Back to Top
Τηλ. επικοινωνίας : 22210.62743 | Email: el.politias@cyta.gr
Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ! 

 

α) Με πρόσθετη αμοιβόμενη εργασία, β) αποζημίωση για την άνισα μεγάλη συμμετοχή μας στον Ευρωστρατό και την εξασφάλιση της Άμυνας της Γερμανίας και της Ευρώπης και γ) αποζημίωση για την Γεωστρατηγική μας θέση

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ!. Η ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ.

α) Ιδρύουμε το «Ταμείο Ιδιωτικού Χρέους» (ΤΙΧ), ως «Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου», υπό την πλήρη και αποκλειστική εποπτεία του Κράτους.
β) Οι 4 συστημικές τράπεζες με νόμο διαγράφουν από τους ισολογισμούς των τα 27.5 δις. των «κόκκινων» δανείων, για τα οποία ανακεφαλοποιήθηκαν, ως πλήρως κι αμετακλήτως εξοφληθέντα.
γ) Όλες οι εμπράγματες ασφάλειες των παραπάνω δανείων (προσημειώσεις, υποθήκες, κατασχέσεις) επί των ακινήτων των οφειλετών, περιέρχονται αυτοδικαίως στο ΤΙΧ.

I) ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

α) Με νόμο καθορίζεται (με την συναίνεση ΟΛΩΝ των ελλήνων), ότι ΟΛΟΙ  οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και  ΔΕΚΟ και στον Ιδιωτικό Τομέα (οφειλέτες και μη στις παραπάνω τράπεζες) θα δουλεύουν με πλήρη κι ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΗ αμοιβή των, τις μισές  αργίες και ημέρες των αδειών των και σε υπερωρίες (ο ακριβής αριθμός των μένει να υπολογιστεί με την κατάλληλη οικονομοτεχνική μελέτη). Τα εισοδήματά των (και η προκύπτουσα αύξηση του ΑΕΠ) δεν θα περιλαμβάνεται στον κρατικό προυπολογισμό και συνεπώς δεν θα φορολογούνται από την εφορία. Ένα μέρος όμως (ποσοστό περίπου 40% του ΑΕΠ αυτού (δηλ. το 40% των αμοιβών των εργαζομένων στον πρόγραμμα αυτό) που θα προκύψει από την έξτρα αυτή εργασία των ελλήνων, θα πηγαίνει κάθε χρόνο για την εξόφληση του ιδιωτικού χρέους (δανείων) προς το ΤΙΧ, με κλιμακωτή διαγραφή (εξόφληση) των δανείων, με τρόπο ώστε τα μικρότερα δάνεια διαγράφονται κατά προτεραιότητα και ολοσχερώς, ή περισσότερο, ενώ τα μεγαλύτερα δάνεια λιγότερο ή καθόλου (βλ. παρακάτω τον μαθηματικό τρόπο υπολογισμού της εξόφλησης). Με τον τρόπο αυτό το ΤΙΧ γίνεται «ανάδοχος» του Δημοσίου Χρέους ύψους 27,5 δις, το οποίο εξοφλεί σταδιακά προς τον ESM. Θα δημιουργηθεί έτσι μια παράλληλη οικονομία, εκτός προυπολογισμού, αλλά βέβαια όχι «μαύρη».
β) Το πρόσθετο παραγόμενο ΑΕΠ από την παραπάνω έξτρα εργασία των εργαζομένων στο Ελληνικό Δημόσιο, θα διατεθεί κατά προτεραιότητα για την εξόφληση κι αποκατάσταση των ομολογιούχων που έχασαν τα χρήματά των (2 δις. περίπου) με το PSI.
γ) το 50% του παραγομένου ΑΕΠ με την παραπάνω έξτρα εργασία του ελληνικού λαού, θα είναι η καθαρή και ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΗ αμοιβή των εργαζομένων. Αυτό είναι δίκαιο (το αφορολόγητο της αμοιβής των) διότι αυτοί με την έξτρα εργασία των, εξοφλούν Δημόσιο Χρέος ύψους 27, δις!...
[το 10% του παραγομένου ΑΕΠ με την παραπάνω έξτρα εργασία του ελληνικού λαού θα χρησιμοποιείται από το ΤΙΧ για τις ενδεχόμενες ανάγκες αυτοχρηματοδότησης του προγράμματος αυτού (θα επαναπενδύεται ή/και για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών του δαπανών, βλ. παρακάτω, στην παράγραφο για την «χρηματοδότηση του προγράμματος»].
δ) Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν, με φορολογικά κίνητρα ή επιδότηση επιχειρηματικών δανείων, ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι νυν εργαζόμενοι και άνεργοι, οι οποίοι θα «προσλαμβάνονται» σε εκτέλεση κοινωνικής εργασίας, ή άλλων δραστηριοτήτων βελτίωσης της ποιότητας ζωής, όπως σε υπηρεσίας δωρεάν υγείας και γενικότερα εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας  ανθρώπινου δυναμικού (που μεσοπρόθεσμα θα εκφραστούν σε αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας) με πλήρη κάλυψη ασφάλειας από το πρόγραμμα το ίδιο. Το πρόγραμμα θα συμπληρώνεται με αριθμό εθελοντών, οι οποίοι θα μοριοδοτούνται για μελλοντική των πρόσληψη στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
ε) αξιοποιείται το μεγάλο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό των εφέδρων ενόπλων δυνάμεων, το οποίο, με ανάλογα κίνητρα οικονομικά ή μείωσης χρόνου θητείας, θα εκπαιδεύουν ανειδίκευτους έλληνες εργάτες, συμβάλλοντας έτσι στην μεσοπρόθεσμη αύξηση της παραγωγικότητας της χώρας. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την υποχρέωση εργασίας στο πρόγραμμα δωρεάν –ή με μειωμένες αποδοχές, αλλά με πλήρη κάλυψη ασφάλειας και υγείας από το πρόγραμμα το ίδιο. Το ίδιο θα γίνεται και για έργα του στρατού για την βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος (πρόγραμμα δασοπυρόσβεσης, οικιστικής ανάπτυξης κλπ) και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής γενικότερα.

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

α) Καθιερώνονται μέρες «πολιτισμικής αναγέννησης», στην οποία σχολεία, ελληνικά και ξένα και πολίτες θα επισκέπτονται τα Μουσεία, Αρχαιολογικούς χώρους και Διεθνή Φεστιβάλ στην χώρα μας, θα παρακολουθούν μαθήματα ιστορίας, φιλοσοφία και τέχνης από εθελοντές  και ξένους καθηγητές (οι οποίοι θα εργάζονται δωρεάν). Τα έσοδα από τις επισκέψεις και μαθήματα θα περιέρχονται τον ΤΙΧ. (άλλε σχετικές ιδέες είναι ευπρόσδεκτες…).
β) Καθιέρωση Ετήσιων Διεθνών Λοταριών υπέρ του ΤΙΧ
γ) Καθιερώνεται φόρος 0.05% επί των εσωτερικών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών υπέρ του προγράμματος (φόρος Tobin).
δ) Εισφορά 5-10 ευρώ για κάθε αλλοδαπό που εισέρχεται νόμιμα στην χώρα
ε) Επιβολή δασμών προιόντων εξωτερικού εμπορίου με χώρες που ασκούν φορολογικό dumping (π.χ. Βουλγαρία, Ρουμανία), σύμφωνα και με την Συνθήκη της Λισσαβώνας.
στ) τα εισπραχθέντα πρόστιμα για περιβαλλοντολογικές παραβάσεις κι άλλες παραβάσεις που βλάπτουν την ποιότητα ζωή μας.

ΙΙ) ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΗΝ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟ (ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ κι ΕΥΡΩΠΗΣ!)

Ως γνωστόν μετά την κατάρρευση του Συμφώνου της Βαρσοβίας το 1990, η αμυντική στρατηγική του ΝΑΤΟ άλλαξε και σχεδιάστηκε πλέον για την αντιμετώπιση του νέου-κατ` αυτούς-εχθρού, ήτοι της Τρομοκρατίας της Αλ Κάιντα, Ιράν, Ιράκ, Ταλιμπάν (Αφγανιστάν) και γενικά το «Τόξο του Ισλαμικού Διαβόλου». Είναι προφανής η ανεπανάληπτη Γεωστρατηγική Θέση και σημαία της Ελλάδος στον παραπάνω Νέο Στρατηγικό Δόγμα της Δύσης. Στα πλαίσια αυτά άλλαξε και η Δομή του ΝΑΤΟ, το Ευρωπαικό Τμήμα του οποίου αντικαταστάθηκε από τον Ευρωστρατό, του ΝΑΤΟ πλέον παρέχοντος πλήρη κάλυψη στις ΗΠΑ, Καναδά και Ιαμωνία. Ο Ευρωστραγός (Ευρωπαικό ΝΑΤΟ) καλύπτεται στρατηγικά και τακτικά κατά 80% από την Ελλάδα!, η ΤΕΡΑΣΤΙΑ συμμετοχή της οποίας αποκαλύφτηκε στις δημόσιες προεκλογικές ομιλίες μου το 2012 και μπορείτε να την ακούσετε στην παρακάτω ομιλία μου. Τα στοιχεία της συμμετοχής της Ελλάδος στον Ευρωστρατό τα προέρχονται από (ημι) απόρρητες πηγές! Στο μέλλον-όταν βρώ χρόνο-θα συντάξω κι ένα σχετικό άρθρο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η Ελλάδα, με κόστος 1 δις. το χρόνο (προυπολογισμός των Αμυντικών της δαπανών) (2 δις. το χρόνο πριν το 2010) και με ανυπολόγιστης αξίας ανθρώπινο στρατιωτικό δυναμικό (επιτελικό και μάχιμο) καλύπτει εξ` ολοκλήρου την Άμυνα της Γερμανίας (που είναι άοπλη!) και της Ευρώπης γενικότερα. Για τους λόγους αυτούς προτείνω το εξής:
α) Να «νοικιάσουμε» την γεωστρατηγική μας θέση και συμμετοχή-σύμφωνα με τα παραπάνω-στον Ευρωσρατό, με το ποσό των 1-2 δις. το χρόνο (και φτηνά είναι).
β) Να καλύπτει η ΕΕ το ήμισυ των αμυντικών μας δαπανών.
γ) Οι αμυντικές δαπάνες μας να τεθούν εκτός προυπολογισμού.
Όλα τα παραπάνω ποσά α), β), γ) να διατίθενται για την εξόφληση του Ιδιωτικού Χρέους των Ελλήνων προς το ΤΙΧ (γιατί ο στρατός αποτελείται από παιδιά των χρεωμένων ελλήνων).

III) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Με νόμο η Τράπεζα της Ελλάδος καλύπτει το 1% του Ιδιωτικού Χρέους, εφαρμόζοντας τα άρ. 14 και 21 παρ. 3 του καταστατικού της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας. 

ΙV) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

α) Το ΤΙΧ, μπορεί να τιτλοποιήσει τα μελλοντικά του έσοδα και να εκδώσει αντίστοιχα ομόλογα με την εγγύηση Δημόσιας Γής, με τα οποία (ομόλογα) θα μπορεί να δανειστεί με ευνοικότερους όρους από τον ESM. Με τα δάνεια αυτά το πρόγραμμα θα αυτοχρηματοδοτείται (και θα καλύπτει τις ασφάλειες υγείας και σύνταξης των εργαζομένων σε αυτό).
β) Θα γίνει πρόβλεψη για το 10% του παραγομένου ΑΕΠ με την παραπάνω έξτρα εργασία του ελληνικού λαού θα χρησιμοποιείται από το ΤΙΧ για τις ενδεχόμενες ανάγκες αυτοχρηματοδότησης του προγράμματος αυτού (θα επαναπενδύεται ή/και για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών του δαπανών (βλ. παρακάτω).
(σημ. τα παραπάνω ποσοστά των 40+50+10% του πρόσθετου ΑΕΠ,  μπορούν να αλλάξουν βέβαια). 

V) ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η υλικοτεχνική υποδομή θα παρασχεθεί από το Δημόσια Δωρεάν. Στο πρόγραμμα θα δουλεύουν δωρεάν (ή με μειωμένες αποδοχές) μοριοδοτούμενοι δημόσιοι υπάλληλοι, άνεργοι και συντ/χοι εθελοντές, πτυχιούχοι στρατιώτες (με κίνητρα μείωσης της θητείας των), καθηγητές πανεπιστημίων κλπ. Θα συμμετάσχουν ξένοι ειδικοί με την αιγίδα του ΟΗΕ. Οι λειτουργικές δαπάνες θα καλύπτονται στην ανάγκη από μέρος του 10% των εσόδων της παραπάνω παρ. IVβ) της χρηματοδότησης του προγράμματος.

VI) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΛΙΜΑΚΩΤΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

As n goes to infinity, the absolute value of r must be less than one for the series to converge. The sum then becomes
 


When a = 1, this simplifies to:


the left-hand side being a geometric series with common ratio r. We can derive this formula:

VII) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

α) Οι οφειλέτες εξοφλούν τα δάνειά των με έξτρα εργασία και αμοιβή όχι με το ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας των, η οποία έτσι διασφαλίζεται και σώνεται οριστικά.
β) Οι έξτρα εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είναι οφειλέτες (δανειολήπτες) ωφελούνται κι αυτοί από την αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος των δανειοληπτών, το οποίο θα αυξήσει την ρευστότητα και την κερδοφορία και των πρώτων.
γ) Με την έναρξη του προγράμματος, διαγράφονται όλα τα δάνεια (έναντι των μελλοντικών εσόδων του προγράμματος) μέχρι 20-30.000 ευρώ.
δ) Το Δημόσιο εξοφλεί Δημόσιο Χρέος ύψους 27,5 δις, χωρίς ύφεση, ή δανεισμό, ή πληθωρισμό !
ε) Όλοι έχουν συμφέρον, ωφελήματα και κέρδος, από το παραπάνω πρόγραμμα: Εργοδότες, υπάλληλοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, μισθωτοί, εργάτες κλπ.
στ) Σε 4-5 χρόνια θα έχουν όλοι εξοφλήσει !

 Και τώρα: ΚΑΝΤΕ ΜΟΥ ΕΝΑ ΑΓΑΛΜΑ !!!

Καλή Τύχη.
Επιμύθιο: Εμείς καταθέσαμε την Βασική Ιδέα του Θέματος. Η ολοκλήρωσή του απαιτεί φυσικά ολόκληρο επιτελείο ειδικών επιστημόνων, οικονομολόγων, αναλογιστών κλπ. οι οποίοι θα επεξεργαστούν τα σχετικά οικονομικά στοιχεία, στα οποία εγώ δεν μπορώ να έχω πρόσβαση και γνώση. Σας καλώ όμως όλους σας να εμπλουτίσετε την Βασική Ιδέα και με τις δικές σας. 

Δημ. Αντωνίου, ιατρός, τηλ. 22210-62743• Δημοσιεύθηκε από : Δημήτριος Αντωνίου
Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013 - 8:59 μ.μ.
Διαδώστε το Άρθρο...