Back to Top
Τηλ. επικοινωνίας : 22210.62743 | Email: el.politias@cyta.gr
Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013(δείτε και αυτό):
http://stoxasmos-politikh.blogspot.gr/2013/07/siemens_11.html)

Ζωή Κωνσταντοπούλου προς Χρ. Μαρκογιαννάκη: «Είσαι ο εισαγγελέας της Χούντας (1972-89), είσαι γελοίος, χουντικός, ελεεινός, επίορκος, λαμόγιο…», κάτι ήξερε αυτή…

H Εξεταστική επιτροπή της Βουλής, βασιζόμενη στις καταθέσεις των Χριστοφοράκου, Μ.Kutschenreuter, Siekaczek κ.α. στην Γερμανική Δικαιοσύνη, στην οποία καταδικάστηκαν αμετάκλητα για δωροδοκίες ξένων αξιωματούχων για λογαριασμό της Siemens, άνοιξαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, μεταξύ άλλων, και το Χρήστου Μαρκογιαννάκη, τ. εισαγγελέα, τ. υπουργού, βουλευτού Χανίων της ΝΔ και νυν Προέδρου ! της προανακριτικής επιτροπής για την Λίστα Lagarde !
Αν και στο φάκελο της  Εξεταστικής Επιτροπής για την Siemens υπάρχουν τα αποτελέσματα του ανοίγματος των λογαριασμών των εμπλεκομένων στην υπόθεση, δεν τα αποκαλύπτει ρητά στο πόρισμά της!. Κι όχι μόνο η προηγούμενη Επιτροπή του 2010 (βλ. ανάρτησή μου με τα ονόματά των), αλλά ούτε και η νυν, στην οποία συμμετέχει η Κωνσταντοπούλου, Κοντονής (Σύριζα).
Σίγουρα, εμείς καταλαβαίνουμε το τι έδειξε το άνοιγμα των λογαριασμών των εμπλεκομένων και δεν χρειαζόμαστε την αναλυτική των έκθεση, το μεγάλο όμως θέμα είναι η απόκρυψη των στοιχείων αυτών από τον ελληνικό λαό απ` αυτούς που εξ καθήκοντος οφείλουν να τον ενημερώσουν (βουλευτές και δημ/φοι) για το ποινικό ποιόν αυτών που τον κυβερνούν.
Ιδού τα έγγραφα του Πορίσματος της Επιτροπής και τα αντίστοιχα έγγραφα της Γερμανικής Δικαιοσύνης που αναφέρονται ειδικά σχετικά με τον Χρ. Μαρκoγιαννάκη…σε άλλες αναρτήσεις μου θα αναφερθώ και σε άλλους παρελθόντες και εν ενεργεία πολιτικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση Siemens, πάντα σύμφωνα με τα παραπάνω έγγραφα. 

Έγγραφο του Γ΄ Αντιπροέδρου της Βουλής και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 3023/2002 κ. Ευάγγελου Αργύρη, σε απάντηση των υπ’ αριθ. 160/14.7.2010, 172/20.7.2010, 174/22.7.2010, 176/29.7.2010 και 215/20.9.2010 εγγράφων της Επιτροπής, με το οποίο διαβιβάζονται τα πορίσματα των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και των τραπεζικών λογαριασμών των κ.κ. Χρίστου Βερελή, Μιχαήλ Λιάπη….Γιάννου Παπαντωνίου και γνωστοποιείται ότι δεν κατέστη εφικτός ο έλεγχος για τον κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη.
                        
343/ 15.07.2010Επιστολή του βουλευτή και πρώην Υπουργού, κ.Χρήστου Μαρκογιαννάκη, σε απάντηση του υπ’ αριθ. 144/30.6.2010 εγγράφου της Επιτροπής.

110/ 24.03.2010    Επιστο. Χρήστου Μαρκογιαννάκη λή του πρώην Υπουργού, κ.
 246/ 08.06.2010 Επιστολή του πρώην Υπουργού, κ. Χρήστου Μαρκογιαννάκη.

Σελ. 133Παράλληλα διαβίβασε στην Επιτροπή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έγγραφα που σχετίζονται με τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των Υπουργών και Υφυπουργών
                                           i.            Γιάννου Παπαντωνίου
                                         ii.            Χρήστου Μαρκογιαννάκη
                                       iii.            Γιώργου Βουλγαράκη
                                        iv.            Χρήστου Βερελή
και εζήτησε να προβεί η αρχή στις δικές της ενέργειες με βάση τις εξουσίες και αρμοδιότητες που είχε.

399/ 14.09.2010 Επιστολή του Γ΄ Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 21 Ν. 3023/2002, κ. Ευάγγελου Αργύρη, με την οποία γνωστοποιεί ότι δεν είναι εφικτή η διενέργεια περαιτέρω ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων των κ.κ. Γεωργίου Αλογοσκούφη, Γεωργίου Βουλγαράκη και Χρήστου Μαρκογιαννάκη, καθόσον δεν προσκομίσθηκαν πρόσθετα στοιχεία από κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών των ιδίων και των μελών της οικογενείας τους.
400/ 14.09.2010Επιστολή του Γ΄ Αντιπροέδρου της Βουλής και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 21 του Ν. 3023/2002, κ. Ευάγγελου Αργύρη, με την οποία:
α) διαβιβάζει ολοκληρωμένο πόρισμα των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης του κ. Νίκου Χριστοδουλάκη και
β) γνωστοποιεί ότι αναμένονται συμπληρωματικά στοιχεία από τους κ.κ. Μιχαήλ Λιάπη, Γιάννο Παπαντωνίου και Χρίστο Βερελή, ενώ δεν είναι εφικτός ο έλεγχος για τους κ.κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Γεώργιο Βουλγαράκη και Χρήστο Μαρκογιαννάκη.

93/ 17.03.2010 Έγγραφο της Εφέτου-Ειδικής Ανακρίτριας, κυρίας Μαρίας Νικολακέα, σε απάντηση του υπ’ αριθ. 3/3.2.2010 εγγράφου της Επιτροπής, με το οποίο διαβιβάζονται αντίγραφα φακέλων με στοιχεία από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων και τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), και ειδικότερα αλληλογραφία του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, κ. Παναγιώτη Αθανασίου, και του 4ου Ειδικού Ανακριτή, κ. Νικολάου Ζαγοριανού, με την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων και τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία, συμβόλαια και κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών προσώπων εμπλεκομένων στην υπόθεση της Siemens.

493/ 19.11.2010 Έγγραφο του Γ΄ Αντιπροέδρου της Βουλής και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 3023/2002 κ. Ευάγγελου Αργύρη, σε απάντηση των υπ’ αριθ. 160/14.7.2010, 172/20.7.2010, 174/22.7.2010, 176/29.7.2010 και 215/20.9.2010 εγγράφων της Επιτροπής, με το οποίο διαβιβάζονται τα πορίσματα των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και των τραπεζικών λογαριασμών των κ.κ. Χρίστου Βερελή, Μιχαήλ Λιάπη, Βύρωνα Πολύδωρα, Γεωργίου Βουλγαράκη, Γεωργίου Αλογοσκούφη και Γιάννου Παπαντωνίου και γνωστοποιείται ότι δεν κατέστη εφικτός ο έλεγχος για τον κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη.

415/ 20.09.2010 Επιστολή του μέλους της Επιτροπής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κ. Παναγιώτη Μαντούβαλου, με την οποία διαβιβάζονται συμπληρωματικά στοιχεία (κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών και σχετικά παραστατικά, με δικαιούχους φυσικά και νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο υπ’ αριθ. 116/09.06.2010 έγγραφο της Επιτροπής) τα οποία έχουν υποβληθεί από τα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» και τα εξής Πιστωτικά Ιδρύματα: Citibank International, Τράπεζα Πειραιώς, Proton Bank, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Alpha Bank και Alpha Asset Management A.Ε.Δ.Α.Κ., Marfin Egnatia Bank, Aspis Bank, Millenium Bank, Eurobank EFG, BNP Paribas, HSBC Bank, Probank, Emporiki Bank και Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος.

Σελ. 269 του Πορίσματος: Στις 07.12.2006 απολογήθηκε στην Εισαγγελία Μονάχου ο κ. Μ. Kutschenreuter, ο οποίος έδωσε βασικά στοιχεία για πληρωμές από τα μαύρα ταμεία της SIEMENS σε Έλληνες πολιτικούς και σε πολιτικά κόμματα και στη γνώση που είχαν σχετικά με αυτές τις διαδικασίες υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας. Η συγκεκριμένη γνώση επιβεβαιώθηκε και από την απολογία του κ. Kutschenreuter στις 08.01.2007 (βλ. σχετ. 7, απολογία κ. Kutschenreuter αριθμ: 563 Js 45415/05 στις 07.12.2006 και απολογία του ιδίου στις 08.01.2007).

22) 93/ 17.03.2010: Έγγραφο της Εφέτου-Ειδικής Ανακρίτριας, κυρίας Μαρίας Νικολακέα, σε απάντηση του υπ’ αριθ. 3/3.2.2010 εγγράφου της Επιτροπής, με το οποίο διαβιβάζονται αντίγραφα φακέλων με στοιχεία από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων και τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), και ειδικότερα αλληλογραφία του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, κ. Παναγιώτη Αθανασίου, και του 4ου Ειδικού Ανακριτή, κ. Νικολάου Ζαγοριανού, με την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων και τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία, συμβόλαια και κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών προσώπων εμπλεκομένων στην υπόθεση της Siemens.

27)  Σελ. 521 του Πορίσματος: ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 

1.     Απόφαση 5ου Ποινικού Τμήματος Πρωτοδικείου Μονάχου υπ’ αριθμ. 5 KLs563 Js 45914/07
2.     Κατάθεση Niedl στην Έκθεση Debevoise & Plimpton σελ. 7 SAG-ATH 2069
3.     Ένταλμα επιβολής ποινής Ειρηνοδικείου Μονάχου με αριθμό Cs 402Js 3943/09 σε Χριστοφοράκο σελ.3
4.     Κατάθεση Oswald 2006 στον Εισαγγελέα Ochsner
5.     Πρακτικά από Εισαγγελία Μονάχου 26.10.2010 ΑΠ: 126 AR 5306/10 σελ. 45

13) 462/ 26.10.2010Έγγραφο της Εφέτου-Ειδικής Ανακρίτριας, κυρίας Μαρίας Νικολακέα, σε απάντηση του υπ’ αριθ. 68/16.4.2010 εγγράφου της Επιτροπής, με το οποίο διαβιβάζονται εκ νέου αντίγραφα της συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ Siemens A.G./ Siemens A.E. και Μιχαήλ Χριστοφοράκου, στη γερμανική και ελληνική γλώσσα.

14) 465/ 29.10.2010Επιστολή (κοινοποιούμενη στην Επιτροπή σε τηλεομοιοτυπία), με υπογραφή Nötzel, προς την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών (Τμήμα Εκδόσεων και Δικαστικών Συνδρομών), με την οποία διαβιβάζονται τα πρακτικά της εξέτασης των μαρτύρων Reinhard Siekaczek, Peter Solmssen, Theodor Waigel και Μιχαήλ Χριστοφοράκου από το κλιμάκιο των μελών της Επιτροπής στο Κατάστημα της Εισαγγελίας του Μονάχου Ι στις 26.10.2010 και 27.10.2010.
24) Σελ. 404 του Πορίσματος: Η υπ’αριθμ. Φ.092.22/4880 επίσημη μετάφραση του εντάλματος επιβολής ποινής του Ειρηνοδικείου Μονάχου με αριθμό Cs 402 Js 3943/09 στον κ. Μιχαήλ Χριστοφοράκο. Ο κ. Μιχάλης Χριστοφοράκος κρίνεται τελεσίδικα ότι διέπραξε το αδίκημα της συνέργειας σε απιστία.

Σχετικά links: 1) http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/CommiteeDetailView?CommitteeId=b0026936-0752-4f54-be3a-2504fee6edf3 (τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής)

Τις επόμενες ημέρες θα αποκαλύψουμε σε ποίους πολιτικούς και δημοσιογράφους ανοίχτηκαν οι λογαριασμοί κι ανακρίθηκαν από την Επιτροπή από τα στοιχεία που προέκυψαν. 


Δημ. Αντωνίου

                            
Που θα με βρείτε:

“Bουλή των Ελεύθερων Ελλήνων στο facebook
www.zoidosia.blogspot.com (το blog μου)

Δημ.Αντωνίου, ιατρός, Δημ. Βώκου 6, Χαλκίδα, ΤΚ 34100
τηλ.22210-62743


• Δημοσιεύθηκε από : Δημήτριος Αντωνίου
Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013 - 11:12 π.μ.
Διαδώστε το Άρθρο...