.3 του Συντάγματος εφόσον παραχωρούν στην Τρόικα, όχι μόνο μέρος της άσκησης της εθνικής μας κυριαρχίας, αλλά  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ σε μορφή ΕΞΟΥΣΙΩΝ και μάλιστα χωρίς καν τις απαγορευτικές προς τούτο προυποθέσεις που ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο του 28 παρ.3 του Συντάγματος, ήτοι την αμοιβαιότητα, ισότητα και της μη-παραβίασης της «βάσης του δημοκρατικού πολιτεύματος», η βάση του οποίου είναι η Λαική Κυριαρχία (άρθρο 1 Συντ.), η οποία παραβιάζεται καίρια και κυρίαρχα με την Σύμβαση και το Μνημόνιο.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση της μήνυσής μου και οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ.2,3 συνιστούν  «θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος» (ΠΚ 134α), επειδή καθορίζουν τις διεθνείς σχέσεις της χώρας μας σε συνάρτηση με την διατήρηση και διαφύλαξη της Εθνικής κας Κυριαρχίας και Ανεξαρτησίας. 
Επίσης:

Ια) Άρθρο 14 παρ.5 της 1ης  Δανειακής Σύμβασης: «Με την παρούσα ο Δανειολήπτης αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία, από νομικές διαδικασίες σε σχέση με τη παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς της ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής…όσον αφορά την εκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν τα απαγορεύει αναγκαστικός νόμος.
Ιβ) Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.1 και 2,3 η Δανειακή Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το Αγγλικό δίκαιο και αρμόδιο για την επίλυση οποιασδήποτε διένεξης μεταξύ των συμβαλλομένων, αρμόδιο είναι το Δικαστήριο της Ευρωπαικής Ένωσης, οι αποφάσεις του οποίου είναι δεσμευτικές και εκτελεστές από τα συμβαλλόμενο μέρη, αντίστοιχα. 
Δηλ. σε περίπτωση κατάλυσης της εδαφικής υπόστασης της Ελλάδος από την Τρόικα (βλ.το επόμενο άρθρο) το Ελληνικό Κράτος και Δικαιοσύνη απεμπολούν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους να έχουν λόγο επ` αυτού! 
O όρος αυτός συνιστά απαράδεκτη παραίτηση της Ελλάδος από την δικαστική της προστασία και ταυτόχρονη εκχώρηση της Νομοθετικής Εξουσίας της Ελλάδος σε ξένες δυνάμεις.

ΙΙ) Παρ. 11 παρ.4 του υποδείγματος  νομικής γνωμοδότησης της 1ης Δανειακής Σύμβασης: Ούτε ο Δανειολήπτης ούτε τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας ή διαφορετικά λόγω της δικαιοδοσίας κατάσχεσης- συντηρητικής ή αναγκαστικής-  ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία σχετικά με την Σύμβαση.
Ο όρος αυτός συνιστά την κατάλυση της φυσικής υπόστασης του Κράτους και εκχώρηση της Εθνικής μας Κυριαρχίας σε ξένες δυνάμεις (Τρόικα).
Το άρθρο αυτό πρέπει να συνεκτιμηθεί ως προς τα αποτελέσματά του με το άρθρο 13 της Σύμβασης (ΕΠ1 σελ.32) για την εκχώρηση των δικαιωμάτων του δανείου από την Τρόικα σε ξένες, φίλιες και μη- χώρες και συνεπώς και την εκχώρηση σε αυτές των Κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

ΙΙΙ) Με το άρθρο 10 της 1ης Δανειακής Σύμβασης η Ελλάδα παραχωρεί το δικαίωμα στην Τρόικα να ελέγχει περιοδικά την  Ελληνική Κυβέρνηση για την πιστή εφαρμογή από την τελευταία των από την Τρόικα αναγκαστικά επιβαλλομένων πολιτικών και μέτρων που αφορούν ατομικά τους  Έλληνες. Με τον τρόπο αυτό παραχωρήθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση και Βουλή η Εκτελεστική Εξουσία σε ξένες δυνάμεις.
Συνεπώς η Ελληνική Κυβέρνηση και Βουλή, εκχώρησαν σε ξένες δυνάμεις (Τρόικα) την Νομοθετική, Εκτελεστική και Δικαστική εξουσία, ήτοι τις τρείς συνιστώσες της Λαικής Κυριαρχίας που αποτελεί θεμελιώδη αρχή του Πολιτεύματος (Συντ. άρθρο
1 και η παραβίαση του οποίου συνιστά ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ κατ` άρθρο ΠΚ134.
Με τα παραπάνω άρθρα της Δανειακής Σύμβασης του 2010, η Ελλάδα παραιτείται του αναφαίρετου Συνταγματικού της Δικαιώματος Δικαστικής της Προστασίας (αρ. 20 Συντ.) κι εκχωρείται παράνομα η Εθνική Κυριαρχία της Ελλάδος στον ESM.
Τα παραπάνω γεγονότα συνιστούν παράβαση των αρ.134 παρ.1 εδ.Α, παρ.2 α,β,γ,
παρ.2 και 134Α  και 135 ΠΚ, ήτοι Εσχάτη Προδοσία.

Στην συγκεκριμένη όμως περίπτωση της μήνυσής μου και οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ.2,3 συνιστούν επίσης «θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος» (ΠΚ 134α).

Στην συνέχεια, με τον νόμο 3986/2011 (1ο Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα) ετέθησαν οι πολιτικές βάσεις για την πρακτική εφαρμογή του Πρώτου και Μνημονίου και της Πρώτης Δανειακής Σύμβασης 2010,  με την Ίδρυση του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου», ο οποίος (νόμος) έθετε τους όρους προδοτικού ξεπουλήματος της περιουσίας του ελληνικού δημοσίου (κατασχετέας και μη-κατασχετέας λόγω ασυλίας της τελευταίας από την εθνική κυριαρχία, από την οποία όμως παραιτήθηκε η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου για τον λόγο αυτόν ακριβώς) στους ξένους κατακτητές της Τρόικας (ΕΕ, ΔΝΤ, ΕΚΤ).

Η Πρώτη Δανειακή Σύμβαση, 08-05-2010 (δεν ψηφίστηκε στην Βουλή !). http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=bcf0f265-06e2-4d43-a1ce-06ce96d27fb1
(περιλαμβάνεται στο CD)

Το πρώτο Μνημόνιο (ν.3845/2010,  ΦΕΚ 65/Α'/6-5-2010).
(περιλαμβάνεται στο CD)


Πρακτικά της Βουλής την 06-05-2010 για την ψήφιση του 1ου Μνημονίου
(περιλαμβάνεται στο CD)

Β) 2ο Μνημόνιο (ν. 4046/2012) και Δεύτερη Κύρια Δανειακή Σύμβαση (ν.4060/2012)ι: Υπαίτια η Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου

Την 15-11-2011, με αμφιβόλου νομιμότητας και συνταγματικής τάξης διαδικασίες, πρωθυπουργός της χώρας ανέλαβε ο Λουκάς Παπαδήμος, στην θέση του ουσιαστικά και «βελούδινα» ανατραπέντος Γεωργίου Παπανδρέου, κατ` απαίτηση φυσικά των ξένων κατακτητικών δυνάμεων της χώρας, ΕΕ. ΔΝΤ και ΕΚΤ (Tρόικας).

Η εντολοδόχος της Τρόικας κυβέρνηση αυτή ψήφισε άμεσα το 2ου Μνημόνιο Συνεργασίας και Κατανόησης (ν. 4046/2012, ΦΕΚ Α` 28/14-2-2012 (σελ. 291-866) (επανακυκλοφόρησε την 24-2-2012) με την Τρόικα.

Στην συνέχεια ψηφίστηκε το  2ου Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο 2012-2015 (πλαίσιο εφαρμογής του παραπάνω 2ου Μνημονίου και της επερχομένης 2ης Κύριας Δανειακής Σύμβασης 2012-3), το οποίο πήρε τον αριθμό  ν. 4038/ 02-02-2012, ΦΕΚ Α` 14/02-02-2012.

(περιλαμβάνεται στο CD)

Tην 20-03-2012 ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή η 2η Κύρια Δανειακή Σύμβαση της Ελληνικής Κυβέρνησης με την Τρόικα (ν. 4060/2012, ΦΕΚ Α` αρ. 65/ 22-03-2012) με τίτλο: «Κυρία Σύμβαση Χρηματοπιστωτικής Διευκόλυνσης» μεταξύ α) του Ευρωπαικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ESM) (με έδρα το Λουξεμβούργο) εκπροσωπούμενο από τον Klaus Regling, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Christopher Frankle, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, β) της Ελληνικής Δημοκρατίας (ως Δικαιούχου Κράτους Μέλους), εκπροσωπουμένη από τον Υπουργό Οικονομικών Κον Γιάννην Στουρνάραν, γ) την Τράπεζα της Ελλάδος, εκπροσωπουμένη από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γεώργιο Προβόπουλο και  δ) του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) (ν.3864/2010).

Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην Βουλή για την 2η Κύρια Δανειακή Σύμβαση:
Έγκριση σχεδίου κύριας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης 20/03/2012. Ψήφισαν συνολικά 292 βουλευτές εκ των οποίων: Ψήφισαν ΝΑΙ : 213 και ψήφισαν ΟΧΙ: 79.

Εδώ τα πρακτικά της Βουλής της 20-03-2012 στην ψήφιση της 2ης Κύριας Δανειακής Σύμβασης:
(περιλαμβάνεται στο CD)


Στην 2η Κύρια Δανειακή Σύμβαση αυτή περιέχονται οι εξής εθνοπροδοτικοί για την Ελλάδα όροι:

1) Αρ. 4 παρ. 2α (ii): «να μην χορηγήσει (η Ελλάδα) σε οποιοδήποτε άλλο πιστωτή ή κάτοχο του δημοσίου χρέους οποιαδήποτε προτεραιότητα έναντι του ΕΤΣΧ (ESM)».
Ο όρος αυτός είναι ο ορισμός της Εσχάτης Προδοσίας, διότι η μεγίστη κι αυθεντικότερη έκφραση της Εθνικής Κυριαρχίας κάθε κράτους είναι το Εθνικόν Συμφέρον του λαού του κάθε κράτους (αρ. 106 παρ.3  Συντ.). Στον όρο όμως αυτόν, η βασική αυτή πολιτική και πολιτειακη αρχή ανατρέπεται πρωταφανώς ιστορικά και θυσιάζεται το Εθνικό Συμφέρον του Ελληνικού Λαού, υπέρ του ESM!

2) Αρ.10 παρ.1: «Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος (η Ελλάδα) θα επιτρέπει στο ΕΤΧΣ να έχει το δικαίωμα να στείλει τους δικούς του (ή δικούς τους) πράκτορες (!) ή δεόντως εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους για να διεξάγουν τεχνικούς ή οικονομικούς ελέγχους ή επιθεωρήσεις…σε σχέση με την διαχείριση της Σύμβασης».

Ο όρος αυτός συνιστά παραβίαση του αρ. ΠΚ 146 »περί παρβίασης μυστικών της Πολιτείας» και του αρ. ΠΚ 151 «περί Κατάχρησης Πληρεξουσιότητας».

3) Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου της Ελλάδος: Αρ. 12: «Ούτε το Δικαιούχο Κράτος Μέλος, ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος, ούτε κανένα από τα αντίστοιχα περιουσιακά των στοιχεία εξαιρούνται λόγω Εθνικής Κυριαρχίας ή για άλλον λόγο, της δικαιοδοσίας, κατάσχεσης, πριν ή μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης-ή εκτέλεσης-σε σχέση με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή διαδικασία σχετικά με την Σύμβαση.

4) Αρ. 13  παρ.4: « To Δικαιούχο Μέλος (η Ελλάδα), η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΤΧΣ  (σημ. ως εκπρόσωποι της Ελλάδος στην παρούσα σύμβαση) παραιτούνται  με την παρούσα αμετάκλητα κι ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας (σημ. άρα και από κάθε δικαίωμα ασυλίας λόγω εθνικής κυριαρχίας) που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τους ίδιους και τα περιουσιακά τους στοιχεία (σημ. ήτοι των περιουσιακών στοιχείων της Ελλάδος που αυτοί εκπροσωπούν στην παρούσα σύμβαση) έναντι δικαστικών ενεργειών σχετικά με την παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, κάθε δικαιώματος ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόφασης ή άλλης διάταξης, κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης ή αναγκαστικού μέτρου σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων στο μέτρο που τα ανωτέρω δεν απαγορεύονται από αναγκαστικό νόμο».

Γ) Τροποποίηση της 2ης Κύριας Δανειακής Σύμβασης από την Κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά την 12-12-2012 (ως πράξη νομοθετικού περιεχομένου) και την 25-01-2013 (ως κυρωτικός νόμος)

Στην συνέχεια στις διπλές εκλογές του 5ης Μαίου και 18 Ιουνίου 2012 εξελέγη νέα κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά, η κυβέρνηση του οποίου, εκ μέρους της ελληνικής δημοκρατίας, υπέγραψε και σύναψε στο Λουξεμβούργο και την Αθήνα, την 12-12-2012 Τροποποίηση της παραπάνω 2ης  Κύριας Δανειακής Σύμβασης της 20-03-2012 (ν.4060/2012) της κυβέρνησης του Λουκά Παπαδήμου κι ως συνέχειας της επιστολής του Αντώνη Σαμαρά στην Christine Lagarde, με την οποία την βεβαιώνει δουλικά ότι θα τηρήσει την δανειακή σύμβαση της κυβέρνησης Λουκά Παπαδήμου (βλ. παρακάτω την επιστολή αυτή).
Η Τροποποίηση αυτής της 2ης Κύριας Δανειακής Σύμβασης εκδόθηκε ως Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α` αρ. φύλλο 240/12-12-2012 (σελ.5789 επ.) με τίτλο: «Σύμβαση Τροποποίησης της Κυρίας Σύμβασης Χρηματοπιστωτικής Διευκόλυνσης»  μεταξύ α) του Ευρωπαικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ESM) (με έδρα το Λουξεμβούργο) εκπροσωπούμενο από τον Klaus Regling, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Christopher Frankle, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, β) της Ελληνικής Δημοκρατίας (ως Δικαιούχου Κράτους Μέλους), εκπροσωπουμένη από τον Υπουργό Οικονομικών Κον Γιάννην Στουρνάραν, γ) την Τράπεζα της Ελλάδος, εκπροσωπουμένη από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γεώργιο Προβόπουλο και  δ) του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) (ν.3864/2010)» και περιέχει, ομοίως με αυτήν του 2010,  όρους παράνομης εκχώρησης της εθνικής κυριαρχίας της χώρας στο Ευρωπαικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ-ESM) (με έδρα το Λουξεμβούργο) !.

1) Ειδικότερα, στο αρ.1 παρ.4δ(ii)(A) (σελ.5794 του ΦΕΚ Α` 240/2012) η Ελλάδα δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει τα δάνεια της Τρόικας αποκλειστικά για την εξόφληση των υφισταμένων χρεών της !

2) Στο αρ. 4 .4  (σελ. 5798 του παραπάνω ΦΕΚ Α` 240/2012) αναφέρεται:
« To Δικαιούχο Μέλος (η Ελλάδα), η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΤΧΣ  (σημ. ως εκπρόσωποι της Ελλάδος στην παρούσα σύμβαση) παραιτούνται  με την παρούσα αμετάκλητα κι ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας (σημ. άρα και από κάθε δικαίωμα ασυλίας λόγω εθνικής κυριαρχίας) που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τους ίδιους και τα περιουσιακά τους στοιχεία (σημ. ήτοι των περιουσιακών στοιχείων της Ελλάδος που αυτοί εκπροσωπούν στην παρούσα σύμβαση) έναντι δικαστικών ενεργειών σχετικά με την παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, κάθε δικαιώματος ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόφασης ή άλλης διάταξης, κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης ή αναγκαστικού μέτρου σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων στο μέτρο που τα ανωτέρω δεν απαγορεύονται από αναγκαστικό νόμο».

3) Και στο αρ.4.1.2 (σελ.5797 του ΦΕΚ Α` 240/2012) ορίζεται ότι η Σύμβαση Τροποποίησης αυτή διέπεται από το Αγγλικό δίκαιο, με αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια του Λουξεμβούργου.

Οι εθνοπροδοτικές διατάξει του αρ. 4 .4  (σελ. 5798 του παραπάνω ΦΕΚ Α` 240/2012) επαναλαμβάνονται βασανιστικά και στις σελ. 5826, 5845 του ΦΕΚ Α` 240/12.

Οι ποινικές ευθύνες για συνέργεια και ηθική αυτουργία σε Εσχάτη Προδοσία του α) Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών, β) του Νομικού Συμβούλου του ΤΧΣ και γ) του υπουργού οικονομικών ως συντάκτη του «Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης» στους όρους της παραπάνω Τροποποίησης Σύμβασης

Στις σελ. 5800-5805, 5829-31, 5848-50 των γνωμοδοτήσεων των παραπάνω α) και β) Συμβουλίων και Συμβούλου στην παραπάνω Τροποποίηση της 2ης Δανειακής Σύμβασης (ΦΕΚ Α` 240/2012) κρίνονται απόλυτα σύμφωνοι με το ελληνικό και διεθνές δίκαιο, οι παραπάνω εθνοπροδοτικοί όροι της 2ης Δανειακής Σύμβασης, δεν αντιβαίνουν και δεν περιορίζουν το δικαιώματα του Δικαιούχου Κράτους (της Ελλάδος), δεν απαιτείται  η επικύρωση της Δανειακής Σύμβασης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ! κι κρίνει ρητά σύννομο με το ελληνικό και διεθνές δίκαιο τον παραπάνω όρο του αρ.4.4 της Σύμβασης για την παραίτηση του Ελληνικού Κράτους από την ασυλία, λόγω εθνικής κυριαρχίας του ιδίου και όλων των περιουσιακών του στοιχείων στην διαδικασία εφαρμογής της Σύμβασης αυτής!
(*) η λέξη (παραίτησης από την) «εθνική κυριαρχία» αναφέρεται ρητά σε όλες τις παραπάνω γνωμοδοτήσεις προς διάλυση κάθε αμφιβολίας ερμημείας.

Και ο υπουργός Οικονομικών (σελ.5806-7) δεσμεύεται ρητά να συμμορφωθεί με τους όρους της Σύμβασης με το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσής του!

Με το παραπάνω άρ.4 της 2ης    Τροποποίησης της Σύμβασης του 2012 (ΦΕΚ Α` 240/2012), η Ελλάδα παραιτείται του αναφαίρετου Συνταγματικού της Δικαιώματος Δικαστικής της Προστασίας (αρ. 20 Συντ.) κι εκχωρείται παράνομα η Εθνική Κυριαρχία της Ελλάδος στον ESM.
Τα παραπάνω γεγονότα συνιστούν παράβαση των αρ.134 παρ.1 εδ.Α, παρ.2 α,β,γ,
παρ.2 και 134Α  και 135 ΠΚ, ήτοι Εσχάτη Προδοσία.

Η παραπάνω πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του ΦΕΚ Α` 240/12-12-2012
στην συνέχεια κυρώθηκε με νόμο την 15η Ιανουαρίου 2013 με 166 Βουλευτές με τον ν.  4111/2013 (ΦΕΚ Α` αρ. 18/25-01-2013) με τίτλο: «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της (2ης ) Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο: «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Συνεπώς, ούτε κι αυτή η τελευταία Έγκριση Τροποποίησης της 2η Κύριας Δανειακής Σύμβασης  δεν κυρώθηκε με νόμο τουλάχιστον από 180 βουλευτές, όπως προβλέπει το άρ.28 παρ. Συντ. 28 παρ.2.

Εν τω μεταξύ, ψηφίστηκε και τροποποίηση του 2ου Μνημονίου με τον ν. 4093/2012, ΦΕΚ Α` 222/12-11-2012 (3ο Μνημόνιο) από την Κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά.

Επιστολές Εθνοπροδοτικής Υποτέλειας

1) Πρίν την ψήφιση της παραπάνω 2ης προδοτικής δανειακής σύμβασης και του 2ου Μνημονίου, ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου και τότε υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησής του Ευ. Βενιζέλος, με τις από 27-9-2011 επιστολές τους προς την Πρόεδρο του ΔΝΤ Christine Lagarde, αναλαμβάνουν προκαταβολικά την δέσμευση! της πιστής εφαρμογής της παραπάνω εθνοπροδοτικής σύμβασης.
2) Το ίδιο έπραξαν και δεσμεύτηκαν για την ίδια 2η προδοτική δέσμευση και μετά την ψήφισή της (την 20-03-2012)  ανέλαβαν και ο από την 18-06-2012  νυν «πρωθυπουργός» Αντώνης Σαμαράς,  Γιάννης Στουρνάρας (Υπουργός Οικονομικών) και Γεώργιος Προβόπουλος (Δ/της της ΤτΕ) με την από 19-7-2013 κοινή επιστολή των προς τον Πρόεδρο του Eurogroup, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών της ΕΕ και τον Πρόεδρο της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας !
(οι επιστολές αυτές κατατίθενται στην παρούσα δικογραφία).
Για τους παραπάνω λόγους
3) Και τέλος, σας παραθέτω την από 14-05-2014 τελευταία επιστολή των Αντώνη Σαμαρά Πρωθυπουργού, Ευ. Βενιζέλου Αντ/δρου της Κυβέρνησης και Ι. Στουρνάρα Υπουργού Οικονομικών προς την Κριστίν Λαγκάρντ  στην οποία υποβάλλουν την παράδοση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας (την ελεύθερη βούληση της οποίας υποτίθεται ότι αυτοί εκφράζουν):

Επιστολή πρόθεσης,
Αθήνα, 14 Μαΐου 2014.
κ. Κριστίν Λαγκάρντ
Γενική Διευθύντρια Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου,
Ουάσιγκτον

Αγαπητή κ. Λαγκάρντ, στην επισυναπτόμενη επικαιροποίηση των Μνημονίων Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Πολιτικών (MEFP) των περιόδων από 9η Μαρτίου 2012, 21η Δεκεμβρίου 2012, 20ή Μαΐου 2013 και 17η Ιουλίου 2013, καταγράφουμε την πρόοδο και τις πολιτικές που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής κυβέρνησης, το οποίο υποστηρίζεται από μια διευρυμένη ρύθμιση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης.
Οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι η ύφεση υποχωρεί και προβλέπουμε ότι η οικονομία θα επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης το 2014. Καταγράψαμε ένα αξιοσημείωτο πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα το 2013 σε σχέση με το πρόγραμμα, αρκετά υψηλότερο και νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.
Η θέση της ελληνικής οικονομίας στο εξωτερικό έχει βελτιωθεί, με το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών να εμφανίζει πλεόνασμα για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες. Ωστόσο, η οικονομία συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, μεταξύ των οποίων τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και δημόσιου χρέους, τα υψηλόποσα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τα διαρθρωτικά ελλείμματα, παρά τις μεταρρυθμίσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον και τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος.
Στο τέλος του 2013 πετύχαμε όλα τα ποσοτικά κριτήρια επιδόσεων στο πλαίσιο του προγράμματος, εκτός από ένα, αυτό των εγχώριων ληξιπρόθεσμων οφειλών (σύμφωνα με τον στενό ορισμό). Ωστόσο, χάσαμε τους ενδεικτικούς στόχους και πολλά διαρθρωτικά σημεία αναφοράς. Σε αυτό το πλαίσιο υιοθετούμε τις βασικές μεταρρυθμίσεις και λαμβάνουμε διορθωτικά μέτρα, περιλαμβανομένων και των προαπαιτουμένων για την αναθεώρηση αυτή.
Οι προτεραιότητές μας περιλαμβάνουν:
Δημοσιονομική πολιτική: Ως προαπαιτούμενη δράση, αναθεωρούμε τις "οροφές" των δαπανών για να "κλειδώσουν" το 2013 οι μειώσεις τους στο πλαίσιο της εφαρμογής πολιτικών για τη διασφάλιση ότι θα επιτύχουμε ένα πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα της τάξης του 1,5% του ΑΕΠ το 2014. Είμαστε αφοσιωμένοι στην υιοθέτηση των πολιτικών εκείνων που θα οδηγήσουν σε ένα πρωτογενές πλεόνασμα 3% του ΑΕΠ το 2015.
Το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2015 θα πρέπει να συμφωνηθεί με Κομισιόν, ΕΚΤ και ΔΝΤ έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2014. Επίσης λαμβάνουμε μέτρα για τον περιορισμό των δημοσιονομικών κινδύνων από τους τομείς της ενέργειας και της υγείας.
Δημοσιονομικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις: Έχουμε εγκρίνει νομοθεσία για τον νέο φόρο ακίνητης περιουσίας και περαιτέρω μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος, καθώς και κώδικες για τη φοροεισπρακτική διαδικασία. Ως προαπαιτούμενο έχουμε υιοθετήσει νομοθεσία για να ενδυναμώσουμε την αυτονομία και να βελτιώσουμε τις λειτουργίες της φορολογικής διοίκησης. Προχωράμε σε μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και κάλυψη της υστέρησης σε συμφωνημένους στόχους σε έξοδο και κινητικότητα. Έχουμε λάβει μέτρα για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών πληρωμής και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων της περαιτέρω συσσώρευσης καθυστερούμενων οφειλών.
Χρηματοπιστωτική σταθερότητα: Η επανεξέταση της ποιότητας του ενεργητικού και τα stress tests κατέδειξαν την ανάγκη για την περαιτέρω ενίσχυση του τραπεζικού κεφαλαίου και την επιτάχυνση της διαδικασίας για την αποκατάσταση των τραπεζών και των ισολογισμών του ιδιωτικού τομέα. Για τον σκοπό αυτόν, η Τράπεζα της Ελλάδος ζήτησε από τις τράπεζες να αντλήσουν τα κεφάλαια που προκύπτουν από τα stress tests ως το τέλος Ιουνίου 2014, διατηρώντας το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ως ασπίδα προστασίας. Και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Επιταχύνουμε, ως ζήτημα πρώτης προτεραιότητας, τις μεταρρυθμίσεις της τραπεζικής εποπτείας των επισφαλειών επιχειρήσεων και νοικοκυριών.
Ενίσχυση ανάπτυξης, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις: Με πρωτοβουλία μας και σε συμφωνία με Κομισιόν, ΕΚΤ και ΔΝΤ έχουμε υιοθετήσει τις βασικές υποδείξεις του ΟΟΣΑ για την εξάλειψη των κανονιστικών περιορισμών του ανταγωνισμού σε τέσσερις τομείς. Από τα προαπαιτούμενα έχουμε επίσης εφαρμόσει διάφορες δράσεις για τη στήριξη του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και της εμπροσθοβαρούς μείωσης των εργοδοτικών εισφορών.
Πρόσθετες μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν ακόμη μέτρα για το άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων, τη βελτίωση του ανταγωνισμού στον τομέα της ενέργειας, την ελάφρυνση του διαχειριστικού κόστους για τις επιχειρήσεις και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων δημόσιων υπηρεσιών.
Το πρόγραμμα χρηματοδότησης της οικονομίας καλύπτεται επαρκώς για τους επόμενους δώδεκα μήνες. Σταθερές δεσμεύσεις είναι επίσης η εκ μέρους των συνεργατών μας στη ζώνη του ευρώ παροχή επαρκούς υποστήριξης κατά τη διάρκεια του προγράμματος και παραπέρα, υπό την προϋπόθεση ότι θα σημειωθεί πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τους στόχους του προγράμματος. Σε αυτό το πλαίσιο, παραμένουμε σταθεροί στην ελάφρυνση του χρέους από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, όπως περιγράφεται στο ανακοινωθέν του Eurogroup της 27ης Νοεμβρίου και της 13ης Δεκεμβρίου του 2012.
Στη βάση αυτή ζητούμε την ολοκλήρωση της 5ης αξιολόγησης όπως προβλέπεται από τα Μνημόνια. Δεδομένων των καθυστερήσεων στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης του Ταμείου (EFF) ζητούμε την αποδέσμευση επιπλέον 3 δισ. SDR, καθώς και:
(i) Εγκατάλειψη των ποσοτικών κριτηρίων επιδόσεων για τις καθυστερήσεις της κυβέρνησης για το τέλος του 2013
ii) Τον καθορισμό των κριτηρίων επιδόσεων και ενδεικτικούς στόχους για το τέλος Ιουνίου.
Πιστεύουμε ότι οι πολιτικές που παρατίθενται στο συνημμένο Μνημόνιο είναι επαρκείς για την επίτευξη των στόχων στο πλαίσιο του προγράμματος, αλλά θα είμαστε έτοιμοι να λάβουμε όλα τα μέτρα που μπορεί να είναι τα πλέον πρόσφορα για τον σκοπό αυτό, καθώς οι συνθήκες αλλάζουν. Θα διαβουλευτούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ πριν από την υιοθέτηση τυχόν τέτοιων ενεργειών που περιέχονται στα Μνημόνια και σε συμφωνία με τις πολιτικές που προβλέπει το Ταμείο σε παρόμοιες διαβουλεύσεις.
Αντίγραφο της επιστολής θα σταλεί στους κ. Ντάισελμπλουμ, Κάλλας και Ντράγκι.

Αντώνης Σαμαράς, Ευ.Βενιζέλος, Ι. Στουρνάρας

Και πάνω σε αυτήν την ιστορική τραγωδία προδοσίας της χώρας, έρχονται και οι από 14-07-2014 δηλώσεις του Προέδρους της Δημοκρατίας, ο οποίος ουσιαστικά παραδέχεται την κατάλυση του Ελληνικού Συντάγματος και την Κατάλυση της Εθνικής Κυριαρχίας της Χώρας και συνεπώς και την διάπραξη της Εσχάτης Προδοσίας από τις παραπάνω 3 Κυβερνήσεις, αλλά συνεργούντος, ενεργητικά (υπογραφή νόμων και ΠΔ) αλλά και δια παραλήψεως  και του ιδίου, ως του ανωτάτου φύλακα και προστάτη του Συντάγματος και της Εθνικής Κυριαρχίας της Χώρας. Και βέβαια η παραδοχή και ομολογία του αυτή συνιστά αμάχητη παραδοχή κι ομολογία ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ, διότι είναι ο αρμοδιότερος των αρμοδίων για να το διαπιστώσει και το τεκμηριώσει. 


ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ) ΚΑΙ ΣΥΝΈΡΓΕΙΑ ΤΟΥ !

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΟΜΙΛΙΕΣ
Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014  

Μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια για την 40ή Επέτειο Αποκατάστασης της Δημοκρατίας

«Η επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας στη χώρα μας είναι πάντα έναυσμα για σκέψεις που συνδέονται με το συλλογικό μας αυτοσεβασμό και με όσα παραδίδουμε στη νέα γενιά και στην επόμενη.
Έχουμε μια διαρκώς εκκρεμή οφειλή προς όσους αγωνίστηκαν για να πέσει η χούντα. Καμία τιμή δεν είναι αρκετή και δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να εκφράσουν την αναγκαία ευγνωμοσύνη. Πιο πολύ αισθάνεται κανείς, αν αισθάνεται, παρά μιλάει για την προσφορά αυτών των ανθρώπων που πάλεψαν για τη δημοκρατία.
Το βλέμμα μας είναι στραμμένο στην Κύπρο που παραμένει διχοτομημένη μετά από σαράντα χρόνια και χτυπημένη σήμερα από μια άλλη κρίση, την οποία αντιμετωπίζει με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα και η οποία δεν αγγίζει ούτε πρόκειται να αγγίξει τη διαχείριση της εθνικής υπόθεσης.
Έχουν περάσει τέσσερις ολόκληρες δεκαετίες από τα γεγονότα του 1974 και η συγκυρία προσφέρεται ή και επιβάλλει προβληματισμούς που συνδέονται με τη λειτουργία του πολιτεύματος.
Η κρίση έφερε υποχώρηση της δημοκρατίας και αυτή είναι ίσως η δραματικότερη παρενέργεια της οικονομικής περιπέτειας. Η ποιότητα του κοινοβουλευτισμού, της αντιπαράθεσης μεταξύ κομμάτων, του πολιτικού διαλόγου, του τρόπου λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής εξουσίας τραυματίστηκε βαρύτατα. Και όλα αυτά, ενώ απέκτησε δυνάμεις, για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά, ένα νεοναζιστικό μόρφωμα που κηρύττει το μίσος και τον αλληλοσπαραγμό. Μπορεί κανείς να επιχειρήσει πολλές ερμηνείες γι’ αυτό το φαινόμενο, που δεν μας τιμά ως χώρα και ως λαό, όμως η ουσία είναι ότι η δημοκρατία υπέστη πολλαπλά χτυπήματα.
Προσωπικά, δέχθηκα αρκετές φορές κριτική για τις υπογραφές που έβαλα. Το Σύνταγμα οριοθετεί σαφώς τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας και ήταν συνειδητή η απόφασή μου να σεβαστώ το Σύνταγμα, που έχει πολύ ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια, και να μην παραβιάσω τη θεσμική τάξη, προκαλώντας πολιτικές εντυπώσεις ή και πολιτική κρίση, μόνο και μόνο για να αποφύγω το πολιτικό κόστος.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η ανάκτηση της οικονομικής αυτοδυναμίας είναι αναγκαία συνθήκη για την επούλωση των τραυμάτων της ελληνικής κοινωνίας αλλά και για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του πολιτεύματος, για την εμβάθυνση της δημοκρατίας. Τη λύση θα τη βρούμε μόνοι μας και θα τη βρούμε μόνο μέσα από μεγάλες μεταρρυθμίσεις και ριζικές διαρθρωτικές αλλαγές, που θα βοηθήσουν να αρθούν οι αιτίες που προκάλεσαν τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Η μεγαλύτερη και σημαντικότερη μεταρρύθμιση είναι η εμπέδωση κανόνων φορολογικής δικαιοσύνης, ώστε να σηκώνουν τα μεγάλα βάρη αυτοί που έχουν και όχι αυτοί που δεν μπορούν να ξεφύγουν.
Μεγάλη σημασία, ασφαλώς, έχει η συμφωνία για την απομείωση του χρέους, την οποία μας οφείλουν οι εταίροι μας, και για την οποία θα έχουμε ισχυρότερα διαπραγματευτικά πλεονεκτήματα εφόσον διαμορφωθεί μια κοινή εθνική θέση και επιχειρηματολογία.
Το τέλος της ελληνικής κρίσης θα επηρεαστεί από την ευρωπαϊκή και διεθνή συγκυρία αλλά κυρίως εξαρτάται από τις ελληνικές δυνάμεις και τον τρόπο που θα δουλέψει το πολιτικό σύστημα, η οικονομική ελίτ, ο κόσμος της εργασίας. Να πει κανείς πάλι για εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης είναι μια μονότονη επανάληψη, που χάνει την ουσία της όσο εξαγγέλλεται χωρίς να υλοποιείται.
Πρέπει να δημιουργηθεί προοπτική για τη νέα γενιά, να προστατευθεί η κοινωνική συνοχή, να περιοριστούν οι εκρηκτικές ανισότητες και να προκληθεί ένα μεταρρυθμιστικό σοκ που θα φέρει γρήγορα αλλαγές παντού – στο κράτος, στην οργάνωση της οικονομίας, στη λειτουργία των θεσμών.
Η πατρίδα μας πέρασε από τα σαράντα κύματα για να γίνει μια ευρωπαϊκή δημοκρατία. Να προστατεύσουμε τη δημοκρατία μας, να την κάνουμε καλύτερη, περισσότερη, βαθύτερη, δικαιότερη».
Οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια

Να εξεταστεί επίσης από τον εισαγγελέα εάν η σιωπή και αδράνεια ττου Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια στα εκτενώς στην μήνυσή μου περιγραφείσες προδοτικές ενέργειες και παραλείψεις της κυβέρνησης και στην τραγική κατάσταση κατοχής της χώρας από ξένες δυνάμεις (Τρόικα)  συνιστούν ενσυνείδητη παραβίαση συνδυαστικά των άρθρων Συντ.120, ΠΚ 14.2, και του άρθρου 2 παρ.3 του ν. 265/1976 (ΦΕΚ Α` 36 /17-02-1976) «περί της ευθύνης του Προέδρου της Δημοκρατίας», στο οποίο περιγράφεται το έγκλημα της εκ προθέσεως παραβιάσεως του συντάγματος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το ενδεχόμενο αυτό να κριθεί και με βάση το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αρνήθηκε να υπογράψει τα σχετικά ΠΔ που προβλέπονται στο άρθρο 2 του ν.3845/2010 (Μνημόνιο) για την εφαρμογή του Μνημονίου, αρχής γενομένης από το πρώτο ΠΔ που του εισηγήθηκε προς υπογραφή τον Ιούνιο του 2010 ο τότε υπουργός Εργασίας Α. Λοβέρδος, σε λεπτομέρειες του οποίου έχω αναφερθεί στο παρόν κείμενο. Η άρνηση της υπογραφής των ΠΔ από τον Πρόεδρο, ανάγκασε την κυβέρνηση να φέρει προς ψήφιση στην Βουλή σειρά νόμων που προβλέπονται στο Μνημόνιο, με τεράστιο κομματικό και κοινωνικό κόστος, διαδηλώσεις, καταστροφές, ανθρώπινους θανάτους και τραυματισμούς κλπ., γεγονότα που θα είχαν αποφευχθεί φυσικά εάν ο Πρόεδρος είχε εκδώσει τα σχετικά ΠΔ.
Η ΜΟΝΗ εξήγηση της άρνησης του Προέδρου να υπογράψει την έκδοση των σχετικών ΠΔ είναι ότι αυτός τελεί σε πλήρη γνώση και επίγνωση της αντισυνταγματικότητας, του παρανόμου και της προδοτικής φύσεως της Δανειακής Σύμβασης και του Μνημονίου και δεν θέλει να συνδέσει το όνομά μου με ένα προδοτικό νόμο και σύμβαση. Επιπλέον όμως και ταυτόχρονα με τα παραπάνω, η άρνησή του αυτή να υπογράψει τα ΠΔ δεν αρκεί να εξαλείψει τις αξιόποινες πράξεις που αυτός ενέχεται εκ της παραλήψεως των νομίμων πράξεων που αυτός υποχρεούται εκ του Συντάγματος να πράξει, κάτω από τις παρούσες συνθήκες Εθνικής Προδοσίας και Κατοχής της χώρας δια της ψήφισης του Μνημονίου και της υπογραφής της Δανειακής Σύμβασης. Συγκεκριμένα, το αξιόποινο των παραλήψεών του έγκειται στην παράληψή του να διαλύσει την Βουλή (Συντ. 41, 120) υπό τις παρούσες συνθήκες Εθνικής Προδοσίας και Κατοχής της χώρας, πράγμα όμως που δεν κάνει (σημειώνω ότι έχω στείλει ταχυδρομικά την μήνυσή μου στον Πρόεδρο από τον Μάιο του 2010, συνεπώς ο ίδιος γνωρίζει την προειδοποίηση που του κάνω στις τελευταίες παραγράφους της να μην υπογράψει τα σχετικά ΠΔ του Μνημονίου, διότι θα καταστεί κι αυτός συνεργός την Εσχάτη Προδοσία των υπολοίπων επίορκων βουλευτών).
Κι ο Πρόεδρος δεν έμεινε μόνο σε αυτά. Αλλά σε τηλεοπτική του δήλωση μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο την 01-01-2011 δήλωσε ότι «…ο ελληνικός λαός υποφέρει από το Μνημόνιο, αλλά καταλαβαίνει ότι ο δρόμος του Μνημονίου είναι μονόδρομος, δεν υπάρχει άλλος δρόμος». Με άλλα λόγια ο Πρόεδρος, ομιλών και πράτων ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Τύπου, παράνομα Διαφημίζει και Δικαιολογεί την Εθνική Προδοσία (που ο ίδιος έμπρακτα-σύμφωνα με τα όσα προείπα- έχει δείξει ότι πιστεύει ως τετελεσμένο και αληθές γεγονός) για οικονομικούς λόγους!, με αποτέλεσμα να παραβιάζει και καταλύει την ουσιαστική και βασική αρχή της Δημοκρατίας, η οποία –εξ ορισμού-μοναδικά και  πάνω απ` όλα προστατεύει και διαφυλλάττει της ατομικές και πολιτικές ελευθερίες των πολιτών,  ΟΜΟΛΟΓΕΙ την Κατάλυση της Δημοκρατίας και του Δημοκρατικού Συντάγματος της Ελλάδος,
με αποτέλεσμα –εκτιμώ- ότι συντρέχουν λόγοι παράβασης εκ μέρους του συνδυαστικά των άρθρων Συντ. 1,120, 41, ΠΚ 14.2, 135 (προπαρασκευστικές πράξεις προδοσίας), αλλά και του άρθρου 2 παρ.3 του ν. 265/1976 (βλ. και σελ.18).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Κε Εισαγγελέα

Η Εσχάτη Προδοσία είναι Διαρκές  (*) Πολιτικό Έγκλημα (**) και ως τέτοιο εκδικάζεται αρμοδίως από τα Τακτικά Δικαστήρια, σύμφωνα με το άρθρο 97 Συντ. (κι ΟΧΙ σύμφωνα με το άρθρο 86 Συντ. και τον ν. 3126/2003 «περί ευθύνης υπουργών»).

Για τον λόγο αυτό

ΖΗΤΩ
α) Να παραπέμψετε την σχετική δικογραφία στην Τακτική Δικαιοσύνη, σύμφωνα με το άρθρο 97 Συντ.
β) Να διατάξετε την άσκηση ποινικής δίωξης από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατά το κατηγορητήριο

(*) Η Εσχάτη Προδοσία είναι διαρκές έγκλημα:  Η § 2 του άρθρου 134 που εισήχθη με το α. 2 § 2 και 3 του ν. 1366/1983, καθορίζει ως διαρκές του έγκλημα της Εσχάτης Προδοσίας, διότι  οι μορφές υπο τις οποίες προβλέπεται η διάπραξη της εσχάτης προδοσίας περιλαμβάνουν και την περίπτωση που ο δράστης (ΠΚ 134  παρ.2γ): «γ) ασκεί ή άσκησε την εξουσία που ο ίδιος ή άλλος κατέλαβε με τους τρόπους και τα μέσα που προβλέπει το άρθρο αυτό».
Η Εσχάτη Προδοσία είναι διαρκές έγκλημα (κακούργημα) κατ` άρθρο ΠΚ 134 παρ.2γ («ασκεί την εξουσία…»). Η διάταξη αυτή βρίσκεται σε αρμονία με τη διάταξη του άρθρου 120 § 3 του Σ κατά το οποίο: «ο σφετερισμός με οποιοδήποτε τρόπο της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος».
Με τη διάταξη αυτή το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας προβλέπεται και τιμωρείται αναμφίβολα ως διαρκές έγκλημα.

(**) Η έσχατη προδοσία είναι και πολιτικό έγκλημα  (684/1975 Ολομέλειας του Αρείου Πάγου), επειδή στρέφεται αμέσως κατά της Πολιτείας και τείνει στην ανατροπή ή αλλοίωση της «καθεστηκυίας» τάξεως, η οποία υπάρχει σύμφωνα με το ισχύον πολίτευμα, και ως συναφές προς το πολιτικό έγκλημα θεωρείται εκείνο που τελεί σε τέτοια συνάφεια προς το πολιτικό έγκλημα , ώστε η προσβολή που επέρχεται σε κάποιο έννομο αγαθό να έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την παρασκευή των μέσων για τη διάπραξη πολιτικού εγκλήματος υπό την προεκτεθείσα έννοια, το οποίο και προϋποθέτει ως τελεσθέν. Κάθε άλλο έγκλημα, το οποίο δεν έχει τέτοιο χαρακτήρα , δεν υπάγεται στην έννοια του πολιτικού εγκλήματος.
Η Εσχάτη Προδοσία είναι Πολιτική Έγκλημα και αρμόδια για την εκδίκασή της είναι η Τακτική Δικαιοσύνη, σύμφωνα με το αρ.97 του Συντάγματος, το οποίο υπερισχύει του αρ.86 του Συντ. δεδομένου ότι πρώτο (αρ.97) προσδιορίζει την αρμοδιότητα σύμφωνα με την φύση του εγκλήματος, ενώ το δεύτερο (αρ.86) την προσδιορίζει σύμφωνα με την ιδιότητα του υπαιτίου. Και ο προσδιορισμός σύμφωνα με την φύση του εγκλήματος είναι ισχυρότερος αυτούς της ιδιότητας του υπαιτίου, δεδομένης και της αντίφασης του τελευταίου με το αρ.4 του Συντ. (περί ισοτιμίας και ισονομίας των πολιτών).  ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ

ΚΑΙ ΖΗΤΩ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΩΞΗ

(εκτός αυτών που μηνύω στην από 27-05-2010 μήνυσή μου, ήτοι την Κυβέρνηση (υπουργικό συμβούλιο) Γεωργίου Παπανδρέου, Ντόρα Μπακογιάννη και Γεώργιο Καρατζαφέρη (Πρόεδρο του κόμματος ΛΑΟΣ), όλους του βουλευτές που ψήφισαν το πρώτο μνημόνιο, αναπόσπαστο μέρος του οποίου είναι και η πρώτη προδοτική δανειακή σύμβαση Ελλάδος-Τρόικας και λοιπούς), 

ΚΑΙ ΤΟΥΣ

α) Λουκά Παπαδήμο (πρωθυπουργό της Ελλάδος), β) Αντώνιο Σαμαρά (Πρωθυπουργό Ελλάδος, γ) Ευάγγελο . Βενιζέλο (υπουργό οικονομικών), δ) Γιάννη Στουρνάρα (υπουργόν Οικονομικών), ε) Γεώργιο Προβόπουλο (Δ/την της ΤτΕ), στ) όλα τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου των παραπάνω δύο κυβερνήσεων Λουκά Παπαδήμου και Αντώνιου Σαμαρά, καθώς ζ) κι όλους τους βουλευτές που υπερψήφισαν την 2η Δανειακή Σύμβαση (ν . 4060/20-03-2012, ΦΕΚ Α` αρ. 240, 12-12-2012  και ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α` αρ. 18/25-01-2013).
Και τέλος η) το Νομικό  Συμβούλιο του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών, θ) τον Νομικό  Σύμβουλο  του ΤΧΣ, για συνέργεια και ηθική αυτουργία σε Εσχάτη Προδοσία

Και φυσικά και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, που υπέγραψε όλους τους παραπάνω προδοτικούς νόμους, για συνέργεια και ηθική αυτουργία σε Εσχάτη Προδοσία.  

Τέλος ζητώ από τον Εισαγγελέα να αναζητήσει και περιλάβει στην παρούσα δικογραφία (μήνυσή μου) τα 138 αποδεικτικά στοιχεία-έγγραφα και τo CD που κατέθεσα στον φάκελο δικογραφίας αρ.13094 την 27-01-2014 στο Πταισμ/κείο Αθηνών
Τα αποδεικτικά στοιχεία-έγγραφα που κατέθεσα αποτελούνταν από αντίγραφα εφημερίδων, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, και δηλώσεις, αξιωματούχων, ελλήνων και ξένων, για γεγονότα τα οποία καταδηλώνω ως απολύτως αληθή και τα οποία ενισχύουν και αποδεικνύουν την προσχεδιασμένη εθνική προδοσία της χώρας από τους παραπάνω υπαιτίους και την αληθή επικυριαρχία, σε βαθμό αληθούς κατοχής της Ελλάδος, από την Τρόικα, η οποία αποφάσιζε και για την παραμικρή λεπτομέρεια, της οικονομικής, κοινωνικής, εκπαιδευτικής, στρατιωτικής, εργασιακής πολιτικής της Ελλάδος, που είχε ως αποτέλεσμα μια πραγματική βιολογική και ηθική γενοκτονία του Ελληνικού Λαού.
Κατέθεσα επίσης ένα CD, με τις Συμβάσεις και Νόμους που αναφέρονται στην παρούσα κατάθεσή μου.
Kαι τέλος το βιβλίο μου «Τα Δάκρυα της Έλλης», Η Ελλάδα της Τρόικας 2010-11, που είναι ένα ιστορικό-πολιτικό χρονικό της περιόδου της Ελλάδας των ετών 2010-11. 
Η Δίκαιη Τιμωρία των Υπευθύνων, είναι Νομικά αναγκαία, ιερή και ιστορική.

Αθήνα 28-08-2014                                  Ο μηνυτής

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Του Δημητρίου ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ιατρού, κατ. Χαλκίδος, οδός Δημ. Βώκου 6, Χαλκίδα, τηλ.22210-62743
Στην ΑΒΜ  Α2014/1840/28-08-2014 ΜΗΝΥΣΗ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Κε Εισαγγελέα

Η παρούσα μήνυσή μου γνωρίζω ότι διαβιβάστηκε στην Ελληνική Βουλή κατ` αρ. 86 Συντ. δια του Εισαγγελέα του ΑΠ, η γραμματεία του οποίου με ενημέρωσε ότι ο τελευταίος σας την επέστρεψε για να μου ζητήσετε να επιμερίσω και αποδώσω τις αντίστοιχες αξιόποινες πράξεις στον καθένα εκ των υπαιτίων. Ικανοποιώντας την εντολή αυτή του Εισαγγελέα του ΑΠ, καταθέτω τα εξής:
Α) Η Πρώτη Διεθνή Διακρατική Δανειακή Σύμβαση της 05-05-2010 συνήφθη μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας (εκπροσωπουμένη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια) και της Τρόικας (ΕΕ, ΔΝΤ και ECB). Την Ελληνική Δημοκρατία (και τον Κάρολο Παπούλια) εκπροσώπησαν και υπέγραψαν την Δανειακή Σύμβαση, ο Γεώργιος Παπακωνσταντίνου (Υπουργός Οικονομικών της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου) και ο Γεώργιος Προβόπουλος, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.
Αναλυτικότερα:
Η ΠΡΩΤΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΩΣ ΜΗΤΡΑ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ

Ιστορικό της υπογραφής της 1ης Δανειακής Σύμβασης Ελλάδος-Τρόικας και της ψήφισης του 1ου Μνημονίου (ν.3845/2010)

Η Πρώτη Δανειακή Σύμβαση υπεγράφη μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης του Γεωργίου Παπανδρέου και του Υπουργικού του Συμβουλίου, προεξάρχοντος του τότε Υπουργού Οικονομικών Γεωργίου Παπακωνσταντίνου (κι εκπροσωπουμένης από τον Διοικητήν της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος Κον Γεώργιον Προβόπουλον) αφενός και των 14 κρατών μελών της Ευρωπαικής Ένωσης (*) (εκπροσωπουμένων από την Ευρωπαική Επιτροπή), την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα (σε ρόλο τεχνικού συμβούλου) και του ΔΝΤ αφετέρου (των τριών τελευταίων συμβαλλομένων αναφερομένων ομού στο εξής ως «Τρόικα» (βλ. παρακάτω), την 08-05-2010  στις Βρυξέλλες, ενώ το αρρήκτως συνοδεύον και συμπηρόν αυτήν (1η Δανειακή Σύμβαση) Μνημόνιο Οικονομικής Συνεργασίας και Κατανόησης, ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή με τον ν.3845/06-05-2010.

(*) εκτός της Γερμανίας, για λογαριασμό της οποίας ως δανειστής της Ελλάδος συνεβλήθη η κρατική τράπεζα της Γερμανίας Kf`W.

To 1ο Μνημόνιο είναι αναπόσπαστο μέρος της 1ης Διεθνούς Δανειακής Σύμβασης κι αντίστροφα

Η Συμφωνία μεταξύ των Πιστωτών και η 1η Δανειακή Σύμβαση στην συνέχεια ενσωματώθηκαν άρρηκτα με τον ν.3845/6-5-2010, ο οποίος ονομάστηκε «Μνημόνιο Οικονομικής Συνεννόησης» (εφεξής «Μνημόνιο») και μάλιστα για την υπογραφή και την ενεργοποίηση της  Δανειακής Σύμβασης (η οποία υπεγράφη την 08-05-2010) αναγκαία προυπόθεση ήταν η ψήφιση τον Μνημονίου (ν.3845/2010), όπως προβλέπεται στο Προοίμιο παρ.6-7, το άρθρο 3 παρ.4(γ) της Δανειακής Σύμβασης  και στην Αιτιολογική Έκθεση του (μελλοντικού!) νόμου  για την Δανειακή Σύμβαση.
Ο νόμος 3845/2010 πράγματι ψηφίστηκε από την Βουλή (με απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών) την 06-05-2010, ήτοι δύο ημέρες πριν την ψήφιση της Δανειακής Σύμβασης. Tέλος, στο κείμενο της Δανειακής Σύμβασης περιλαμβάνεται αυτούσιο και το Μνημόνιο (ν.3845/2010).
Αντίστροφα και ο ν.3845/2010 συνδέεται, ενσωματώνει και ενσωματώνεται στην Δανειακή Σύμβαση, τις αποφάσεις των κρατών-μελών για την σύσταση του Μηχανισμού Στήριξης της Ελλάδος και την Συμφωνία των, ως εξής: Το Μνημόνιο (ν.3845/2010) και στο άρθρο 1 παρ.1-3 ενσωματώνει (κι ενσωματώνεται) ως αναπόσπαστο Παράρτημά Ι την  απόφαση των κρατών-μελών της 25-03-2010 και ως Παράρτημα ΙΙ την  Συμφωνία των κρατών μελών της 11-04-2010 (ενώ το Μνημόνιο καθαυτό συνιστά τα παραρτήματα ΙΙΙ-ΙV του ν.3845/2010). Επίσης η παραπάνω αμφίδρομη ενσωμάτωση προβλέπεται επίσης στην τελευταία παράγραφο της σελ.3 της Εισηγητικής Έκθεσης του Μνημονίου, καθώς και στην Αιτιολογική Έκθεση του Σχεδίου (μελλοντικού!) Νόμου της Δανειακής Σύμβασης.
Με τους παραπάνω τρόπους η Συμφωνία μεταξύ των κρατών-μελών, οι αποφάσεις των για την ίδρυση και λειτουργία του Μηχανισμού Στήριξης της Ελλάδος, η Δανειακή Σύμβαση της Ελλάδος με την Τρόικα και το Μνημόνιο (ω.3845/2010) ενσωματώνονται αρρήκτως μεταξύ των. Συνεπώς η Αντισυνταγματικότητα και το Αξιόποινο της Δανειακής Σύμβασης συμπαρασύρει στην Αντισυνταγματικότητα και στον Αξιόποινο χαρακτήρα και το Μνημόνιο, όπως θα αποδείξω στην συνέχεια.
Αναλυτικότερα, με το άρθρο 1 παρ. 3 του ν.3845/2010 συστήνεται –με την ισότιμη συμμετοχή της Ελλάδος και της «Τρόικας» -το διττό Μνημόνιο: α) Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και  β) Μνημόνιο Συνεννόησης (εφεξής «Μνημόνιο») το οποίο αποτελεί το Παράρτημα ΙΙΙ του ν.3845/2010. Το Μνημόνιο (ν.3845/2010) στα επόμενα άρθρα του καθορίζει συγκεκριμένα οικονομικά μέτρα τα οποίο η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει αναγκαστικά να πάρει σε εφαρμογή της Δανειακής της Σύμβασης και των αποφάσεων-συμφωνιών των Πιστωτών της την 25-03-2010 και 11-04-2010 αντίστοιχα.
Στην συνέχεια το ΕCOFIN, σε εφαρμογή του άρθρου 126 παρ.9 και 136 της Συνθήκης της Λισσαβώνας εξέδωσε την αρ.2010/320/ΕΕ απόφασή του (OJ, 145, 11-6-2010, σελ.6) με την οποία τροποποίησε την προγενεστέρα του απόφαση της 16-02-2010, ως προς τους όρους επιτρήρησης της χώρας και με την οποία ενσωματώνει το Μνημόνιο της 06-05-2010. . 
Τέλος η Επιτροπή  εξέδωσε την αρ.COM(2010)440/19-08-2010 απόφασή της με την οποία τροποποιούσε και πάλι την αρ.2010/320/ΕΕ απόφασή της- και πάλιν ερήμην της Ελλάδος- ως προς τους όρους επιτήρησης της Ελλάδος και εφαρμογής του Μνημονίου της 06-05-2010, αλλά και ενσωματώνει τις ρυθμίσεις του Νέου Μνημονίου (Δεύτερου) που υπεγράφη την 06-08-2010 (βλ. παρακάτω).
Από τα παραπάνω γεγονότα προκύπτει ότι το Μνημόνιο (ν.3845/2010) ενσωματώνεται και ενσωματώνει την Διεθνή Δανεική Σύμβαση της Ελλάδος με τα κράτη-μέλη της ΕΕ (πιστωτές) και με τις δύο αποφάσεις-συμφωνίες (πιστωτών) των κρατών-μελών της ΕΕ της 25-03-2010 και 11-04-2010 αντίστοιχα. Συνεπώς ενδεχόμενη αντισυνταγματικότητα της Διεθνούς Δανεικής Σύμβασης επιφέρει αναγκαστικά και ακυρότητα και του (των) Μνημονίου (ων), όπως πράγματι θα αποδείξω ότι ισχύει και μάλιστα σε συνθήκες διάπραξης του Εγκλήματος της Εσχάτης Προδοσίας από την Ελληνική Κυβέρνηση και μέρους της Βουλής. 
Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η Ελληνική Κυβέρνηση έφερε προς ψήφιση και ψηφίστηκε την 15-03-2010 τον ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α.40/15-03-2010), ήτοι πριν την σύναψη της Δανειακής Σύμβασης (08-05-2010) και της ψήφισης του ν.3845/06-05-2010, με τον οποίο ελήφθησαν επώδυνα για τους Έλληνες οικονομικά μέτρα- στο πνεύμα της ήδη συζητούμενης Δανειακής Σύμβασης- ο οποίος (ν.3833/2010) παραπέμπει ευθέως στην προσεχή!! Δανειακή Σύμβαση (και το Μνημόνιο), όπως προκύπτει από τις 3-5 παραγράφους της 1ης σελίδας της Αιτιολογικής Έκθεσης του νόμου αυτού.

Στην συνέχεια και υπό τις παραπάνω δυσμενέστατες για την Ελλάδα οικονομικές συνθήκες, τις οποίες στο μέγιστο βαθμό τις είχε διαμορφώσει δολίως και με πρόθεση ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση της χώρας, την 08-05-20101 στις Βρυξέλες υπεγράφη η προαναφερομένη Δανειακή Σύμβαση μεταξύ αφενός της Ελληνικής Κυβέρνησης (εκπροσωπουμένης από τον Διοικητή της Ελληνικής Κεντρικής Τράπεζας Γεώργιο Προβόπουλο) και αφετέρου της Ευρωπαικής Επιτροπής (ενεργούσης για λογαριασμό των συμβαλλομένων κρατών μελών, εκτός της Γερμανίας, για την οποία συνεβλήθη η KfW  Γερμανική τράπεζα με την  εγγύηση της πρώτης), της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας (ως τεχνικού συμβούλου) και του ΔΝΤ (εφεξής καλουμένων ως «Τρόικα»).
Είχε προηγηθεί την 03-05-2010 η υπογραφή στις Βρυξέλλες μεταξύ των παραπάνω συμβαλλομένων, του Μνημονίου Συνεργασίας και Συνεννόησης, το οποίο ήταν αναπόσπαστο μέρος της Δανειακής Σύμβασης και το οποίο (Μνημόνιο) με τρόπο αντισυνταγματικό (βλ. παρακάτω) ψηφίστηκε στην  Ελληνική Βουλή την 06-05-2010 ως «παράρτημα» του ν.3845/2010.
Η διεθνής Δανειακή Σύμβαση της 08-05-2010 που υπεγράφη μεταξύ της Κυβέρνησης και της Τρόικας ήτο τριετούς διάρκειας και προέβλεπε την δανειοδότηση της Ελλάδος από τους αντισυμβαλλομένους με το ποσόν των 110 δις. ευρώ, εκ των οποίων τα 80 από το Κράτη Μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης (εκτός της Γερμανίας) και 30 δισ. από το ΔΝΤ (για την μη-νομιμότητα της Σύμβασης αυτής θα αναφερθώ παρακάτω). Η Σύμβαση αυτή δεν έχει ακόμα κυρωθεί στο σύνολό της με κυρωτικό νόμο από την Ελληνική Βουλή και με πλειοψηφία 180 βουλευτών (άρθρο 28 παρ.2 Συντ).
[Θα επαναλάβω και θα να τονίσω και πάλι, ότι η ενδεχόμενη ψήφιση της συγκεκριμένης δανειακής σύμβασης μεταξύ της «ελληνικής κυβέρνησης» και της Τρόικας-δηλαδή με τους συγκεκριμένους  προδοτικούς όρους που περιέχει και τους οποίους έχω αναλύσει στα προηγούμενα υπομνήματά μου, αλλά και επαναλαμβάνω παρακάτω- ακόμα και από τα 3/5 των βουλευτών κατά το άρθρο 28 παρ.2 του Συντάγματος, δεν θα την καθιστούσε νόμιμη, ούτε θα εξάλειφε το χαρακτήρα της ως προιόν (αιτία και αποτέλεσμα) εσχάτης προδοσίας, διότι η παραχώρηση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας δεν νομιμοποιείται ούτε και με την ψήφο και των 300 βουλευτών]. 
Ένα μέρος όμως της Σύμβασης  ψηφίστηκε –με απλή πλειοψηφία των 172 βουλευτών- την 06-05-2010 με την μορφή (του 1ου) Μνημονίου Συνεργασίας και Κατανόησης!, ως «παραρτήματος» στον ν.3845/2010 από την Ελληνική Βουλή με «απλή» πλειοψηφία 172 βουλευτών (θα ίσχυε και με απλή πλειοψηφία 151 ψήφων), ώστε να αρχίσει –καταχρηστικά και παράνομα- να εφαρμόζεται η δανειακή αυτή σύμβαση, η οποία καταλύει βασικές αρχές του Πολιτεύματος και γι αυτό συνιστά πράξη Εσχάτης Προδοσίας από τους ψηφίσαντες αυτήν και από τους ανερχόμενους αυτήν, σύμφωνα με όσα έχω καταθέσει μέχρι τώρα.

Η κυβερνητική προπαγάνδα ισχυρίστηκε ψευδώς ότι με το δάνειο αυτό καλύπτονται οι δανειακές μας ανάγκες για την επόμενη τριετία και γι αυτό δεν θα χρειαστεί να απευθυνθούμε για δανεισμό στις διεθνείς αγορές με τις παρούσες δυσμενείς για την Ελλάδα συνθήκες (βλ. παρακάτω). Και βέβαια εξακολουθούσε να ισχυρίζεται ότι χωρίς το δάνειο αυτό δεν θα ήταν δυνατή η καταβολή μισθών και συντάξεων στους έλληνες. Η αλήθεια όμως είναι ότι το Μνημόνιο, στο τμήμα ΙV, άρθρο 23  το ίδιο προβλέπει ότι: «Η κυβέρνηση προβλέπει ένα χρηματοδοτικό έλλειμμα της τάξεως των 110 δισ.ευρώ για την περίοδο του προγράμματος (ισχύος του Μνημονίου), το οποίο προβλέπεται να καλυφθεί με αντίστοιχα διμερή δάνεια στήριξης από τους εταίρους της Ευρωζώνης (80 δις) και μέσω στήριξης του ΔΝΤ (30 δισ. ευρώ)».
Συνεπώς όλο το δάνειο των 110 δισ. ευρώ από την Τρόικα, πηγαίνει ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ για την αποπληρωμή των χρεών μας προς τις ιδιωτικές τράπεζες του εξωτερικού, οι οποίες κρατούν το 80% του ελληνικού χρέους (Επ2, σελ.15), ειδικότερα το 36% γαλλικές, το 21% γερμανικές και 32% άλλες ευρωπαικές τράπεζες κι όχι για την κάλυψη των «μισθών και συντάξεων των ελλήνων», ή για την «στήριξη της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας», όπως ισχυρίζεται η κυβερνητική προπαγάνδα.
Με τον τρόπο αυτό η ελληνική κυβέρνηση, ως εντολοδόχος της Τρόικας, εξόφλησε ολοσχερώς το χρέος της προς τις ιδιωτικές γερμανικές και γαλλικές τράπεζες, με δάνειο (110 δις), που πήρε από κράτη μέλη της Ευρωζώνης. Συνεπώς ενώ οι αρχικοί δανειστές μου ήταν ιδιωτικές τράπεζες, με τις οποίες είχαμε μεγάλα περιθώρια αναδιάρθρωσης του χρέους μας, ακόμα και καθολικής άρνησης αποπληρωμής του με νόμο στην βουλή, τώρα οι δυνατότητες αυτές εκμηδενίστηκαν, δεδομένου ότι δανειστές μας είναι πλέον κράτη-μέλη της ευρωζώνης. Και να σημειωθεί ότι η ιδιωτικές τράπεζες είχαν κάθε λόγο και συμφέρον να συναινέσουν σε μια αναδιάρθρωση (επιμήκυνση) του χρέους μας, διότι σε περίπτωση νομοθετικής αρνήσεώς μας αποπληρωμής του, οι τράπεζες αυτές θα κύρυτταν χρεωκοπία και θα έκλειναν. Με άλλα λόγια, η προδοτική «ελληνική» κυβέρνηση, το μόνο που έκανε, ήταν να αλλάξει τους δανειστές της, του όρους του δανεισμού, αλλά και τις επιπτώσεις της χώρας σε περίπτωση μη-αποπληρωμής του δανείου, με όρους επαχθώς δυσμενέστερους για την χώρα μας, εφόσον αντήλλαξε ένα μη-ενυπόθηκο δάνειο από τις ιδιωτικές τράπεζες του εξωτερικού, σε ένα εθνοπροδοτικό ενυπόθηκο δάνειο, με το οποίο υποθηκεύει και την ακατάσχετη περιουσία του  Ελλάδας (όρος 14.5, Επ1, σελ.32-33, και όρος 11 του υποδείγματος νομικής γνωμοδότησης, Επ1, σελ.42), αποποιείται το δικαίωμα άσκησης του δικαιώματός εθνικής κυριαρχίας επί των κατασχεμένων και όλων των δικαστικών δικαιωμάτων της. Ακόμα υποθηκεύει και τους Έλληνες υπηκόους στην Τρόικα, καταστώντας τους res, ήτοι Δούλους! Η Σύμβαση αυτή είναι επαχθέστερη των συνθηκών δουλείας, εθνικού και ατομικού εξευτελισμού που υπέγραφαν οι Δυτικοί τύραννοι με τους μαύρους  φυλάρχους της Αφρικής για την πώληση από τους τελευταίους των μαύρων υπηκόων των στους πρώτους! Η αμαυρώτερη σελίδα στην Ιστορία της Ελλάδος!  Η «ελληνική» κυβέρνηση συνεπώς, δολίως και εθνοπροδοτικά, απεμπόλυσε τις εθνοσωτήριες απλές λύσεις της αναδιάρθρωσης (αναδιαπραγμάτευσης) του χρέους της με τις ιδιωτικές δανείστριες τράπεζες και διάλεξε την εθνοκτόνα λύση της Εσχάτης Προδοσίας δια της παραχώρησης της Εθνικής μας Κυριαρχίας (καθ` ομολογία και του Πρωθυπουργού) στην Τρόικα για ένα εθνοκτόνο δάνειο 110 δισ. ευρώ και με ανθρωποκτόνες οικονομικές συνέπειες προς τους χαμηλοσυνταξιούχους και μισθωτούς,

Συμπέρασμα 1o:  Η Δανειακή αυτή σύμβαση είχε ως αναγκαία προυπόθεση ισχύος και εφαρμογής της το Πρώτο Μνημόνιο (ν.3845/06-05-2010) (βλ. σελ. της Δανειακής Σύμβασης) και το αντίστροφο (βλ. άρ. 23 του Μνημονίου). Συνεπώς Πρώτη Δανειακή Σύμβαση και Πρώτο Μνημόνιο συνιστούν ενιαίο σύνολο νομικών διεθνών δεσμεύσεων της Ελλάδος και των συνεπειών των, κυριοτάτη των οποίων ήταν η εκχώρηση της Εθνικής Κυριαρχίας της Ελλάδος στην Τρόικα και η διάπραξη του εγκλήματος της Εσχάτης Προδοσίας από τους υπογράφοντες την Σύμβαση και Μνημόνιο. Τον ν. 3845/2010 (Πρώτο Μνημόνιο) το έφερε στην Βουλή προς ψήφιση τα αρμόδια υπουργεία και υπουργοί της  Κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου, ψηφίστηκε από τους βουλευτές που αναφέρονται στα πρακτικά της βουλής και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με την υπογραφή των αρμοδίων υπουργών και του Κάρολου Παπούλια.
H Πρώτη Δανειακή Σύμβαση ουδέποτε δεν κατατέθηκε προς ψήφισε και ουδέποτε ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή, ενώ το Πρώτο Μνημόνιο (ν.3845/2010) , με πρωτοβουλία του τότε Υπουργού Οικονομικών Γεωργίου Παπακωνσταντίνου  και των συναρμοδίων υπουργών της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου, ψηφίστηκε από την τότε βουλή και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α` 65/06-05-2010) και με την υπογραφή του Κάρολου Παπούλια.

Συμπέρασμα 2o:  Η Πρώτη Δανειακή Σύμβαση ως Πρότυπο για την 2η Δανειακή Σύμβαση και της Προπαγάνδας των επόμενων Κυβερνήσεων

Οι επόμενες δύο Κυβερνήσεις που διαδέχτηκαν την Ανατραπείσα από την Τρόικα! Κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου, υπό τους Πρωθυπουργούς Λουκά Παπαδήμο (που ψήφισε την 2η Δανειακή Σύμβαση και το 2ο Μνημόνιο τον Φεβρουάριο-Μάρτιο 2012) και του Αντώνη Σαμαρά (που ψήφισε τροποποιήσεις της 2ης Δανειακής Σύμβασης και του 2ου Μνημονίου τον Δεκέμβριο του 2012 και μέχρι τον Φεβρουάριο του 2013-βλ. παρακάτω), αποδέχτηκαν στο σύνολό τους την 1η Δανειακή Σύμβαση και το 1ο Μνημόνιο ως Συνταγματικά και Νόμιμα, τα εφήρμοσαν πλήρως, χρησιμοποίησαν την ίδια Προδοτική Προπαγάνδα εναντίον του Ελληνικού Λαού για να την «νομιμοποιήσουν» και το χειρότερο, υπέγραψαν την 2η Δανειακή Σύμβαση και το 2ο-3ο Μνημόνιο χρησιμοποιώντας ως πρότυπο την 1η Δανειακή Σύμβαση, περιλαμβάνοντας συνεπώς και στην 2η Δανειακή Σύμβαση τους ίδιους προδοτικούς όρους της 1ης Δανειακής Σύμβασης Εκχώρησης της Εθνικής Κυριαρχίας της Ελλάδος σε ξένες δυνάμεις (Τρόικα) και της Κατάλυσης της Λαικής Κυριαρχίας ως Θεμελείου του Ελληνικού Συντάγματος, συνεχίζοντας μάλιστα να χρησιμοποιούν την ίδια Προδοτική Προπαγάνδα εναντίον του Ελληνικού Λαού για να «νομιμοποιήσουν»  την 2η Δανειακή Σύμβαση και 2ο-30 Μνημόνιο.

Ιδού το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου, το οποίο υπέγραψε κι εφάρμοσε την 1η Δανειακή Σύμβαση το 2010 και Εισηγήθηκε, ψήφισε και εφάρμοσε το 1ο Μνημόνιο (ν.3845/06-05-2010) και οι υπογραφές των μελών του οποίου  υπάρχουν στο αντίστοιχο ΦΕΚ 65/06-05-2010:


Νόμος 3845/2010 (1ο Μνημόνιο) (ΦΕΚ Α` 65/06-05-2010)
Αθήνα, 6 Μαΐου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ:
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ,
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
 ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ,  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
 ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ,  ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΜΑΡΙΑ−ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ
 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ,  ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 6 Μαΐου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Πρακτικά της Βουλής την 06-05-2010 για την ψήφιση του 1ου Μνημονίου
από τα οποία φαίνονται οι 173 βουλευτές που ψήφισαν το 1ο Μνημόνιο (και την συνδεδεμένη με αυτό 1η Δανειακή Σύμβαση).
Το Νομικό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών γνωμοδότησε ότι η παραπάνω Πρώτη Δανειακή Σύμβαση (με τους προδοτικούς όρους) είναι σύμφωνη με το Ελληνικό Σύνταγμα!, γνωμοδοτώντας έτσι ότι το Ελληνικό Σύνταγμα προβλέπει παραδεκτά την νομιμότητα της Εσχάτης Προδοσίας κατά της Ελλάδος! Η γνωμοδότηση αυτή είναι μέρος της 1ης Δανειακής Σύμβασης.
Έκτοτε και μέχρι σήμερα, η Πρώτη Δανειακή Σύμβαση και το Πρώτο Μνημόνιο εφαρμόζεται απαρεγκλήτως (και η Εσχάτη Προδοσία) και από τις επόμενες Κυβερνήσεις του Λουκά Παπαδήμου και Αντώνη Σαμαρά.
 Β) Ι). 2ο Μνημόνιο (ν. 4046/2012) και ΙΙ). Δεύτερη Κύρια Δανειακή Σύμβαση (ν.4060/2012): Υπαίτια η Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου

Την 15-11-2011, με αμφιβόλου νομιμότητας και συνταγματικής τάξης διαδικασίες, πρωθυπουργός της χώρας ανέλαβε ο Λουκάς Παπαδήμος, στην θέση του ουσιαστικά και «βελούδινα» ανατραπέντος Γεωργίου Παπανδρέου, κατ` απαίτηση φυσικά των ξένων κατακτητικών δυνάμεων της χώρας, ΕΕ. ΔΝΤ και ΕΚΤ (Tρόικας).

Ι). Η εντολοδόχος της Τρόικας κυβέρνηση αυτή ψήφισε άμεσα το 2ου Μνημόνιο Συνεργασίας και Κατανόησης (ν. 4046/2012, ΦΕΚ Α` 28/14-2-2012 (σελ. 291-866) (επανακυκλοφόρησε την 24-2-2012) με την Τρόικα, με πρωτοβουλία του τότε Υπουργού Οικονομικών Ευαγγέλου Βενιζέλου και των συναρμοδίων υπουργών. Το Μνημόνιο αυτό ψηφίστηκε από την τότε βουλή και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και με την υπογραφή του Κάρολου Παπούλια.

Εδώ οι υπογραφές των αρμοδίων υπουργών που υπογράφουν το σχετικό ΦΕΚ 28/14-2-2012:


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ,  ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ,  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ,   ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,  ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ,  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,  ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Εδώ τα Πρακτικά της Βουλής της 14-02-2012 στην ψήφιση του 2ου Μνημονίου (ν. (4046/2012, ΦΕΚ Α` 28/14-2-2012 (σελ. 291-866)
από τα οποία φαίνονται οι βουλευτές που το ψήφισαν.

Λίγες μέρες πριν το 2ο Μνημόνιο είχε ψηφιστεί και το  2ου Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο 2012-2015 (πλαίσιο εφαρμογής του παραπάνω 2ου Μνημονίου και της επερχομένης 2ης Κύριας Δανειακής Σύμβασης 2012-3), το οποίο πήρε τον αριθμό  ν. 4038/ 02-02-2012, ΦΕΚ Α`14/02-02-2012 με πρωτοβουλία του τότε Υπουργού Οικονομικών Ευαγγέλου Βενιζέλου και των συναρμοδίων υπουργών. Το 2ο Μεσοπρόθεσμο αυτό ψηφίστηκε από την τότε βουλή και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και με την υπογραφή του Κάρολου Παπούλια.

Εδώ οι υπογραφές των αρμοδίων υπουργών που υπογράφουν το σχετικό ΦΕΚ  Α` 14/02-02-2012:Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ


 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ,  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,  ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ


ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΤΩΝ, ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ,  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,  ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Εδώ τα Πρακτικά της Βουλής της 02-02-2012 στην ψήφιση του 2ου Μεσοπροθέσμου Σχεδίου 2012-15 (ν. 4038/ 02-02-2012, ΦΕΚ Α` 14/02-02-2012)
Από τα οποία φαίνονται οι βουλευτές που ψήφισαν τον νόμο αυτό.

ΙΙ) Tην 20-03-2012 ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή η 2η Κύρια Διεθνής Διακρατική Δανειακή Σύμβαση της Ελληνικής Κυβέρνησης του Λουκά Παπαδήμου με την Τρόικα (ν. 4060/2012, ΦΕΚ Α` αρ. 65/ 22-03-2012) με τίτλο: «Κυρία Σύμβαση Χρηματοπιστωτικής Διευκόλυνσης» μεταξύ α) του Ευρωπαικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ESM) (με έδρα το Λουξεμβούργο) εκπροσωπούμενο από τον Klaus Regling, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Christopher Frankle, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, β) της Ελληνικής Δημοκρατίας (εκπροσωπουμένη από τον Κάρολο Παπούλια, ως Δικαιούχου Κράτους Μέλους), εκπροσωπουμένη από τον Υπουργό Οικονομικών Κον Ευάγγελον Βενιζέλον, γ) την Τράπεζα της Ελλάδος, εκπροσωπουμένη από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γεώργιο Προβόπουλο και  δ) του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ως εγγυητή  (ΤΧΣ) (ν.3864/2010).

Ο νόμος 4060/2012 (2η Δανειακή Σύμβαση) ψηφίστηκε στην ελληνική βουλή με πρωτοβουλία του τότε Υπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και των συναρμοδίων υπουργών της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήμου, ψηφίστηκε από την τότε βουλή και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και με την υπογραφή του Κάρολου Παπούλια.

Εδώ οι υπογραφές των αρμοδίων υπουργών που υπογράφουν το σχετικό ΦΕΚ Α` αρ. 65/ 22-03-2012:Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ


Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2012

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Εδώ τα πρακτικά της Βουλής της 20-03-2012 στην ψήφιση της 2ης Κύριας Δανειακής Σύμβασης:
από τα οποία φαίνονται οι  βουλευτές που ψήφισαν την 2η Δανειακή Σύμβαση.


Ο Νομικός Σύμβουλος του ΤΧΣ γνωμοδότησε ότι η 2η Κύρια Διεθνής Διακρατική Δανειακή Σύμβαση είναι Σύμφωνη με το Σύνταγμα της Ελλάδος!, παρότι αυτή (η Σύμβαση) περιέχει όρους κατάλυσης της Λαικής Κυριαρχίας και Εκχώρησης της Εθνικής Κυριαρχίας της Ελλάδος σε ξένες δυνάμεις (Τρόικα)!, γνωμοδοτώντας έτσι πρωτοφανώς ιστορικά, ότι το Σύνταγμα της Ελλάδος, νομιμοποιεί την Εσχάτη Προδοσία κατά της Ελλάδος και την Κατάλυσή του ! Η γνωμοδότηση αυτή είναι μέρος της 2ης Δανειακής Σύμβασης.

Το 2ο Μνημόνιο (ν. 4046/2012) και Δεύτερη Κύρια Δανειακή Σύμβαση (ν.4060/2012) και το 2ου Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο 2012-2015 (πλαίσιο εφαρμογής του παραπάνω 2ου Μνημονίου και της επερχομένης 2ης Κύριας Δανειακής Σύμβασης 2012-3), το οποίο πήρε τον αριθμό  ν. 4038/ 02-02-2012, ΦΕΚ Α` 14/02-02-2012, συνιστούν ενιαίο και αδιαχώριστο σύνολο νόμων και δεσμεύσεων της Ελλάδος στην Τρόικα, με την έννοια ότι η ισχύ κι εφαρμογή του καθενός εξ` αυτών προυποθέτει αναγκαστικά την ισχύ κι εφαρμογή και των υπολοίπων.

Σχόλιο: H 2η Δανειακή Σύμβαση είχε ως αναγκαστική προυπόθεση ισχύος της την ψήφιση, ισχύ και εφαρμογή του 2ου Μνημονίου κι αντίστροφα (κατά τα πρότυπα των 1ης Δανειακής Σύμβασης και 1ου Μνημονίου του 2010).

Γ) Τροποποίηση της 2ης Κύριας Διεθνούς Διακρατικής Δανειακής Σύμβασης από την Κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά την 12-12-2012 (ως πράξη νομοθετικού περιεχομένου) και την 25-01-2013 (ως κυρωτικός νόμος)

Στην συνέχεια στις διπλές εκλογές του 5ης Μαίου και 18 Ιουνίου 2012 εξελέγη νέα κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά, η κυβέρνηση του οποίου, εκ μέρους της ελληνικής δημοκρατίας εκπροσωπουμένης από τον Κάρολο Παπούλια, υπέγραψε και σύναψε στο Λουξεμβούργο και την Αθήνα, την 12-12-2012 Τροποποίηση της παραπάνω 2ης  Κύριας Διεθνούς Διακρατικής Δανειακής Σύμβασης της 20-03-2012 (ν.4060/2012) της κυβέρνησης του Λουκά Παπαδήμου κι ως συνέχειας της επιστολής του Αντώνη Σαμαρά στην Christine Lagarde, με την οποία την βεβαιώνει δουλικά ότι θα τηρήσει την δανειακή σύμβαση της κυβέρνησης Λουκά Παπαδήμου (βλ. παρακάτω την επιστολή αυτή).
Η Τροποποίηση αυτής της 2ης Κύριας Διεθνούς Διακρατικής Δανειακής Σύμβασης εκδόθηκε ως Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α` αρ. φύλλο 240/12-12-2012 (σελ.5789 επ.) με τίτλο: «Σύμβαση Τροποποίησης της Κυρίας Σύμβασης Χρηματοπιστωτικής Διευκόλυνσης»  μεταξύ α) του Ευρωπαικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ESM) (με έδρα το Λουξεμβούργο) εκπροσωπούμενο από τον Klaus Regling, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Christopher Frankle, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, β) της Ελληνικής Δημοκρατίας (εκπροσωπουμένη από τον Κάρολο Παπούλια, ως Δικαιούχου Κράτους Μέλους), εκπροσωπουμένη από τον Υπουργό Οικονομικών Κον Γιάννην Στουρνάραν, γ) την Τράπεζα της Ελλάδος, εκπροσωπουμένη από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γεώργιο Προβόπουλο και  δ) του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) (ν.3864/2010)» και περιέχει, ομοίως με αυτήν του 2010,  όρους παράνομης εκχώρησης της εθνικής κυριαρχίας της χώρας στο Ευρωπαικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ-ESM) (με έδρα το Λουξεμβούργο) !.

Η Τροποποίηση  της 2ης Κύριας Διεθνούς Διακρατικής Δανειακής Σύμβασης (η οποία αφήνει αμετάβλητους κι ενισχύει τους προδοτικούς όρους της πρώτης του 2010, ως προς την Αντισυνταγματική Εκχώρηση της Εθνικής Κυριαρχίας της Ελλάδος σε ξένες δυνάμεις (Τρόικα) και την κατάλυση της Λαικής Κυριαρχίας), που εκδόθηκε και ψηφίστηκε ως Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α` αρ. φύλλο 240/12-12-2012, ψηφίστηκε ως τέτοια στην ελληνική βουλή με πρωτοβουλία του τότε Υπουργού Οικονομικών Ι. Στουρνάρα  και των συναρμοδίων υπουργών της Κυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά, ψηφίστηκε από την τότε βουλή και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και με την υπογραφή του Κάρολου Παπούλια.

Εδώ οι υπογραφές των αρμοδίων υπουργών που υπογράφουν το σχετικό ΦΕΚ Α`
240/12-12-2012:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Εδώ τα πρακτικά της Βουλής της 12-12-2012 στην ψήφιση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αρ.240/12-12/2-12  για την Τροποποίηση της  2ης Κύριας Δανειακής Σύμβασης:  http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/es20121212.pdf , από τα οποία φαίνονται οι  βουλευτές που ψήφισαν την Τροποποίηση της  2η Δανειακής Σύμβασης.
Η παραπάνω πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του ΦΕΚ Α` 240/12-12-2012
στην συνέχεια κυρώθηκε με νόμο την 15η Ιανουαρίου 2013 με 166 Βουλευτές με τον ν.  4111/2013 (ΦΕΚ Α` αρ. 18/25-01-2013), ήτοι κι αυτή (όπως και η 1η Δανειακή Σύμβαση του 2010) χωρίς την απαιτούμενη πλειοψηφία των 180 βουλευτών που απαιτούνται από το αρ. 28 παρ. 2 Συντ.

Εδώ οι υπογραφές των αρμοδίων υπουργών που υπογράφουν το σχετικό ΦΕΚ Α` αρ. 18/25-01-2013:Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

Εδώ τα πρακτικά της Βουλής της 15-01-2013  στην ψήφιση Νόμου για την 2η  Κύρια Δανειακή Σύμβαση  (ν.  4111/2013, ΦΕΚ Α` αρ. 18/25-01-2013)
από τα οποία φαίνονται οι  βουλευτές που ψήφισαν τον νόμο αυτό.

Οι Κυβερνήσεις Λουκά Παπαδήμου και Αντώνη Σαμαρά και με την συναίνεση και υπογραφή του Κάρολου Παπούλια, εφαρμόζουν απαρέγκλιτα την Πρώτη και Δεύτερη Δανειακή Σύμβαση και την Τροποποίηση της Δεύτερης, μέχρι σήμερα, διαπράττοντας συνεπώς αδιαλείπτως το έγκλημα της Εσχάτης Προδοσίας, δια των όρων που ρητά υπάρχουν στις παραπάνω Δανειακές Συμβάσεις και της Τροποποίησής των.  

Γ) Οι ποινικές ευθύνες για συνέργεια και ηθική αυτουργία σε Εσχάτη Προδοσία του α) Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών, β) του Νομικού Συμβούλου του ΤΧΣ και γ) του υπουργού οικονομικών ως συντάκτη του «Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης» στους όρους της παραπάνω Τροποποίησης Σύμβασης

Στις σελ. 5800-5805, 5829-31, 5848-50 των γνωμοδοτήσεων των παραπάνω α) και β) Συμβουλίων και Συμβούλου στην παραπάνω Τροποποίηση της 2ης Δανειακής Σύμβασης (ΦΕΚ Α` 240/2012) κρίνονται απόλυτα σύμφωνοι με το ελληνικό και διεθνές δίκαιο, οι παραπάνω εθνοπροδοτικοί όροι της 2ης Δανειακής Σύμβασης, δεν αντιβαίνουν και δεν περιορίζουν το δικαιώματα του Δικαιούχου Κράτους (της Ελλάδος), δεν απαιτείται  η επικύρωση της Δανειακής Σύμβασης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ! κι κρίνει ρητά σύννομο με το ελληνικό και διεθνές δίκαιο τον παραπάνω όρο του αρ.4.4 της Σύμβασης για την παραίτηση του Ελληνικού Κράτους από την ασυλία, λόγω εθνικής κυριαρχίας του ιδίου και όλων των περιουσιακών του στοιχείων στην διαδικασία εφαρμογής της Σύμβασης αυτής!
(*) η λέξη (παραίτησης από την) «εθνική κυριαρχία» αναφέρεται ρητά σε όλες τις παραπάνω γνωμοδοτήσεις προς διάλυση κάθε αμφιβολίας ερμηνείας.

Και ο υπουργός Οικονομικών (σελ.5806-7) δεσμεύεται ρητά να συμμορφωθεί με τους όρους της Σύμβασης με το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσής του!

Δ) Εν τω μεταξύ, ψηφίστηκε και τροποποίηση του 2ου Μνημονίου με τον ν. 4093/2012, ΦΕΚ Α` 222/12-11-2012 (3ο Μνημόνιο), με πρωτοβουλία του Υπουργού Οικονομικών Ι. Στουρνάρα και των συναρμοδίων υπουργείων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά και ψηφίστηκε από την τότε βουλή και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και με την υπογραφή του Κάρολου Παπούλια.

Εδώ οι υπογραφές των αρμοδίων υπουργών που υπογράφουν το σχετικό ΦΕΚ Α` αρ. 222/12-11-2012:


Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ,  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,  ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ,  ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ


 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ,
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΤΖΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ κ.α.α ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ
 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ,  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

Eδώ τα πρακτικά της Βουλής της 09-11-2012 στην ψήφιση του ν. 4093/2012, ΦΕΚ Α` 222/12-11-2012 (3ο Μνημόνιο)
από τα οποία φαίνονται οι βουλευτές που ψήφισαν τον νόμο αυτό.Για τους παραπάνω λόγους

ΖΗΤΩ

Την ποινική δίωξη για Εσχάτη Προδοσία των 3 πρωθυπουργών των αντιστοίχων κυβερνήσεων Γεωργίου Παπανδρέου, Λουκά Παπαδήμου, Αντώνη Σαμαρά, τα μέλη όλων των υπουργικών συμβουλίων των παραπάνω κυβερνήσεων που συμφώνησαν, εισηγήθηκαν την ψήφισή των, ψήφισαν κι εφάρμοσαν τις παραπάνω 2 Δανειακές Συμβάσεις και τις τροποποιήσεις των, τα αντίστοιχα 3 Μνημόνια και τους αντίστοιχους νόμους, Επίσης και για τους ίδιους λόγους και των βουλευτών που ψήφισαν τις παραπάνω δανειακές συμβάσεις,  Μνημόνια και νόμους. Επίσης και για τους ίδιους λόγους, του τ. Δ/τη της ΤτΕ Γ. Προβόπουλο.
Επίσης και των Νομικών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών του 2010 και του ΤΧΣ το 2012 για τις γνωμοδοτήσεις τους και για τους λόγους που αναφέρω στην μήνυσή μου.
Και τέλος και κάθε άλλου υπευθύνου που συμμετέσχε στην προδοσία αυτή της χώρας μας με τις παραπάνω πράξεις και παραλείψεις.

Στοιχεία: Καταθέτω ένα CD με το κείμενο της παρούσας μήνυσής μου, για να μπορείτε να συνδεθείτε με τα διάφορα links που αναγράφω σε αυτήν.


Αθήνα 14-11-2014                               Ο μηνυτής-καταθέτων

• Δημοσιεύθηκε από : Δημήτριος Αντωνίου
Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015 - 4:10 μ.μ.
Διαδώστε το Άρθρο...