Back to Top
Τηλ. επικοινωνίας : 22210.62743 | Email: el.politias@cyta.gr
Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Phd, FRCS, PhiloLevA(Oxford):
Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ "ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"


(Η παρακάτω αίτησή μου καταχωρήθηκε με τον αρ.πρωτ. 93/21-10-2009 και κατατέθηκε  μαζί με περισσότερες από 200 υπογραφές μελών την Νέας Δημοκρατίας)


Δρ. Δημήτριος Αντωνίου PhD, FRCS, PhilLevA(Oxford)
Χειρουργός,
κατ. Δημ. Βώκου 6, Χαλκίδα ΤΚ 34100
τηλ. 22210-62743
e-mail : dr.dim.antoniou@gmail.com, www.zoidosia.blogspot.gr

Αξιότιμον Κον Δημ. Σιούφαν
Πρόεδρο του Οργανωτικού του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας
Οδός Ρηγίλλης, Αθήναι

Θέμα: Υποβολή υποψηφιότητας για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας

Αξιότιμε Κε Πρόεδρε


Με σεβασμό στην ιστορία της παράταξης, των πολιτών που αντιπροσωπεύει και των αφανών υπηρεσιών που έχω προσφέρει στην παράταξη αυτή, υποβάλλω την υποψηφιότητά μου για το αξίωμα του Προέδρου της.
Η πολιτική μου ταυτότητα προσδιορίζεται από τις παρακάτω γενικές αρχές:


I) Ως προς το Πολίτευμα: Κοινωνικά Ευαίσθητος Φιλελευθερισμός-J. Rawls


1) Πιστεύω σε ένα Πολίτευμα Δικαίου, ήτοι εξασφάλιση ίσης και στο μέγιστο δυνατό βαθμό ελευθερίας για όλους, χωρίς διακρίσεις. Το περιεχόμενο της Ιδέας της Ελευθερίας είναι η Αρχή: «Ίσες ευκαιρίες για όλους». Οι νόμοι του κράτους δεν ορίζουν τι πρέπει να κάνει ο πολίτης, αλλά το τι δεν πρέπει να κάνει. Το κράτος υπηρετεί τον πολίτη, όχι το άτομο. Η έννοια του ατόμου είναι υπηρετούσα της έννοιας του πολίτη. Η αρχή αυτή συνεπάγεται και την εξής ιεραρχικά δεύτερη αρχή: «Στην αντιπροσωπευτική (Κοινοβουλευτική) δημοκρατία μας η υπακοή στους νόμους του κράτους ΔΕΝ είναι νομική υποχρέωση των πολιτών (συμβόλαιο), αλλά μόνο ηθική. Γι αυτό δεν υπάρχει υποχρέωσή μας υπακοής στους νόμους πάντα και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Η αρχή αυτή θα πρέπει να κατοχυρωθεί Συνταγματικά, αφενός διότι συνιστά ουσιαστικό περιεχόμενο της Κοινοβουλευτικής μας Δημοκρατίας, αφετέρου για να γίνει εμφανής και γνωστή στους πολίτες.


2) Ενισχύουμε τον νόμιμο και ηθικό πλούτο, αλλά το Κράτος οφείλει να επεμβαίνει διαρθρωτικά και αναδιανεμητικά υπέρ των ατυχεστέρων, ιδιαίτερα εάν ο πλούτος συγκεντρώνει υπερβολική δύναμη στους κατόχους του σε βαθμό που να κινδυνεύει η απαραβίαστη «αρχή των ίσων ευκαιριών». Εάν κάποιος πρέπει να «αδικηθεί» αυτός είναι ο ισχυρότερος και πάντα από το κράτος και πάντα προς όφελος της «ευτυχίας» των ατυχεστέρων (στοιχεία «ωφελιμισμού»).


3) Η αρχής «των ίσων ευκαιριών για όλους χωρίς διακρίσεις» έχει προτεραιότητα ισχύος και εφαρμογής έναντι των δύο άλλων αρχών.


4) Προτεραιότητα και Υψίστη επιδίωξη του Κράτους είναι η Παιδεία, η Νεολαία και ο Πολιτισμός κι όχι η οικονομία


5) Η πολιτική μας είναι σύγχρονη, δυναμική, μοντέρνα, χωρίς ιστορικές προκαταλήψεις και εμμονές. Η πολιτική μας είναι πραγματιστική, όχι ανελαστικά Ιδεαλιστική.


Οι παραπάνω όμως αρχές δεν είναι εφαρμόσιμες, αλλά ούτε και η παράταξη της ΝΔ συνεπής με αυτές και πειστική και ειλικρινής στον λαό, εάν και η κομματική της δομή δεν συνάδει αρμονικά με τις αρχές αυτές. Συνεπώς η οργανωτική δομή του κόμματος πρέπει να διέπεται από τις εξής αρχές:


II) Ως προς την Δημοκρατική Οργάνωση του Κόμματος


1) Η καθιέρωση Προεδρικής του κόμματος θητείας διάρκειας 8 ετών. Ιδιαίτερα μετά από κάθε εκλογική ήττα κινείται άμεσα η διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου


2) Η καθιέρωση Βουλευτική θητείας επίσης 8 ετών, ή τριών εκλογησιμοτήτων ανεξάρτητα της συνολικής θητείας. Η αρχή αυτή γίνεται νόμος του κράτους. Ανώτερο όριο ηλικίας για βουλευτές και Προέδρου του κόμματος είναι το 60 έτος.


3) Η σε κάθε εκλογή απαγόρευση της ταυτόχρονης υποψηφιότητας περισσοτέρων του ενός υποψηφίων από την ίδια οικογένεια, της τελευταίας νοουμένης ως εκτεινομένης και μέχρι δευτέρου βαθμού συγγενείας, για την εξάλειψη των οικογενειακών δυναστειών στην Πολιτική, μοναδικό Ελληνικό χαρακτηριστικό στον Δυτικό Κόσμο.


4) Η απαγόρευση υποψηφιότητας συγγενούς πρώτου βαθμού πολιτικού, πριν παρέλθουν 10 χρόνια από την παύση της κομματικής ιδιότητας και δραστηριότητας του τελευταίου, για την διασφάλιση της «αρχής των ίσων ευκαιριών» μεταξύ των υποψηφίων.


Οι παραπάνω αρχές θα επαναφέρουν το πραγματικό δημοκρατικό πολίτευμα στην χώρα μας (ήτοι την «ίση ελευθερία για όλους») και θα γκρεμίσουν την οικογενειοκρατία, τις πολιτικές δυναστείες και το ουσιαστικά αριστοκρατικό πολίτευμα που έχει σήμερα εγκαθιδρυθεί και στο οποίο τα πολιτικά αξιώματα απονέμονται κατά την καταγωγή κι όχι κατά την αξία.


IΙΙ) Ως προς την εξασφάλιση και διαφύλαξη της διαφάνειας:


1) Αλλαγή του εκλογικού νόμου στα πρότυπα του «Γερμανικού Μοντέλου» (γενικά)


2) Όποιο βουλευτής, ή υπουργός παραβιάζει την αρχή των «ίσων ευκαιριών για όλους» (ρουσφέτια) αποβάλλεται άμεσα από το αξίωμά του και από μέλος του κόμματος κατά το καταστατικό και τους νόμους του κράτους. Επειδή η παραβίαση της αρχής των «ίσων ευκαιριών για όλους» συνιστά παραβίαση της ελευθερίας και της προσωπικότητας του θιγομένου πολίτη, διώκονται και ποινικά αμφότερα τα συμμετέχοντα μέρη.


3) α) Τα πρακτικά των συνεδριάσεων των εξεταστικών, των ανακριτικών αρχών της Βουλής και των τελεσίδικων αποφάσεων των δικαστηρίων για θέματα διαφθοράς των πολιτικών δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, ενώ τα αντίστοιχα πορίσματα όλων των κομμάτων, εκτός του διαδικτύου, δημοσιεύονται και σε επίσημο βιβλίο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο μοιράζεται στους μαθητές του Λυκείου και σε όποιον το ζητάει, β) στις εξεταστικές και ανακριτικές αρχές της Βουλής συμμετέχουν κατά 60% πολίτες επιλεγόμενοι με κλήρωση


4) Κατάργηση της ασυλίας των βουλευτών και των λοιπών διοικητικών και οικονομικών των προνομίων. Κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Όλοι οι πολίτες είναι ίσοι έναντι του νόμου.


5) Διαχωρισμός Κυβέρνησης- Κράτους


6) Η δημοσίευση του «πόθεν έσχες» των Βουλευτών, Δικαστών και των ανωτάτων κρατικών υπαλλήλων στο διαδίκτυο


7) Η δημοσίευση όλων των συμβάσεων του δημοσίου στο διαδίκτυο


8) Η δημοσίευση των νόμων του κράτους και των αποφάσεων του Αρείου Πάγου στο διαδίκτυο


9) Τριετής έλεγχος ποιότητας των δικαστών και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων του ελέγχου αυτού


10) Αλλαγή του τρόπου εκλογής μελών ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια, για την εξάλειψη των οικογενειακών δυναστειών και της αναξιοκρατίας στα Πανεπιστήμια


ΙV) Για την Εξωτερική Πολιτική


Οι αρχές μας θα στηρίζονται αναγκαστικά στις αρχές του Ωφελιμισμού (J. Stuart Mill), ήτοι θα είναι περισσότερο «εθνοκεντρικές», γεγονός που δεν είναι το ευκτέο για εμάς, αλλά απολύτως ρεαλιστικό στις παρούσες συνθήκες.


V) Σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας


1) Πλήρης διαχωρισμός Κράτους και Εκκλησίας


2) Απαγόρευση της δημόσιας γονυκλησίας και χειροφιλήματος των ιερέων και δεσποτάδων από τους ελεύθερους πολίτες


3) Η υποχρεωτική κατάργηση του ράσου, ως συμβόλου «Θεικής» εξουσίας στην γή!, στις δημόσιες εμφανίσεις των ιερέων και η αντικατάστασή του με μια διακριτική «πολιτική» (κοσμική) αφίεση (κάτι που ήδη γίνεται κρυφίως).


Χαλκίδα 21-10-2009 
Ο υποψήφιος
Δρ. Δημήτριος Αντωνίου PhD, FRCS, PhilLevA(Oxford)
Χειρουργός,
κατ. Δημ. Βώκου 6, Χαλκίδα ΤΚ 34100
τηλ. 22210-62743
e-mail : epivetta@otenet.gr, www.zoidosia.blogspot.gr
________________________________________________


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ


Από σήμερα καταλύεται το καθεστώς Αριστοκρατίας που ισχύει στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας κατά το οποίο τα πολιτικά δικαιώματα και αξιώματα απονέμονται σύμφωνα με την καταγωγή και δεν κατακτώνται κατά την αξία.
Οι συγγενικές ιδιότητες του υιού, της θυγατέρας, του ξαδέλφου, του θείου, του εγγονού, του δεύτερου ξαδέλφου, παύουν να είναι αξίες και μέσα για μια φαύλη εξουσία (*) Ακόμα οι χαμαιλεόντες αποστάτες, γόητες, Νάρκησσοι και Ντόριαν Γκρέυ τελείωσαν. Οι Μουσειακές ανθρώπινες φιγούρες με τα απολιθωμένα μυαλά και τα βαμμένα μαύρα μαλλιά εκδιώκονται από την ΝΑ, εφόσον δεν έχουν την αξιοπρέπεια να φύγουν μόνοι τους.
Η ΝΔ θα γεμίσει από αληθινά νέα, όμορφα και γελαστά πρόσωπα με φυσικά, αληθινά μαύρα μαλλιά. Θα βάλουμε Ροκ μουσική στην ΝΔ, όχι πένθιμα εμβατήρια.
Νέοι και λιγότερο νέοι της ΝΔ, ξαναγίνετε κύριοι της τύχης σας και του μέλλοντός σας. Δηλώστε υποψηφιότητες και ψηφίστε κατά κύματα.


Χαλκίδα
 Ο υποψήφιος
Δημ. Αντωνίου
______________________________________________


Δρ. Δημήτριος Αντωνίου PhD, FRCS, PhilLevA(Oxford)
Χειρουργός,
κατ. Δημ. Βώκου 6, Χαλκίδα ΤΚ 34100
τηλ. 22210-62743
e-mail : epivetta@otenet.gr, www.zoidosia.blogspot.gr


ΔΗΛΩΣΗ


Χθές κατέθεσα την υποψηφιότητά μου για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία εδόθη ο αρ. πρωτ. 93/21-10-2009. Από την επεισοδιακή και συγκλονιστική, σε εμπειρίες και συναισθήματα θλίψης και απέχθειας, επίσκεψής μου στο γραφεία της ΝΔ στην οδό Ρηγίλλης, μου έμεινε η εξής αίσθηση: Ένιωσα ότι Βίωνα την κατάσταση στο σπίτι του αποβιώσαντος Μαικλ Τζάκσον, όπου ο συγγενείς του αλληλοεξοντώνονταν γεμάτοι τρόμο για να μην χάσουν το «πτώμα», διότι ήξεραν ότι το «πτώμα» έχει ακόμα αξία. Σκύλευση…σκύλευση πάνω στο «πτώμα» του λαού της ΝΔ βίωσα. Έτρεμαν να μην χάσουν το «πτώμα» της, γιατί πως θα ζήσουν χωρίς αυτό? Κι έτσι απέκλεισαν την δική μου υποψηφιότητα (αλλά κι άλλες) με το γελοιωδέστερο των επιχειρημάτων ότι δεν έχουμε- κατά το καταστατικό!- 50 υπογραφές από τους νεκροθάφτες της ΝΔ κομματικο-δίαιτους συνέδρους της! (ενώ είχαμε πολλές περισσότερες από αγνά μέλη της). Ζητάμε δηλαδή από τον δολοφόνο πιστοποιητικό θανάτου του θύματός του. Λέω λοιπόν στους σκυλεύοντες: «To «πτώμα» που λυσαλέα κρατάτε στα χέρια σας αρχίζει και σαπίζει. Δεν έχει πλέον ουδεμία αξία! Αυτή είναι η εκδίκησή του».
Το τραγικότερο όμως είναι ότι τα κανάλια τηρούν «ομερτά» για τους παραπάνω ανήθικους αποκλεισμούς των υποψηφίων, στο όνομα ενός κουρελιασμένου «καταστατικού-Ρέκβιεμ» της οριστικής κι αμετάκλητης διάλυσης της ΝΔ.


Μετά Τιμής Δημ. Αντωνίου
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Dr. Δημητρίου ΑΝΤΩΝΙΟΥ PhD, FRCS, PhilLevA(Oxford)

Γενικού Χειρουργού-Ογκολόγου (55 ετών)
Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Αντωνίου του Γεωργίου, ετών 55
Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης : 18-04-1954 στις Λιβανάτες Λοκρίδος
Εθνικότης και Ιθαγένεια : Eλληνική
Επάγγελμα: Γενικός Χειρουργός-Ογκολόγος
Διεύθυνση: Δημ. Βώκου 6, Χαλκίδα, ΤΚ 34100, τηλ. 22210-62743, κιν. 6978154904, e-mail : epivetta@otenet.gr, www.zoidosia.blogspot.gr


Bασική Εκπαίδευση:
6τάξιο Γυμνάσιο Αταλάντης 1966-72 (έξ «έπαινοι επιμέλειας» )


Επιστημονικά Διπλώματα:
1) Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Αθηνών 1972-1978 «Λίαν Καλώς»


2) Δίπλωμα Eιδικότητας «Γενικής Χειρουργικής», Αθήναι 1986


3) Διδακτορική Διατριβή στην Ανοσολογία του Καρκίνου, Πανεπιστήμιο Αθηνών «Άριστα»


4) Part I FRCS in LONDON 1989


5) Part II FRCS in GLASGOW 1989


6) Part II FRCS in GLASGOW 1993


(FRCS : Fellowship of Royal College of Surgeons of Great Britain)


7) 4 βαθμοί για Μaster Ανωτάτων Μαθηματικών Βιολογικών συστημάτων του Παν/μίου Auckland of New Zealand


8) 2η Διδακτορική Διατριβή, στην 7μελή επιτροπή του Παν/μίου Ιωαννίνων με θέμα «Κβαντική Φυσιολογία»


Επαγγελματική και Ερευνητική εκπαίδευση


1) Έφεδρος Αξιωματικός Υγιειονομικού στον Στρατό Ξηράς : 1978-80


Υπηρέτησα και ως ειδικευόμενος Χειρουργός στο 401 ΓΣΝΑ επί ένα έτος (1979-80)


2) Ιατρός Υπαίθρου στα Πολιτικά Ευβοίας : 1981-82


3) Eιδικευόμενος Χειρουργός στο Νοσ/μείο Αθηνών «Ελπίς» : 1982-86


4) Βοηθός στο Ερευνητικό Κέντρο «Γ. Παπανικολάου» του Νοσ/μείου «Άγιος Σάββας» Αθηνών (Δ/ντής Μιχ. Παπαμιχαήλ) : 1986-89, όπου έκανα την Διδακτορική μου Διατριβή στην βασική έρευνα της Ανοσολογίας των Ασθενών με καρκίνο του παχέως εντέρου, καθώς και άλλων ερευνητικών εργασιών μου (βλ. παρακάτω).


5) Το 1989 μου απονεμήθηκε με ομόφωνα άριστα από το Παν/μιο Αθηνών, το δίπλωμα της Διδακτορικής μου Διατριβής με θέμα : «Φαινοτυπική ανάλυση των ανοσολογικών δεικτών των Τ-λεμφοκυττάρων σε ασθενείς με καρκίνο του παχέως εντέρου και η προγνωστική αξία αυτών», ένα αντίγραφο της οποίας σας καταθέτω, η οποία παρουσιάσθηκε στο 3ο Πανελλήνιο Ογκολογική Συνέδριο το 1985 στην Αθήνα.


6) Το 1987 ολοκλήρωσα την ερευνητική μου εργασία στο ερευνητικό κέντρο «Γ. Παπανικολάου» Αθηνών, με τίτλο: «Προγνωστική σημασία της παρουσίας των Τac T-λεμφοκυττάρων (Τ-ΙL-2) (Τ-suppressor) στο αίμα ασθενών με καρκίνο του παχέως εντέρου», η οποία παρουσιάσθηκε στο 4ο Πανελλήνιο Ογκολογική Συνέδριο το 1985 στην Αθήνα.


7) Μετά την ολοκλήρωση της ειδικότητάς του στην Γενική Χειρουργική, επελέγην νόμιμα από το ΣΚΕΙΟΠΝΙ το 1987 για την θέση του Επιμελητού Β` στο νεοιδρυθέν ΕΣΥ στην Θωρακοχειρουργική κλινική του «Αγίου Σάββα», αλλά η πρόσληψή μου απερρίφθη από τον τότε υπουργό υγείας, ουδέποτε να μάθω του λόγους της απόρριψης.


8) Μετά απ αυτό, επέτυχα μια μικρή από οικονομικής άποψης, αλλά υψηλής τιμής υποτροφία από το Royal Marsden Hospital του Λονδίνου (Sutton Branch), όπου συνέχισα την έρευνά μου στην ανοσολογία του καρκίνου του μαστού (Δ/ντής Prof. H. Hall) : 1989-90. Αποτέλεσμα της ερευνητικής μου αυτής εργασίας, είναι η εργασία μου: «Phenotypic and Functional analysis of T-killer, T-suppressor of peripheral blood lymphocytes in Breast Cancer patients» (αδημοσίευτη ακόμα δυστυχώς)


9) Senior House Officer (βοηθός χειρουργού) στην Χειρουργική Κλινική του καρκίνου του μαστού στο Royal Marsden Hospital του Λονδίνου (Fulham Rd. Chealse, Δ/ντής Prof. A Mc Kinna) : 1990-91


10) Στην συνέχεια αφού πέρασα το Part I του FRCS, μελετούσα και δούλευα σε υποχρεωτική εκπαίδευση σε ένα «κυκλικό» (rotational) κύκλο χειρουργικών ειδικοτήτων για να μπορέσω να δώσω τις τελικές εξετάσεις για την απόκτηση του Fellowship of Royal College of Surgeons, το οποίο το απέκτησα το μετά από 5 χρόνια μελέτης κι εξουθενωτικών επαναλαμβανομένων εξετάσεων (12 φορές) το 1993, κι αποτελεί για μένα την υψίστη επιστημονική μου επίδοση κι επίτευγμα μέχρι τώρα. Το rotational πρόγραμμα εκπαίδευσής μου στην υγιειονομική περιφέρεια Portsmouth και Southampton, περιελάμβανε, εκπαίδευση στις μεταμοσχεύσεις νεφρού και παγκρέατος (Sr Marys Hospital, Prof. H. Lee), ουρολογίας, γενικής χειρουργικής, αγγειοχειρουργικής, εντατικής μονάδας (Southampton Alexander Hosp.), κλπ. : 1990-94


11) Δούλεψα στο ερευνητικό εργαστήριο μεταμοσχεύσεων του Southampton University, στην ανοσολογία των μεταμοσχεύσεων επί 6 μήνες, χωρίς όμως επιτυχία.


12) Αργότερα μετά από υποσχέσεις του Καθηγητή Μεταμοσχεύσεων του «Λαικού Νοσ/μείου» Κου Κωστάκη για πρόσληψή μου στο «Λαικό»-που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ-επέστρεψα στην Ελλάδα το 1994, κι έκτοτε ανεβαίνω τον Γολγοθά της Ιδιωτικής Ιατρικής, αφού απέτυχα να καταλάβω μια θέση λέκτορα Παν/μιο Αθηνών το 1995 (Καθηγητής Κος Γρ. Σκαλκέας) και το 1997 στο Παν/μιο Κρήτης, βρισκόμενος μπροστά σε διαβλητές διαδικασίες με προεπιλεγμένο υποψήφιο.


13) Το 2003, με δική μου πρωτοβουλία κι έξοδα, φοίτησα επίσημα για ένα ακαδημαικό χρόνο, σε πρόγραμμα Master Aνωτάτων Μαθηματικών στην Μαθηματική Σχολή του Παν/μιου του Auckland of New Zealand, σε δύο courses –τα οποία «πέρασα» με επιτυχία κατόπιν εξετάσεων- στην Μαθηματική Βιολογία-Φυσιολογία και τα Δυναμικά Bιολογικά Συστήματα, όπως από το υποβαλλόμενο πρόγραμμα σπουδών φαίνεται.


14) Το 2004, μου κοινοποιήθηκε ο ανίσχυρος φυσικά «διορισμός» μου στον Άγιο Σάββα-τον οποίο δεν είχε υπογράψει ο υπουργός το 1987-ήτοι μετά από 17 χρόνια!


15) Από τον Μάρτιο του 2006 έχω υποβάλλει στην 7μελή επιτροπή του Παν/μιου Ιωαννίνων την 2η διατριβή μου με θέμα : «Κβαντική Φυσιολογία», ένα έργο τεράστιο και διεθνώς πρωτοποριακό και πρωτότυπο.


16) Εντός του 2009 ολοκληρώνω τις σπουδές μου στην Φιλοσοφία στο Oxford College of UK, in LevelA status.


Συμμετοχή σε επαγγελματικά κι ερευνητικά φροντιστήρια (courses)


1) Immunology methods : Ερευνητικό Κέντρο «Γ.Παπανικολάου», Αθήναι & Immunology Institute of Royal Μarsden Hospital, London : 1986-92


2) Microvascular Surgery : Warwick University, UK, 1990


3) Radiation Protection, Southampton Univ., 1991


4) Laser Application : Sheffield Univ., 1992


5) Intensive Care Unit : St Mary`s Hosp., Portsmouth, UK, 1992


6) Orthopedic Surgery : Derby Gen. Hosp., 1992


7) Applied Anatomy : Royal College of Surgeons, London, 1990


8) General Surgery : Southampton Hosp., 1991


9) Laser Application : Laser Center, Aθήναι, 1996


Διδακτική Δραστηριότητα:


1) Το 1988 έδωσα σειρά διαλέξεων στο Παν/μιο Αθηνών (έδρα Μικροβιολογίας), υπό τον καθηγητή Kον Τζανετήν, με θέμα «Ανοσολογία Ματαμοσχεύσεων»


2) Το 1991 έδωσα σειρά διαλέξεων, στο Παν/μιο του Southampton (καθηγητής Η.Lee) με θέμα : «Ιdiotypic, Anti-idiotypic Antibodies in Renal Transplantation (βλ. σχετική βεβαίωση του Prof. H. Lee).


Έχω συγγράψει τα εξής συγγράμματα :


1) «Κβαντική Φυσιολογία». Ένα εκπληκτικό έργο, διεθνούς πρωτοτυπίας, με το οποίο περιγράφω την ανθρώπινη φυσιολογία με αυστηρά μαθηματικά της Κβαντικής Φυσικής και το οποίο προορίζεται ως η 2η διατριβή μου στο Παν/μιο Ιωαννίνων.


2) «Mathematical Models of Τumor-Growth and Tumor-Immune Interactions»


3) Βιολογικά Στατιστικά Μοντέλα στο Παν/μιο του Auckland (στην Αγγλική)


4) Mη-Γραμμικά, μη ολοκληρώσιμα (χαοτικά) δυναμικά συστήματα και η χρήση των στην ιατρική διάγνωση


5) «Ο Ζωοδότης Καρκίνος», μια πλήρη περιγραφή του καρκίνου από το μοριακό, το εμβρυολογικό, μέχρι το κλινικό επίπεδο


6) H Διδακτορική μου Διατριβή με θέμα : «Φαινοτυπική ανάλυση των ανοσολογικών δεικτών των Τ-λεμφοκυττάρων σε ασθενείς με καρκίνο του παχέως εντέρου και η προγνωστική αξία αυτών», ένα αντίγραφο της οποίας σας καταθέτω (αδημοσίευτη) .


7) Η ερευνητική μου εργασία στο ερευνητικό κέντρο «Γ. Παπανικολάου» Αθηνών, με τίτλο: «Προγνωστική σημασία της παρουσίας των Τac T-λεμφοκυττάρων (Τ-ΙL-2) (Τ-suppressor) στο αίμα ασθενών με καρκίνο του παχέως εντέρου» (αδημοσίευτη)


8) Η ερευνητική μου εργασία στο Royal Marsden Institute με θέμα :


«Phenotypic and Functional analysis of T-killer, T-suppressor of peripheral blood lymphocytes in Breast Cancer patients» (αδημοσίευτη)


9) Eνα τεράστιο έργο-το οποίο είναι υπό έκδοση από το «Μορφωτικό ίδρυμα Λαμπράκη», υπό την Αιγίδα του Προέδρου του Ιδρύματος Καθηγητού Αδαμαντίου Πεπελάση- με τίτλο: «Παράλληλη εξέλιξη της ιστορίας της τέχνης, των αισθητικών θεωριών και των επιστημονικών θεωριών και της αλληλεπίδρασης αυτών»


10) «Aesthetic and Philosophical Studies”


Μετά Τιμής 
Δημ. Αντωνίου
• Δημοσιεύθηκε από : Δημήτριος Αντωνίου
Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009 - 7:51 μ.μ.
Διαδώστε το Άρθρο...