Back to Top
Τηλ. επικοινωνίας : 22210.62743 | Email: el.politias@cyta.gr
Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013


Εuropean Central Bank (ECB)

γράφει ο Δημ. Αντωνίου, ιατρός

Ι) «ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΚΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» (ECB)..!!.
Ένα από τα πολλά λαικίστικα κι επικίνδυνα ψέματα των φανατισμένων αντι-ευρωπαιστών. Τα ευρώ ΔΕΝ τα αγοράζουν τα εθνικά κράτη από την ECB, αλλά τα εκδίδουν μόνα των (αρ. 16 του Καταστατικού της ECB και αρ. 128 της Συνθήκης της Λισαβώνας), ή σε παράλληλα με την ECB.
Με την απόφαση  (ΕΚΤ/2012/19) της 07-09-2012 η ECB καθορίζει τις λεπτομέρειες και τις προδιαγραφές των μηχανημάτων έκδοσης των ευρώ από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης (βλ. παρακάτω τα σχετικά  links).
Σε κάθε περίπτωση, η ECB έχει δικό της budget (προυπολογισμό) λειτουργίας της κι από εκεί καλύπτει το κόστος έκδοσης του χρήματος, όταν το εκδίδει αυτή. Από την λειτουργία της ως fiscal agent (εμπορική τράπεζα με εμπορικά κέρδη από αγοραπωλησία ομολόγων, συναλλάγματος κλπ) η ΕΚΤ έχει κέρδη τα οποία τα μοιράζει στα μέλη-κράτη!! (αρ. 32 του καταστατικού της). Επιπλέον, Η ECB, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ! (αρ. 127-33 της Συνθήκης της Λισσαβώνας) έχει μετοχικό κεφάλαιο 5 δισ. ευρώ καλυπτόμενο μόνο κι αποκλειστικά από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (αρ. 28-30 του καταστατικού της ΕΚΤ). Η Κεντρική τράπεζα της Ελλάδος –όπως κι όλες οι Κεντρικές Τράπεζες του Καπιταλιστικού κόσμου- είναι τύποις «ιδιωτική» -λόγω του ελεύθερου μετοχολογίου της- αλλά υπό πλήρη κρατικό έλεγχο και χαρακτήρα (διορισμός του Διοικητή της με Προεδρικό διάταγμα, Καταστατικό της που κυρώνεται με νόμο, οι αποφάσεις της έχουν ισχύ νόμου κλπ, βλ. ν. 3424/1927 (ΦΕΚ 298).

Όταν ο λαικισμός ξεπεράσει ένα όριο καθίσταται εξαπάτηση του λαού.


Article 16 of ECB`S stature
Banknotes:
In accordance with Article 106(1) of this Treaty, the Governing Council shall have the exclusive right to authorize the issue of banknotes within the Community. The ECB and the national central banks may issue such notes. The banknotes issued by the ECB and the national central banks shall be the only such notes to have the status of legal tender within the Community.
The ECB shall respect as far as possible existing practices regarding the issue and design of banknotes.

Article 128 of the Treaty of Lisbon
(ex Article 106 TEC)
1. The European Central Bank shall have the exclusive right to authorise the issue of euro banknotes within the Union. The European Central Bank and the national central banks may issue such notes. The banknotes issued by the European Central Bank and the national central banks shall be the only such notes to have the status of legal tender within the Union.
2. Member States may issue euro coins subject to approval by the European Central Bank of the volume of the issue. The Council, on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament and the European Central Bank, may adopt measures to harmonise the denominations and technical specifications of all coins intended for circulation to the extent
necessary to permit their smooth circulation within the Union.

ΙΙ) ΟΙ KENTΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ (εξ ορισμού, σύμφωνα με τον καταστατικό τους και τους νόμους). Γι αυτό οι πράξεις των προσβάλλονται ακυρωτικά στο Συμβούλιο Επικρατείας κι όχι στα Τακτικά Δικαστήρια κατά των Ιδιωτικό Δίκαιο. Οι Κεντρικές Τράπεζες είναι ιδιωτικές, μόνο στη σύνθεση του μετοχολογίου των-ως ειδικού τύπου ΑΕ- αλλά αυτό είναι ορθό: 1) διότι εξασφαλίζει την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών από την κυβέρνηση για την άσκηση της νομισματικής των πολιτικής, 2) διότι καλύπτουν εξ ιδίων τα λειτουργικά των έξοδα. Από την άλλη, οι κεντρικές τράπεζες, βρίσκονται σε αυστηρό δημόσιο έλεγχο κι έχουν ισχυρό δημόσιο χαρακτήρα (π.χ. το καταστατικό τους κυρώνεται με νόμο, ο Διοικητής τους ορίζεται με Προεδρικό Διάταγμα, οι αποφάσεις των έχουν ισχύ νόμου κλπ). Και τα παραπάνω ισχύουν για ΟΛΕΣ τις τράπεζες του Καπιταλιστικού κόσμου, είτε έχουν εθνικά νομίσματα είτε όχι. Δηλ. τα παραπάνω ίσχυαν κι όταν είχαμε δραχμή κι αν γυρίσουμε στην δραχμή. Αυτά είναι η αλήθεια, όπως προκύπτει από τα Καταστατικά των Κεντρικών Τραπεζών εδώ και 100άδες χρόνια. Τα αντίθετα είναι σκοταδιστική προπαγάνδα. Τα παραπάνω δεν ισχύουν μόνο σε Κομμουνιστικές Κεντρικές Τράπεζες, που ανήκουν εξ` ολοκλήρου στο Κράτος. Κι αυτοί που λένε ότι θα κρατικοποιήσουμε τις κεντρικές τράπεζες, προφανώς, είτε είναι άσχετοι, είτε σκέφτονται κεντρικές τράπεζες Σταλινικού Τύπου. Διαβάστε τα καταστατικά που παραθέτω στην προηγούμενη ανάρτησή μου, πριν λέτε ανακρίβειες σε βαθμό ανοησιών, γιατί εκθέτετε εαυτούς κι αυτούς που σας τα είπαν.

Η ΕΚΤ (ευρωπαική κεντρική τράπεζα) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ! (αρ. 127-33 της Συνθήκης της Λισσαβώνας) έχει μετοχικό κεφάλαιο 5 δισ. ευρώ καλυπτόμενο μόνο κι αποκλειστικά από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (αρ. 28-30 του καταστατικού της ΕΚΤ). Το ότι δήθεν  αγοράζουμε το νόμισμα ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΨΕΥΔΟΣ.!!!... Η ΕΚΤ έχει δικό της budget (προυπολογισμό) λειτουργίας της κι από εκεί καλύπτει το κόστος έκδοσης του χρήματος (όπως αντίστοιχα και η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος).
Η ΕΚΤ (ευρωπαική κεντρική τράπεζα) από την λειτουργία της ως fiscal agent (εμπορική τράπεζα με εμπορικά κέρδη από αγοραπωλησία ομολόγων, συναλλάγματος κλπ) η ΕΚΤ έχει κέρδη τα οποία τα μοιράζει στα μέλη-κράτη!!...(αρ. 32 του καταστατικού της). 

ΙΙΙ.α) TO ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΚτΕ (του Αριστοτέλη Κατράνη, δικηγόρου Αθηνών)

Ενδεικτικά από την 197/2011 απόφαση του Αρείου Πάγου (όπως και από πλείστες άλλες): "Από τις διατάξεις των αρθρ. 9§1 του Ν. 1232/1982, 1 §6 του Ν. 1256/1982 και 51 του Ν. 1892/1990 συνάγεται ότι η αναιρεσείουσα Τράπεζα της Ελλάδος δεν περιλαμβάνεται στον δημόσιο τομέα, αφού δεν ανήκει στο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου, στο σύνολο της ή κατά πλειοψηφία, έχει συσταθεί ως ανώνυμη εταιρεία και συνιστά από τη φύση της νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, στο οποίο το Δημόσιο και οι δημόσιες επιχειρήσεις, δεν μπορούσαν να κατέχουν αμέσως ή εμμέσως μετοχές αυτής κατά ποσό που υπερβαίνει στο σύνολο το 1/10 του ονομαστικού κεφαλαίου της, σύμφωνα με τα αρθρ. 1§1 και 8§4 του καταστατικού της, που κυρώθηκε με τον Ν, 3427/1927 και έχει ισχύ νόμου (το παραπάνω ποσοστό αυξήθηκε μεταγενεστέρως με το αρθρ. 34 του Ν. 2778/1999 στο 35% του ονομαστικού κεφαλαίου της). Ενόψει όμως και των αναφερομένων στα αρθρ. 2§1 εδ. α' έως ζ' και 4§1 του καταστατικού της αρμοδιοτήτων, που της έχουν ανατεθεί και των προνομίων που της έχουν παραχωρηθεί από τη σύσταση της και μεταγενεστέρως και ιδιαίτερα του εκδοτικού προνομίου της και της διαχειρίσεως του εξωτερικού συναλλάγματος, η αναιρεσείουσα δεν είναι ούτε νομικό πρόσωπο καθαρά ιδιωτικού δικαίου, αλλά έχει ιδιότυπο διφυή χαρακτήρα, νομικού μεν προσώπου ιδιωτικού δικαίου ως προς την άσκηση από μέρους της των τραπεζικών εργασιών και τις σχέσεις της με το προσωπικό της και τους πελάτες της, δημοσίου δε δικαίου ως προς τη διαχείριση του εξωτερικού συναλλάγματος ή την άσκηση του εκδοτικού προνομίου της, ως προς τις οποίες ασκεί δημόσια εξουσία."

ΙΙΙ.β) Δημ.Αντωνίου: Ανωρωτιούνται πολλοί πως είναι δυνατον η Κεντρική Τραπεζα να είναι εν μέρη "ιδιωτική" (στον βαθμό που είναι και για τους λόγους ανεξαρτησίας της) και συνάμα «δημόσια", δηλ. κάτω από "δημόσιο έλεγχο και λογοδοσία". Λοιπόν, ξέρετε ότι οι ιδιώτες δικηγόροι και Συμβ/φοί και Δικαστικοί Επιμελητές είναι "άμισθοι δημόσιοι λειτουργοί"?, ότι οι Ιατρικοί,  Δικηγορικοί και Συμβ/κοί Σύλλογοι είναι ΝΠΔΔ? δηλ. ελέγχονται από το κράτος? Το ίδιο ισχύει και για τις Κεντρικές Τράπεζες. Είναι "ιδιωτικές" ως προς την αυτονομία, αυτάρκεια και ανεξαρτησία για τις ίδιες λειτουργικες των δαπάνες (δεν ανήκουν στα δημόσια έξοδα) και ταυτόχρονα πλήρως "δημόσιες" ως προς την άσκηση της Νομισματικής των πολιτικής, που ειναι αυτό που ενδιαφέρει εμάς τους πολιτες. Το εαν δεν λειτουργούν σωστά δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να αλλάξουμε την νομικη των κατάσταση, αλλά τις διοικήσεις των. Δεν αλλάζουμε το Σύνταγμα επειδή δεν το τηρεί η Κυβερνηση. Αυτή είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ. Όλα τα άλλα είναι ψεύδη ή μισές αλήθειες.ΙV) ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΗΣ ΚτΕ? ΕΛΛΑΔΑ…ΟΠΩΣ Β. ΚΟΡΕΑ? 

Κύρια αποστολή της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΚτΕ) είναι η άσκηση της Νομισματικής πολιτικής που σκοπό έχει την σταθερότητα των τιμών (πληθωρισμού) και του νομίσματος. Για την άσκήσή της Νομισματικής Πολιτικής, η ΚτΕ (κι όλες οι Κεντρικές τράπεζες του Καπιταλιστικού Κόσμου) είναι Καταστατικά Ανεξάρτητες της Κυβέρνησης. Ταυτόχρονα όμως, υπάγονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την νομιμότητα των πράξεων της άσκησης της Νομισματικής Πολιτικής και στον έλεγχο Βουλή για την αποτελεσματικότητά της, στην οποία λογοδοτούν, σαν δημόσιο υπηρεσία (*). Κι αυτό είναι το «Δημόσιο» μέρος της ΚτΕ. Τα παραπάνω δεν ισχύουν όμως στις Κομμουνιστικές χώρες στις οποίες οι Κεντρικές Τράπεζες και η Νομισματική πολιτική των είναι απόλυτα εξαρτημένες και υπάγονται θεσμικά στην κεντρική κυβέρνηση του Κομμουνιστικού κόμματος. Γι αυτό, αυτοί που λένε να «κρατικοποιήσουμε» την ΚτΕ, προτείνουν να μεταβούμε από το Καπιταλιστικό στο Κομμουνιστικό Σύστημα. Δεν λέω ποίο είναι το καλύτερο. Απλά λέω μόνο το τι προτείνουν.
Από τον Προβόπουλο στον Κim Jong un. Εμείς προτείνουμε, ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος. Δεν υπάρχει ΕΝΑΣ Έλληνας που να μην είναι ούτε Προβόπουλος, ούτε Κim Jong un. Κρατικές Κεντρικές Τράπεζες υπάρχουν μόνο στην Κούβα, Β. Κορέα και Ιράν! ΚΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ.
(*) το εμπορικό κομμάτι της ΚτΕ (μετοχές στο χρηματιστήριο) είναι το πιο ασήμαντη λειτουργία της (το οποίο είναι ελεγχόμενο κι όχι ασύδοτο), αλλά και βασικό στοιχείο της Ανεξαρτησία της από την Κυβέρνηση για την άσκηση της Νομισματικής της πολιτικής, διότι δια της εμπορικής της αυτής λειτουργίας, καλύπτει τα λειτουργικά της έξοδα, χωρίς να επιβαρύνει τα δημόσια ταμεία.
 

 Σημ. Εδώ δεν υπερασπίζομαι, ούτε τον Προβόπουλο, ούτε την ΚτΕ, ή την ECB, αλλά εάν ο Προβόπουλος και το ΔΣ είναι βρώμικα δεν αλλάζουμε το καταστατικό της ΚτΕ, αλλά τον Προβόπουλο και το ΔΣ. Αντίστοιχα, επειδή η νυν κυβέρνηση δεν εφαρμόζει το Σύνταγμα, δεν αλλάζουμε το Σύνταγμα, αλλά την Κυβέρνηση.
ΚΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ.

Δημ.Αντωνίου


Treaty of Lisbon (Συνθήκη της Λισαβώνας στα Αγγλικά)

(Συνθήκη της Λισαβώνας στα Ελληνικά)

(Συνθήκη της Λισαβώνας στα Ελληνικά) (στην ένδειξη «τηλεφόρτωση»

ECB Stature (Καταστατικό της Ευρωπαικής Κεντρικής τράπεζας στα Αγγλικά)

ECB History and Functions in English

Έλεγχος κι έκδοση τραπεζογραμματίων από την ΕCB

(Καταστατικό της Ελληνικής Κεντρικής Τράπεζας)
 

Που θα με βρείτε:

www.zoidiosia.blogapot.com (το blog μου)


 Δημ. Αντωνίου, τηλ. 22210-62743 και 697-3689364• Δημοσιεύθηκε από : Δημήτριος Αντωνίου
Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013 - 5:19 μ.μ.
Διαδώστε το Άρθρο...