Back to Top
Τηλ. επικοινωνίας : 22210.62743 | Email: el.politias@cyta.gr
Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011Το ΑΕΠ (ακαθάριστο εθνικό προιόν, δηλ. ο συνολικός τζίρος του κράτους) είναι το 2011, 225 δις, ευρώ. Το συνολικό (εσωτερικό και εξωτερικό) δημόσιο χρέος (της κυβέρνησης), τον Ιούλιο του 2011, ήταν  366 δις. ευρώ.
Το 33% του χρέους αυτού (120 δισ) είναι σε ελληνικά χέρια, δηλ. τράπεζες (50 δισ ευρώ) ασφαλιστικά ταμεία (30 δισ) και τα υπόλοιπα 40 δισ ευρώ σε ασφαλιστικές εταιρείες και ιδιώτες (αμοιβαία κεφάλαια κλπ). 


Ένα άλλο 44% περίπου του δημόσιου χρέους (102 δισ βρίσκεται στα χέρια της Τρόικας (ΔΝΤ, ΕΕ και 60 δις. στην ΕΚΤ, σαν εγγυήσεις για την χορήγηση ρευστότητας στις τράπεζες. Το χρέος αυτό (συνολικά 162 δις. ευρώ) εξαιρείται του «κουρέματος».


Το υπόλοιπο 23% του δημόσιου χρέους (85 δις. ευρώ) βρίσκεται στα χέρια ξένων ιδιωτικών «επενδυτών», δηλ. τραπεζών, ασφαλιστικών και hedge funds του εξωτερικού. 


Επομένως στο «κούρεμα» εμπίπτει μόνο το 33+23= 56% του συνολικού δημόσιου χρέους, ήτοι τα 204 δισ. ευρώ. Με ένα «κούρεμα» αυτών κατά 50%, προκύπτει φαινομενικό «κέρδος» 102 δισ ευρώ, ήτοι  κατά 28%  του συνολικού δημόσιου χρέους  (το «κέρδος» αυτό είναι μόνο φαινομενικό όπως θα αναλύσω παρακάτω). 


Αποτέλεσμα του «κουρέματος» όμως είναι η μείωση των κεφαλαιακών αποθεμάτων των ασφαλιστικών ταμείων και των τραπεζών, τα οποία θα πρέπει να αναπληρωθούν (ανακεφαλοποιηθούν) και εάν το κράτους δεν μπορεί, στην συνέχεια-όσον αφορά τις τράπεζες, αυτές  θα εθνικοποιηθούν  από το EFSF.  Το συνολικό ποσό της απαιτούμενης ανακεφαλαιοποίησης είναι συνολικά περίπου 40 δισ ευρώ (50+30= 80/2 = 40 δις), τα οποία αναλύονται σε 50/2 =25 δις. για της τράπεζες και 30/2=15 δις. ευρώ για τα ταμεία, ήτοι το 11% του συνολικού δημόσιου χρέους! 


Οι απώλειες όμως και οι ισόποσες ανακεφαλοποιήσεις των τραπεζών και των ταμείων, θεωρητικά μόνο υπολογίζονται στα 40 δισ. (με «κούρεμα» 50%), διότι στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθούν και τα αυξημένα ελλείμματα των ταμείων που θα προκύψουν από την αναπόφευκτη ανεργία και ύφεση, αλλά και των τραπεζών, οι οποίες έχουν οικοδομήσει πάνω στα ομόλογά των ολόκληρες κερδοσκοπικές πυραμίδες παραγώγων και swaps. Για τους λόγους αυτούς είναι λογικό, να υπολογίσουμε, επιεικώς,  τις συνολικές απώλειες και τις ισόποσες ανακεφαλοποιήσεις των ταμείων και τραπεζών στο συνολικό ποσό των 80 δισ ευρώ.

Τα 80 αυτά δις. ευρώ θα προέλθουν φυσικά από νέα δάνεια της Ελλάδος και τα οποία φυσικά αφαιρούνται από τα 102 δισ του φαινομενικού «κέρδους» (μετά το «κούρεμα» του χρέους), με αποτέλεσμα το τελικό κέρδος της Ελλάδος να είναι μόνο 102-80= 22 δισ ευρώ!!, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 6% !! του συνολικού δημοσίου χρέους, ή το 8,6% του ΑΕΠ. Κι αυτό όμως το ελάχιστο «κέρδος» της Ελλάδος, εις «βάρος» των δανειστών, θα υπερκαλυφθεί πολλαπλάσια απ` αυτούς και προς όφελός των με τα ανταλλάγματα τα οποία έχουμε ήδη συμφωνήσει να παράσχουμε σε αυτούς, όπως θα περιγράψω παρακάτω.


 Κανένας δεν χαρίζει λεφτά σε κανέναν. Με το «κούρεμα» οι ξένοι τοκογλύφοι, ανέλαβαν ουσιαστικά την υποχρέωση να καλύψουν (ξοφλήσουν) αυτοί – δια του «κουρέματος» -  την αποπληρωμή των εξωτερικών μας δανείων, με την βασική όμως υποχρέωσή μας να δημιουργήσουμε εμείς μέσα στο 2012 πρωτογενή πλεονάσματα (ώστε να καλύπτουμε εμείς αυτάρκως τις εσωτερικές μας ανάγκες),  τα οποία απαιτούν νέα μέτρα λιτότητας και φορολογίας και συνεπως απύθμενη ύφεση και φτώχεια. 


Ποιες είναι όμως οι λοιπές συνέπειες του «κουρέματος» για την Ελλάδα, με την μορφή των ανταλλαγμάτων που μας επιβάλλονται από τους ξένους τοκογλύφους?
1) Η «ευρωκρατικοποίηση» των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες θα πέσουν στα χέρια των ξένων κρατών της ΕΕ και στην συνέχεια των ξένων τραπεζών, λόγω του ότι η αναγκαία ανακεφαλαιοποίησή των (λόγω του «κουρέματος») θα συντελεσθεί από το EFSF (λόγω προφανούς αδυναμίας κάλυψής των από την Ελλάδα). Αυτή η «ευρωκρατικοποιηση» των ελληνικών τραπεζών, θα σημάνει περαιτέρω την «ευρωκρατικοποίηση» της ελληνικής οικονομίας, των επιχειρηματικών δανείων και των επιχειρήσεων που είναι υποθηκευμένες στις ελληνικές τράπεζες και βρίσκονται σε αδυναμία εξυπηρέτησης των δανείων των. 


Το ίδιο θα συμβεί και με το 70% της καλλιεργήσιμης αγροτικής γής της Ελλάδος, που έχει υποθηκευτεί (παράνομα!) από την ΑΤΕ.


 2) Οι ιδιώτες επενδυτές που κατέχουν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου (σε αμοιβαία κεφάλαια κλπ), θα δούν την αξία των και την περιουσία των να μειώνεται κατά 50%.


 3) Τα ασφαλιστικά ταμεία θα βρεθούν σε αδυναμία, άλλοτε άλλου βαθμού και διάρκειας να καλύψουν τις συνταξιοδοτικές των ανάγκες, με αποτέλεσμα την μείωση των συντάξεων.


 4) Υποχρεωνόμαστε να δημιουργήσουμε εμείς, άμεσα και βίαια, μέσα στο 2012 πρωτογενή πλεονάσματα (ώστε να καλύπτουμε εμείς αυτάρκως τις εσωτερικές μας ανάγκες)  τα οποία απαιτούν νέα μέτρα λιτότητας και φορολογίας.


 5) Την απώλεια απόλυτα της εθνικής μας κυριαρχίας, διότι το πρόγραμμα προβλέπει την μόνιμη εγκατάσταση στα ελληνικά υπουργεία ξένων επιτηρητών και την υπαγωγή της Ελλάδος σε κατάσταση μόνιμης οικονομικής και πολιτικής επιτήρησης (βλ.δηλώσεις Μέρκελ) για τον έλεγχο των οικονομικών της χώρας και την διασφάλιση της αποπληρωμής των παλαιών (110+59) και νέων δανείων, σύν το ποσό του «κουρέματος»!! (βλ. και παρaπάνω). 


Αυτό θα γίνει με την μετατροπή της Task Force - με επικεφαλής των Reichenbach - από μηχανισμό επιτήρησης του προγράμματος ΕΣΠΑ, σε Κυρίαρχο Κυβερνητικό Μηχανισμό Κυβέρνησης της Ελλάδος που θα επιβλέπει και θα υλοποιεί το Μεσοπρόθεσμο, τις αποκρατικοποιήσεις, αρχικά ύψους 50 δισ μέχρι το 2015 (όπως προβλέπεται στο Μεσοπρόθεσμο) και στην συνέχεια-πιθανώς – και  του προγράμματος ΕΥΡΗΚΑ.

6) Το ΔΝΤ, ετοιμάζει να υποβάλέι την Ελλάδα, σε νέο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα δανειοδότησης (EFF Extended Fund Facility) διάρκειας 3-4 ετών και ελάχιστου ύψους 20 δισ και αποπληρωμής 5-10 ετών, που θα συνοδευτεί με «εκσυγχρονισμό», αποκρατικοποιήσεις και διαρθρωτικές αλλαγές. Όλα αυτά για της «σωτηρία» της Ελλάδος φυσικά.

Συμπέρασμα: Η μονομερής διαγραφή του χρέους που προτείνουμε εμείς, είναι  αυτή που θα αποφασιζόταν και επιβαλλόταν νόμιμα (σύμφωνα με το Εθνικό και Διεθνές Δίκαιο) από την Ελλάδα, χωρίς τις παραπάνω υποχρεώσεις και όρους που επιβλήθηκαν από τους τοκογλύφους δανειστές. Μόνο ένα τέτοιο «κούρεμα» θα ήταν πράγματι επωφελές για την Ελλάδα, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και ως έκφραση και προστασία της Εθνικής της Κυριαρχίας.


Δημ. Αντωνίου

• Δημοσιεύθηκε από : Δημήτριος Αντωνίου
Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011 - 12:10 μ.μ.
Διαδώστε το Άρθρο...