Back to Top
Τηλ. επικοινωνίας : 22210.62743 | Email: el.politias@cyta.gr
Σάββατο, 18 Απριλίου 2015
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - ΜΕΡΟΣ 2ο

«ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» (στην συνέχεια θα αναφέρεται ως «ΤΕΑ»).
ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Μια πρόταση του Δημ. Αντωνίου, Προέδρου της «ΕΛΠΙΔΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ»

Το Καταστατικό αυτό της ΤΕΑ ισχύει ακριβώς το ίδιο με το Καταστατικό μιας "Γενικής Αναπτυξιακής Τράπεζας" και είναι προσαρμοσμένο Μοντέλο της αντίστοιχης Γερμανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας kfw. 
Το Καταστατικό που παρουσιάζω είναι το αποτέλεσμα πολύμηνης εργώδους νομικής έρευνας στο διεθνές τραπεζικό δίκαιο (βλ. το πρώτο μέρος της μελέτης μου) και το παρουσίασα για πρώτη φορά στην εκμπομπλή "Θεσααλική Γή" του Χρήστου Αθανασικάδη στον σταθμό ASTRA της Λάρισας την 04-03-2014 και το έχω επίσης δημοσιεύσει στο βιβλίο μου "Ορχούμαι την Οργήν Β`" (2014). Τον Φεβρουάριο του 2015, έστειλα το πλήρες μοντέλο (Καταστατικό) της Τράπεζας αυτής στον Πρωθ/ργό σαν "δώρο" στην προσπάθειά του (μαζί με 500 σελίδες άλλων μελετών !, αργότερα αποκαλύψεις). Και πριν δύο μέρες είδα ότι ανακοινώθηκε από τον Ι. Δραγασάκη !η ίδρυση της Τράπεζας αυτής, χωρίς όμως καμία αναφορά στο όνομά μου. Δεν πειράζει. Δεν περιμένω από μικρούς να γίνουν μεγάλοι.


Άρθρο 1: Ιδρύεται Τραπεζικό Ίδρυμα Ειδικού Σκοπού, Δημοσίου Δικαίου, με την Επωνυμία «Τράπεζα Eλλήνων Γεωργών» (ΤΕΑ), με έδρα την Λάρισα.

Άρθρο 2: Το μετοχικό της κεφάλαιο (π.χ. ένα δις. ευρώ) ανήκει αποκλειστικά στο Δημόσιο, που είναι ο μοναδικός προνομιούχος μέτοχος και διαχειριστής της. Το ΔΣ διορίζεται από την Κυβέρνηση (βλ. παρακάτω). Το μετοχικό της κεφάλαιο δεν διατίθεται ως ενέχυρο.

Άρθρο 3: Η Ελληνική Δημοκρατία (και περαιτέρω η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα-ECB), ως «τελευταίοι δανειστές», εγγυώνται όλες τις υποχρεώσεις της ΤΕΑ σε σχέση με δάνεια που αυτή λαμβάνει, εγγυήσεις δανείων,  προκαταβολών και options που αυτή εκδίδει και άλλες πιστώσεις υπέρ της TΕΑ ή τρίτου, όταν η ΤΕΑ εγγυάται για τις τελευταίες. 

Άρθρο 4: Λειτουργίες της ΤΕΑ:
α) Δεν δέχεται καταθέσεις και δεν οφείλει να κρατά και δημοσιεύει ετήσιους ισολογισμούς (βλ. παραπάνω).
β) Άμεση χρηματοδότηση (ή/και σε συνεργασία με άλλες ιδιωτικές τράπεζες, joint ventures) έργων γεωργικής υποδομής (δρόμοι, αεροδρόμια, λιμάνια), εγγειοβελτιωτικά έργα. Το κράτος συμμετέχει με δικά του κεφάλαια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή αγροτικής ανάπτυξης.
γ) Άμεση χρηματοδότηση για Γεωργικά Δάνεια, καλλιεργητικά, τεχνικού εξοπλισμού, αγοράς πρώτων υλών, αγοράς αγρών, ζώων και βοσκοτόπων, φυτοφαρμάκων, μονάδων αποθήκευσης, αγροτικούς βιομηχανικού εξοπλισμού (ελαιοτριβεία, πτηνοτροφεία, συσκευαστήρια, σφαγεία, εκτροφεία, θερμοκήπια κλπ), συσκευασίας, τυποποίησης, βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, αγροτικών κατοικιών (*), εγκατάστασης νέων αγροτών, προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας, πιστοποίησης προιόντων προέλευσης, αγροτουρισμού, αγροτοβιομηχανίας και παραγωγής προιόντων αυξημένης προστιθέμενης αξίας, (τυποποίησης) κλπ. Τα αντίστοιχα ισχύουν και για την κτηνοτροφική και αλιευτική ανάπτυξη.
(*) οι οποίες προσδιορίζονται με αυστηρά κριτήρια που προβλέπονται σε νόμο και σε απόφαση (οδηγία της Τράπεζας).
δ) Άμεση χρηματοδότηση για Προγράμματα αύξησης της γεωργικής παραγωγικότητας: Χρηματοδότηση ενέργειας κι άρδευσης. Σύνδεση επιτοκίου με την παραγωγικότητα (βλ. αρ.6.Β.2). 
ε) Άμεση χρηματοδότηση της γεωργικής καινοτομίας κι έρευνας, προτύπων και πειραματικών καλλιεργειών.
στ) Άμεση χρηματοδότηση για την Γεωργική Κοινωνική Πολιτική και Επιμόρφωση Αγροτών. Ίδρυση ταμείου ασφάλισης παραγωγής-ΕΛΓΑ κι επικουρικής ασφάλισης. 
ζ) Άμεση χρηματοδότηση για Παροχή γεωργικών, γεωπονικών, οικονομικών και διαχείρισης, πληροφοριών και συμβουλών.
η) Εκδίδει και προεξοφλεί επιταγές, εκδίδει εγγυητικές επιστολές (με προμήθεια), αγοράζει και πουλά δάνεια και συμμετέχει στην αγορά παραγώγων.
θ) Οι άμεσες υποχρεώσεις της ΤΕΑ δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% των μεσο-μακροπρόθεσμων υποχρεώσεών της.
ι) Η κυβέρνηση μπορεί να ασκεί την αναπτυξιακή ή κοινωνική της αγροτική πολιτική δια καθηκόντων ανατιθεμένων δια νόμου στην ΤΕΑ.
κ) Ιδρύει θυγατρικές εταιρείες γεωργικών, οι οποίες δικαιούνται και παίρνουν Ευρωπαικές Επιδοτήσεις

Άρθρο 5: Τα δάνεια χορηγούνται άμεσα κι αποκλειστικά από την ΤΕΑ, αλλά η συνεργασία με άλλες ιδιωτικές τράπεζες  δεν αποκλείεται, ιδιαίτερα σε έργα γεωργικής υποδομής (εγγειοβελτιωτικά κλπ) (joined loans) (βλ. αρ. 4.β., 6.Α.2, 6.Β.3).

Άρθρο 6: Εγγυήσεις δανείων και Επιτόκια

Α) Εγγυήσεις:
1) Τα δάνεια που χορηγούνται με άμεση χρηματοδότηση από την ΤΕΑ προς:  α) προς φυσικά πρόσωπα-γεωργούς, χορηγούνται χωρίς εμπράγματες ασφάλειες (διότι τελικός εγγυητής των είναι το Δημόσιο), αλλά αντίθετα, με τον καταλογισμό στην εφορία κι είσπραξη των ληξιπρόθεσμων δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις είσπραξης δημοσίων εσόδων, β) προς τους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς κι Ενώσεις τα δάνεια αυτά χορηγούνται με τον παραπάνω τρόπο του εδ. α), είτε β) μετοχοποιώντας υπέρ της Τράπεζας των ληξιπρόθεσμων χρεών των τελευταίων. Στην τελευταία περίπτωση, η Τράπεζα μπορεί να αναλάβει και την διαχείριση του Συνεταιρισμού μέχρι την πλήρη εξυγίανσή του.
2) Για τα (ελάχιστα πάντως) δάνεια που θα χορηγούνται από την ΤΕΑ σε αγρότες, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμούς για ιδιωτική χρήση (*) με συνχρηματοδότηση ιδιωτικών εμπορικών τραπεζών (*), οι εγγυήσεις θα είναι επίσης αυτές της παρ.1. (η ΤΕΑ θα είναι ο «τελευταίος δανειστής) (βλ.αρ.5, 6.Β.3).
(*) κι όχι για εγγειωβελτιωτικά έργα
3) Αναγκαστική Ασφάλιση όλων των δανείων από τους δανειολήπτες
4) Ίδρυση Ταμείου Ασφάλισης Δανείων (ΤΑΔ) μέσα στην ΤΕΑ: Το ταμείο χρηματοδοτείται από αναγκαστικές εισφορές των αγροτών, από το Αποθεματικό της ΤΕΑ (σε ορισμένο ποσοστό του τελευταίου) κι ίσως κι από Κοινωνικούς Πόρους της Κυβέρνησης (μετά από άδεια της ΕΕ).

Σημ: Οι εγγυήσεις του Δημοσίου για την άμεση χρηματοδότηση από την ΤΕΑ (με τους παραπάνω ευνοικούς όρους δανειοδότησης) των αγροτών, δεν συνιστoύν «επιδοτήσεις» ή παράνομες «κρατικές ενισχύσεις» της ΤΑΕ, των αγροτών και αγροτικών (ιδιωτικών) επιχειρήσεων και δεν παραβιάζουν τις αρχές του ανταγωνισμού της ΤΕΑ σε σχέση με τις άλλες εμπορικές τράπεζες, άλλους ιδιώτες (εκτός αγροτών) και άλλες  ιδιωτικές επιχειρήσεις (εκτός των αγροτικών), διότι: α) οι εγγυήσεις του Δημοσίου (προς την ΤΕΑ) δεν συνιστούν καθαυτές και χωρίς συνοδό «επιδότηση επιτοκίου, «κρατικές ενισχύσεις» προς την ΤΕΑ και τους αγρότες (ιδιώτες και ιδιωτικές επιχειρήσεις), β) οι εγγυήσεις του Δημοσίου προς ένα πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (την ΤΕΑ) δεν συνιστούν «κρατικές ενισχύσεις». Συνεπώς η ΤΑΕ απεκδύεται της ιδιότητας του «κρατικού μονοπωλείου», διότι σύμφωνα με το αρ.42 της Συνθήκης της Λισσαβώνας (ΣΛΕΕ): «Οι διατάξεις του κεφαλαίου του σχετικού με τους κανόνες του ανταγωνισμού δεν εφαρμόζονται στην παραγωγή και στο εμπόριο των γεωργικών προιόντων», ενώ στο αρ.40 παρ.3 αναφέρεται: «Για να επιτευχθούν οι στόχοι της κοινής οργάνωσης της παρ.1, είναι δυνατόν να συσταθούν ένα ή περισσότερα ταμεία προσανατολισμού και εγγυήσεως της γεωργίας» (βλ. αρ.38-44 για την Γεωργική Πολιτική, τα άρ. 101-106 για τον Ανταγωνισμό και τα αρ. 107- 109 για τις Κρατικές Ενισχύσεις, της ΣΛΕΕ)  (βλ. «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» στο τέλος του κειμένου).

B) Επιτόκια:
1) Λόγω του τρόπου δανεισμού της ΤΕΑ, τα επιτόκια χορηγήσεων προς τους ιδιώτες και τράπεζες είναι πολύ μικρά, ιδιαίτερα αυτών που δανείζεται η ΤΕΑ από το Δημόσιο.
2) Η ΤΕΑ χορηγεί δάνεια με κυμαινόμενο «συνολικό επιτόκιο» που αποτελείται από το euribor ή libor συν ένα μικρό περιθώριο κέρδους της. Στην πρώτη 3-5ετία μιας νέας αγροτικής επιχείρησης (νέοι αγρότες) το  «συνολικό επιτόκιο» είναι μόνο το libor ή και χαμηλότερο αυτού ! (αρνητικό επιτόκιο) (*) . Το ίδιο θα ισχύει και για τις περιπτώσεις φυσικών ή απρόβλεπτων γενικότερων οικονομικών καταστροφών. Στην συνέχεια το «συνολικό επιτόκιο» είναι συνδεμένο με τον οικονομικό κύκλο του δανειολήπτη, έτσι ώστε σε περιόδους ύφεσης και ζημιών της επιχείρησης  το «συνολικό επιτόκιο» να πέφτει στο libor, ή και κάτω αυτού  (ρήτρα ανάπτυξης). Αντίθετα, σε περίοδο ανάπτυξης το «συνολικό επιτόκιο» αυξάνει κλιμακωτά με τα κέρδη (παραγωγικότητα)  μέχρι ενός ανωτάτου πλαφόν, που έχει καθοριστεί εξ` αρχής.
(*) για να μην θωρηθεί dumping η διαφορά θα καλυφθεί από την Ευρωπαικό Τράπεζα Επενδύσεων ή Από το πρόγραμμα Συνοχής της ΕΕ
3) Στις περιπτώσεις συνχρηματοδότησης με ιδιωτικές τράπεζες ιδιωτών ή γεωργικών συνεταιρισμών για ιδιωτική χρήση (*), το επιτόκιο της ΤΕΑ καθορίζεται σύμφωνα με την παρ.2 και της ιδιωτικής τράπεζας σύμφωνα με τους κανόνες ανταγωνισμού της αγοράς (βλ.αρ.5, 6.Α.2).
(*) κι όχι για εγγειωβελτιωτικά έργα

Άρθρο 7: Χρηματοδότηση Εξαγωγών και Διεθνούς Γεωργικής Ανάπτυξης
α) Χρηματοδότηση εξαγωγικού γεωργικού εμπορίου (εξαγωγικών γεωργικών επιχειρήσεων) κι χρηματοδότηση ξένων αγορών για την αγορά ελληνικών γεωργικών προιόντων, με την σύγχρονη εκπόνηση 5ετούς αναπτυξιακού προγράμματος για την επίτευξη ισοσκελισμένου γεωργικού εμπορικού ισοζυγίου.
β) Η ΤΕΑ, σε συνεργασία με την Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων, χρηματοδοτεί έργα γεωργικής υποδομής και καλλιεργειών γεωργικών προιόντων, πρώτων υλών, λιπασμάτων, σε χώρες εκτός ΕΕ, με τα κατάλληλα συγκριτικά πλεονεκτήματα, συνάπτοντας μαζί τους αμοιβαία προνομιακές συμφωνίας εμπορικής συνεργασίας. Τα δάνεια αυτά χορηγούνται είτε απευθείας στους αγρότες (φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμούς), ή δια μέσου των τοπικών τραπεζών, σε συμφωνία με τις εθνικές κυβερνήσεις.
γ) Χρηματοδότηση ξένων επιχειρήσεων για μεταφορά τεχνογνωσίας και επενδύσεων για παραγωγή προιόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην Ελλάδα και με εξαγωγικό προορισμό.

Άρθρο 8: Καθαρά Κέρδη.
α) Δεν θα γίνεται διανομή κερδών.
β) Τα ετήσια καθαρά κέρδη, μετά την αφαίρεση των depreciation, θα διατίθενται σε ένα Καταστατικό Αποθεματικό, το οποίο θα περιορίζεται σε ένα ορισμένο ποσό (π.χ. μισό εκατ. ευρώ). Τα υπόλοιπα κέρδη θα επενδύονται σε χορηγήσεις δανείων και σε γεωργικές επιχειρήσεις της ΤΕΑ και σε συνεργασία με γεωργικούς Συνεταιρισμούς και Ενώσεις.

Άρθρο 9:  Σχέσεις με την ΚτΕ (ή/και ECB):
α) Οι όροι χρηματοδότησης και ρευστότητας της ΤΕΑ από την ΤτΕ και την ECB, είναι αυτοί που ισχύουν για τις ιδιωτικές τράπεζες. Συνεπώς η ΤΕΑ, μπορεί να κάνει υπεραναλήψεις και να τύχει κι άλλων χρηματοδοτικών διευκολύνσεων απ` αυτές από τα αποθεματικά των (reserves) (βλ. σχετ. αρ. 123 της Συνθήκης της Λισσαβώνας, αρ.21 του Καταστατικού της ECB και αρ. 46 του Καταστατικού της ΚτΕ).
β) Η ρευστότητα προς την ΤΕΑ από την ΤτΕ και την ECB, μπορεί να υπερβαίνει τα όρια ρευστότητα της Ελλάδος (βλ. αρ. 14.4. 19, 20, 28-32 του Καταστατικού της ECB και 119-133 282-284 της Ευρωπαικής Συνθήκης της Λισσαβώνας-ΣΛΕΕ), διότι συνεισφέρει και στην Διεθνή (γεωργική) Ανάπτυξη. Με τον τρόπο αυτό η ΤΕΑ λειτουργεί ως μια «Σκιώδη Κεντρική Τράπεζα» στην πλήρη εξουσία κι έλεγχο της κυβέρνησης.

Άρθρο 10: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΑ
α) Συμβούλιο των Ελεγκτών
Αποτελείται από: 1) Υπουργό Οικονομικών (Πρόεδρο), 2) Υπουργό Εξωτερικών (Αντιπρόεδρο), 3) Υπουργόν Ανάπτυξης, 4) Δ/τη της ΤτΕ και 4) Διορισμένους από την Κυβέρνηση προτεινόμενους Εκπροσώπους ιδιωτικών τραπεζών, αγροτών-κτηνοτρόφων-αλιαίων και επαγγελματιο-βιοτεχνών, ΓΣΕΕ.
β) Διοικητικό Συμβούλιο (εκτελεστικό όργανο του Συμβουλίου των Ελεγκτών)
γ) Συμβουλευτικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος  

Άρθρο 11: Η ΤΕΑ εκδίδει εκτελεστές οδηγίες προς τις ιδιωτικές τράπεζες, με την μορφή και ισχύ των αντίστοιχων αποφάσεων (πράξεων) του Δ/τη της ΤτΕ.

Άρθρο 12: Φορολογικό καθεστώς της ΤΕΑ:
Η ΤΕΑ απολαμβάνει το φορολογικό καθεστώς που ισχύει για την ΤτΕ, σχετικά με φόρους επί των κερδών της, κατασκευή και ενοίκιο κηρίων για τις εγκαταστάσεις της λειτουργίας και επιχειρηματικότητας. Η Τράπεζα δεν εγγράφεται στα Εμπορικά Επιμελητήρια, με τις αντίστοιχες χρεώσεις και κόστη.

Άρθρο 13: Οι υπάλληλοί της ΤΕΑ είναι είτε δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου.
Σημ.: Το παραπάνω καταστατικό της ΤΕΑ είναι προσαρμογή του Καταστατικού της Γερμανικής Κρατικής Αναπτυξιακής Τράπεζας  kfw (βλ. παρακάτω τα links):

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Περί «Κρατικών Ενισχύσεων»
Α) (*) Για τα δάνεια  αγροτών-κτηνοτρόφων  (ενήμερα και μη) με  επιδοτήσεις επιτοκίου  από το Δημόσιο, κατ’  εφαρμογή  της  υπ’ αριθμ.  56700/Β.3033/8.12.2008  Υπουργικής  Απόφασης  και  της απόφασης της 25ης Ιανουαρίου 2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και  Αγροτικής  Ανάπτυξης  (αριθμ.  SA27354  –  C36/2010,  πρώην  NN  3/2010,  πρώην  CP11/2009),  κρίθηκε ότι  η «εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και επιδότηση επιτοκίου (αθροιστικά) αποτελεί κρατική  ενίσχυση  (…)  η  οποία  χορηγήθηκε  παράνομα  από  την  Ελλάδα» (βλ. αρ.38-44 για την Γεωργική Πολιτική, τα άρ. 101-106 για τον Ανταγωνισμό και τα αρ. 107- 109 για τις Κρατικές Ενισχύσεις, της ΣΛΕΕ).
(*) οι κρατικές επιδοτήσεις-ενισχύσεις δίδονται νόμιμα σύμφωνα με το αρ.107 παρ.2 της ΣΛΕΕ και κατόπιν απόφασης της ΕΕ, όπως π.χ. «ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα-αρ. 107 παρ.2β της ΣΛΕΕ.

To 1o MΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Διεθνής Νομοθεσία και Νομολογία)

http://zoidosia.blogspot.gr/2014/03/kfw.html

Links:
(suppl. Of EMIR)
(suppl. Of EMIR)
(suppl. Of EMIR)
(amending EMIR)
http://www.caissedesdepots.fr/en/home.html (Γαλλική Αναπτυξιακή τράπεζα)
http://www.cdp.it/en/index.html  (Ιταλική Αναπτυξιακή τράπεζα)
https://www.ico.es/en/web/ico_en/home (Ισπανική Αναπτυξιακή τράπεζα)


• Δημοσιεύθηκε από : Δημήτριος Αντωνίου
Σάββατο, 18 Απριλίου 2015 - 8:56 π.μ.
Διαδώστε το Άρθρο...