Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015

ΣΥΡΙΖΑ: ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ και ΠΑΛΙ ΜΑΝΑ ΙΔΕΩΝ.


ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ και ΠΑΛΙ ΜΑΝΑ ΙΔΕΩΝ...Ψηφίζουμε Σύριαζα: Γιατί η ψήφος δεν είναι Ιδεολογική, ούτε Κοσμοθεωρητική. Είναι ψήφος Εθνικής Τιμής κι Ελπίδας. Ψηφίζουμε Σύριζα κι εμείς που δεν είμαστε Σύριζα, διατηρώντας το δικαίωμά μας αδυσώπητης κριτικής εάν δεν μας δικαιώσει.
Μας καλεί και πάλι η Μάνα μας η Δημοκρατία να της δώσουμε φιλί ζωής και να την κάνουμε Κυρία όλης της Ευρώπης. Να τιμωρήσουμε την Ναζιστική Γερμανία για το πλήγωμα της Μάνας μας. Όλος ο Κόσμος έχει τα βλέμματα στραμμένα με αγωνία κι ελπίδα σε εμάς και πάλι. Για Μια Ελλάδα και Πάλι Μάνα Ιδεών.Κι είναι ο Σύριζα ο φορέας της Ιδέας αυτής. Είμαι σίγουρος ότι θα μας δικαιώσει. Κι εμείς είμαστε περήφανοι που η ψήφος μας αυτή είναι Κληρονομιά Τιμής κι Ευτυχίαας στις μελλοντιές γενιές τον παιδιών και εγγονών μας. ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ. Είμαι συγκινημένος και ευτυχισμένος.Μετά 5 χρόνια αγώνα η ΝΙΚΗ είναι του λαού.


Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

Δημ. Αντωνίου: ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ. ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ. ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΕ


Δημ. Αντωνίου: ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ. ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ. ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΕ

Απόσπασμα από το υπό έκδοση βιβλίου μου "Για Μια Ελλάδα και Πάλι Μάνα Ιδεών".

Οι Τρείς Πυλώνες για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης στην Ευρωζώνη

Ορισμοί: α) Προσωρινό Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), β) Μόνιμος Ευρωπαϊκός Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM-EΜΣ), γ) Ενιαίος εποπτικός μηχανισμός τραπεζών της ΕΕ (ΕΕΜ).

A) Ίδρυση (Ευρωπαικού) Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) των τραπεζών στην Ευρωζώνη (υπό την ECB) (λειτουργεί από  την 4/11/2014).
B) Ίδρυση (Ευρωπαικού) Ενιαίου  Μηχανισμού  Εξυγίανσης των τραπεζών (Single Resolution Mechanism-SRM) (λειτουργεί από την 1/1/2016).
Γ) Ίδρυση (Ευρωπαικού) Κοινού Ταμείου Εξυγίανσης (Single Resolution Fund-SRF) των τραπεζών (στα πλαίσια του ESM ή της ECB) (λειτουργεί από την 1/1/2016). Τα κεφάλαια του Ταμείου (SRF) θα προέρχονται από συνεισφορές των ιδιωτικών τραπεζών και θα εγγυάται γι αυτό η ECB. Τα κεφάλαια του SRF, ανέρχονται στα 55 δις. κι αντιπροσωπεύουν το 1% των καλυμμένων καταθέσεων των συμμετεχόντων σε αυτό ευρωπαικών ιδιωτικών τραπεζών και δι` αυτών θα ανακεφαλαιοποιεί τις τράπεζες και θα εγγυάται τις καταθέσεις.
Μετά την πολιτική συμφωνία το Μάρτιο του 2013 για το θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ) (Πρώτος Πυλώνας της Τραπεζικής Ευρωπαικής Ένωσης), η νομική θεσμοθέτησή του ολοκληρώθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2013 με την υιοθέτηση δύο κανονισμών από το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών:

1) i) Ο ΕΕΜ θα τεθεί σε ισχύ έως το τέλος του 2014 και η ενεργοποίησή του θα επιτρέψει, υπό προϋποθέσεις, την απευθείας ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM). Προηγουμένως, στις 20 Ιουνίου 2013, η Ευρωομάδα είχε καταλήξει σε Νομισματική Πολιτική συμφωνία επί των γενικών αρχών με βάση τις οποίες ο ESM θα μπορεί να προβαίνει στην απευθείας ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών (αρ. 15 του Καταστατικού του). Σύμφωνα με τις γενικές αρχές, η ενεργοποίηση του εργαλείου αυτού, που έχει συνολικό όριο 60 δισεκ. ευρώ, θα γίνεται εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που καθιστούν την συμμετοχή του ESM απαραίτητη για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ, αλλά και με την συμμετοχή των κρατών-μελών δια των (ιδιωτικών- τραπεζικών) κεφαλαίων του  Εθνικού Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης εκάστου κράτους-μέλους που αιτούνται την ανακεφαλαιοποίηση, ώστε να υπάρχει επιμερισμός επιβάρυνσης μεταξύ του κράτους-μέλους και του ESM (αυτό ήδη ισχύει με το άρ. 15 του Καταστατικού του ESM του Δεκεμβρίου 2014), ii) Επιπλέον, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την τραπεζική ένωση το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ συμφώνησε στις 27 Ιουνίου 2013 σε σχέδιο οδηγίας για το θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων με στόχο την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως το τέλος του 2013 και την επίσημη έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις αρχές του 2014. Το σχέδιο οδηγίας προβλέπει σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων τραπεζικών κρίσεων σε τρία στάδια: Πρόληψη, Έγκαιρη Επέμβαση και Εξυγίανση και αποτελεί το πρώτο βήμα για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης (Single Resolution Mechanism-SRM), ο οποίος λειτουργεί από την 1/1/2016.
Η προτεινόμενη Οδηγία στοχεύει να διασφαλίσει ότι το κόστος της εξυγίανσης των χρεοκοπημένων τραπεζών θα βαρύνει κυρίως τους μετόχους και τους πιστωτές τους και όχι τους φορολογουμένους (bail in). Ειδικότερα, η πρόταση Οδηγίας προβλέπει, μεταξύ άλλων και το μέτρο «διάσωσης με ίδια μέσα» (bail in), κατ’ αρχάς σε ένα περιβάλλον όπου κάθε κράτος-μέλος διατηρεί τη δική του Εθνική Αρχή Εξυγίανσης και το δικό του αντίστοιχο Εθνικό Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης.  Όταν θα εφαρμόζεται αυτό το μέτρο, οι καταθέτες που είναι φυσικά πρόσωπα ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αντιμετωπίζονται προνομιακά έναντι των υπόλοιπων μετόχων και πιστωτών της τράπεζας. Αναμφισβήτητα, οι καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ θα είναι πλήρως εγγυημένες, καθώς τυχόν ζημία που θα έπρεπε να επωμιστούν, στο πλαίσιο της διαδικασίας της εξυγίανσης, θα απορροφάται από τα Ταμεία Εγγύησης Καταθέσεων των κρατών-μελών (στην Ελλάδα, με τον ν. 3746/2009 (ΦΕΚ Α` 27/16-2-2009), οι καταθέσεις εγγυώνται από το Εθνικό Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων-ΤΕΚΕ, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, χρηματοδοτούμενο αποκλειστικά από τις ιδιωτικές τράπεζες εκάστου κράτους-μέλους της Ευρωζώνης). Η εξυγίανση θα χρηματοδοτείται (π.χ. παροχή εγγυήσεων σε πιθανούς αγοραστές ενός πιστωτικού ιδρύματος υπό εξυγίανση, κατ’ εξαίρεση κάλυψη ζημιών, παροχή κεφαλαίου) από το Εθνικό (πρώτα) και το Ενιαίο Ευρωπαικό Ταμείο Εξυγίανσης (και τον ESM), στο οποίο θα συνεισφέρουν εκ των προτέρων (όχι δηλ. μόνο μετά την κατάρρευση τράπεζας) τα πιστωτικά ιδρύματα, εξασφαλίζοντας έτσι σχετική επάρκεια πόρων. Εάν αποδειχθεί ότι αυτό δεν είναι αρκετό, το σχέδιο Κανονισμού προβλέπει τη δυνατότητα τα πιστωτικά ιδρύματα να καταβάλλουν έκτακτες εισφορές ή ακόμη και το δανεισμό του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης από τρίτους (όπως εθνικές κυβερνήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κ.ά.). Πάντως, με την εφαρμογή της αρχής της διάσωσης με ίδια μέσα (bail in), δεν θα κινητοποιούνται κεφάλαια από το Εθνικό ή Ευρωπαικό Ταμείο Εξυγίανσης, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων δανειακών πόρων που αυτά θα είναι δυνατόν να αντλήσουν, για να καλυφθούν ζημίες σε περίπτωση πτώχευσης πιστωτικού ιδρύματος (συνεπώς οι φορολογούμενοι δεν θα επιβαρύνονται ούτε καν προσωρινά), εάν προηγουμένως δεν απομειωθεί η αξία των απαιτήσεων κατά πρώτον των μετόχων του πιστωτικού ιδρύματος και κατά δεύτερον των ανασφάλιστων και άλλων επιλεγμένων πιστωτών κλπ, iii) Στις 15 Νοεμβρίου 2013 το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ συζήτησε την πρόταση κανονισμού για τη δημιουργία (Ευρωπαικό) Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης (Single Resolution Mechanism-SRM),  συμπεριλαμβανομένου ενός (Ευρωπαικό) Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης (Single Resolution Fund-SRF), με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία στο Συμβούλιο έως το τέλος του 2013. Ο (Ευρωπαικός) Eνιαίος Mηχανισμός Eξυγίανσης-SRM και το (Ευρωπαικό) Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης-SRF θα καλύπτoυν όλες τις τράπεζες των κρατών-μελών της ζώνης του ευρώ και όσων κρατών-μελών της ΕΕ επιθυμούν να συμμετάσχουν και αναμένεται να λειτουργήσουν από τον Ιανουάριο του 2016, iii) Αναφορικά με τα τραπεζικά θέματα, στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2013 η Ευρωομάδα και το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ συζήτησαν επίσης τις δυνατότητες των εθνικών ανασταλτικών μηχανισμών (backstops), εν όψει και των ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests) των τραπεζών από την ECB που θα πραγματοποιηθούν το 2014. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ, στην περίπτωση που διαπιστωθεί έλλειμμα κεφαλαίου σε συνέχεια των ασκήσεων προσομοίωσης (stress tests), θα υφίσταται δυνατότητα άμεσης ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM). Επί του παρόντος η νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συζητείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζεται ότι μέχρι το τέλος του 2013 θα έχει επιτευχθεί σχετική πολιτική συμφωνία μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών. Σύμφωνα  με την απόφαση του
Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ, στην περίπτωση που διαπιστωθεί έλλειμμα κεφαλαίου σε συνέχεια των ασκήσεων προσομοίωσης (stress tests), θα πρέπει κατ’ αρχήν να διερευνηθεί η δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από ιδιωτικούς πόρους. Εφόσον δεν επιτευχθεί επαρκής χρηματοδότηση μέσω των αγορών, οι τράπεζες θα ανακεφαλαιοποιηθούν κάνοντας χρήση, κατά πρώτον, των κρατικών εργαλείων ανακεφαλαιοποίησης (Εθνικό) Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης), με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Κατά δεύτερον, στην περίπτωση που τα κρατικά μέσα διασφάλισης δεν επαρκούν, θα ενεργοποιηθούν τα σχετικά ευρωπαϊκά εργαλεία και, συγκεκριμένα για τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM), ο οποίος, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί o Eνιαίος Eποπτικός Mηχανισμός (ΕΕΜ) (από 4/11/2014), θα μπορεί να προβεί στην απευθείας ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών (ήδη αυτό ισχύει με το αρ. 15 του Καταστατικού του ESM του Δεκεμβρίου 2014).

2) Τέλος, στις 19 Νοεμβρίου 2013 εγκρίθηκε επισήμως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το πολυετές δημοσιονομικό σχέδιο της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020. Το σχέδιο προβλέπει τη διοχέτευση περίπου 1 τρισεκ. ευρώ, με προτεραιότητα σε επενδύσεις με στόχο την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Για την Ελλάδα αναμένονται για την περίοδο 2014-2020 16,3 δισεκ. ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία, καθώς και περίπου 18 δισεκ. ευρώ (τρέχουσες τιμές) για αγροτικές εισοδηματικές ενισχύσεις και κονδύλια για την αναδιάρθρωση της υπαίθρου.

Σχόλιο: 1) Οι παραπάνω  «Τρείς Πυλώνες της Τραπεζικής Ένωσης» , καταργούν ουσιαστικά την «Αρχή της  Εθνικοποίησης των Τραπεζικών Κεφαλαιακών Αναγκών (ζημιών)» και  διαρρυγνύουν (σε μεγάλο βαθμό) τον «θανάσιμο» εναγκαλισμό δημοσίου και ιδιωτικών τραπεζών για τον λόγο ότι από την 1/1/2016 Ιδρύεται το Ενιαίο Ευρωπαικό Ταμείο Εξυγίανσης-SRF (στα πλαίσια του ESM) που εγγυάται τις τραπεζικές καταθέσεις και ανακεφαλαιοποιεί τις χρεοκοπημένες τράπεζες χωρίς την συμμετοχή του δημοσίου, 2) Οι παραπάνω αρχές της Τραπεζικής Ένωποίησης, άρχονται μέσα σε ένα γενικότερο πρόγραμμα για μια πλήρη οικονομική και πολιτική ένωση της Ευρώπης («Ευρωπαικής ομοσπονδοποίησης»).Δημ. Αντωνίου, ιατρός, Πρόεδρος της «ΕΛΠΙΔΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ»

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Π. ΚΑΜΜΕΝΟΣ: ΥΠΟΠΤΗ ΣΥΡΙΖΟ-ΛΑΓΝΕΙΑ AΠΟ ΤΟΝ Π. ΚΑΜΜΕΝΟ


Π. ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΥΠΟΠΤΗ ΣΥΡΙΖΟ-ΛΑΓΝΕΙΑ: "Θα είμαι η καλύτερα υπηρέτρια του Σύριζα"...! αυτό είναι το μόνο προσόν των ΑΝΕΛ που προβάλει ο Κεμμένος...! Δεν έχει ξανασυμβεί ένας αρχηγός να εκθειάζει τόσο πολύ και περισσότερο από το δικό του, ένα άλλο αντίπαλο κόμμα, σε βαθμό δουλικό και αναξιοπρεπή...όπως κάνει ο Π. Καμμένος με τον Σύριζα, με απώγειο σήμερα στον ΑΝΤ1 και σε κάθε ομιλία του, προβάλλοντας την ενδεχόμενη "συνκυβέρνηση" των ΑΝΕΛ με τον Σύριζα ως το μόνο του πολιτικό προσόν...κι από την άλλη, η Τσίπρας να τον προσβάλλει λέγοντας ότι "με τους ΑΝΕΛ μας χωρίζει Πολιτιστικό χάος!" (συνέντευξη στον Χατζ/λάου)..κι αυτά το συνδυάζω με το εξής: 
Το μόνο κόμμα που παρουσιάζει τελευταία ακέραιο και στρογγυλό ποσοστό είναι αυτό του 3% των ΑΝΕΛ...δηλ. 30 στα 1000 άτομα. Αν είναι 29 στα 1000 το ποσοστό πέφτει κάτω από το 3%...τώρα αυτά τα παιχνίδια των ΜΜΕ με βάζουν σε υποψίες...τι είδους?. Εγώ ξέρω ότι όσα μεγαλώνει ο αριθμός των κομμάτων που μπαίνουν στην βουλή, τόσο η αυτοδυναμία του Σύριζα γίνεται δυσκολότερη ή αδύνατη. Συνεπώς, εντολή για σχηματισμό Κυβέρνησης θα πάρει και η ΝΔ...θα συνεργαστεί το κόμμα του 3% με την ΝΔ, όπως πρότεινα το 2012 με το Plan B?...λέω τώρα εγώ ο διεστραμμένος....λέω. Αααα...και μην ξεχάσω. Πάντα αναρωτιέμαι τι συζήτησαν Π. Καμμένος-Μητσοτάκης στην πρόσφατη συνάντησή τους..Κρατείστε το...

Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2015

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ "ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ" (ΔΡΑΧΜΗ ΕΠΑΜ) XANOYN TON ΠΟΛΕΜΟ. Το Τέλος του Νέο-Φιλελευθερισμού και ο Θρίαμβος του Κευνσιανισμού στην ΕΕ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ "ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ" (ΔΡΑΧΜΗ ΕΠΑΜ...ΜΠΑΜ) XANOYN TON ΠΟΛΕΜΟ. Το Τέλος του Νέο-Φιλελευθερισμού και ο Θρίαμβος του Κευνσιανισμού στην ΕΕ
Η σημερινή Ιστορική εξέλιξη της "διαγραφής" του Δημόσιου Χρέους δια της εξαγοράς του από τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες που συμφώνησαν οι Draghi-Merkel, συνιστά μια μορφή εφαρμογής του Μηχανισμού ELA (αρ. 14.4 του Καταστατικού της ECB), με την διαφορά από τον «κλασικό» ΕLA, ότι στην πρώτη περίπτωση οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες μπορούν να αγοράσουν στοιχεία ενεργητικού ή πάσης φύσεως assets (εδώ κρατικά ομόλογα χρέους) και αυτή η ρευστότητα να μείνει μόνιμη στην αγορά, χωρίς να υπάρχει η πίεση να αντιστραφεί στο μέλλον.
Επίσης η μέθοδος αυτή συνιστά φυσικά νομισματική επέκταση της ECB και μια μορφή αντιμετώπισης του χρέους δια της πλήρους αποπληρωμής των δανειστών στην ονομαστική αξία των δανείων των.
Η παραπάνω μέθοδος αντιμετώπισης του χρέους στην ΕΕ, είναι ιστορικής σημασίας, διότι συνιστά την ήττα του Νέο-Φιλελευθερισμού, το τέλος της Νομισματικής Λιτότητας και μια περηφανή νίκη του Κευνσιανισμού. Ότι έμεινε στην ΕΕ από τον Νέο-Φιλελευθερισμό –είναι η Δημοσιονομική Λιτότητα στα πλαίσια του Συμφώνου Ανάπτυξης και Σταθερότητας, αλλά κι αυτό τραυματισμένο, δεδομένου ότι η Ιταλία και Γαλλία έχουν ζητήσει εξαίρεση από το Σύμφωνο αυτό για λίγα χρόνια, η Ελλάδα επίσης και γενικότερα υπάρχει ένα ογκούμενο λαικό κλίμα οργής κατά του Συμφώνου αυτού σε όλη την Ευρώπη.
Τέλος, με την εξέλιξη αυτή, καταρρέει όλη η ουτοπική θεωρία και κίνηση αντι-ευρωπαισμού κι επιστροφής στα εθνικά νομίσματα.


http://www.7imeres.gr/%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b9-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%ba%ce%b5%ce%bb-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%bf/
http://www.7imeres.gr/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%BF%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF-%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CF%84-%CE%B8%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF/

Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015

ΕΚΤΑΚΤΟ: ΨΕΥΔΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΟΝ ELA: Θα κλείσουν οι τράπεζες?

ΕΚΤΑΚΤΟ: ΨΕΥΔΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ELA: Θα κλείσουν οι τράπεζες? Η προληπτική! προσφυγή των τραπεζών στον ELA, επειδή δήθεν η ECB δεν δέχεται τα κρατικά ελληνικά ομόλογα ως εγγυήσεις, είναι ψευδής και προσχηματική. Και τα ομόλογα αυτά τα δέχεται η ECB, αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι οι 4 ελληνικές τράπεζες έχουν 37 δισ. ομόλογα του ESM +AAA, από την ανακεφαλαιοποίησή των από το ΤΣΧ...! Τα ομόλογα αυτά τα δέχεται υποχρεωτικά η ECB υπέρ το άρτιο ! (δημ. με τιμή πάνω από την ονομαστική των). Δεν υπάρχουν καλύτερα ομόλογα στον κόσμο. Οργιάζει ο εκφοβισμός του λαού. Και φοβάμαι ότι την επόμενη Τετάρτη η ECB δεν θα κάνει επίτηδες δεκτή την αίτηση των τραπεζών για τον ELA και θα κλείσουν οι τράπεζες δύο μέρες πριν τις εκλογές για εκφοβισμό...Κρατήστε το.

http://www.capital.gr/News.asp?id=2203494

http://nblo.gs/12KHRh Κι ο καθηγητής Χιόνης λέει ακριβώς αυτά που λέω κι εγώ.

Δημ. Αντωνίου, ιατρός

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ? …Τρομοκρατεί δια της Σιωπής του.
Γ, Βαρουφάκης

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ? …Τρομοκρατεί δια της Σιωπής του τον λαό και θα διαλύσει την κυβέρνηση Σύριζα και τις ελπίδες του λαού…και τότε θα τον κρεμάσω με τα ίδια μου τα χέρια. Λοιπόν γόη σε ρωτάω και οφείλεις να απαντήσεις:
α) Γιατί αποκρύβεις ότι ο ΕLA λειτουργεί κι έχει εφαρμοστεί πολλάκις στην Ελλάδα από το 2008 και σε όλες τις χώρες?
β) Κατέφυγαν οι 4 ελληνικές τράπεζες στον ELA χθές, προσχηματικά και χωρίς κανένα πραγματικό οικονομικό πρόβλημα, ενεργώντας ως πολεμικά όπλα της Ελληνο-Γερμανικής Κυβέρνησης για την τρομοκράτηση του ελληνικού λαού?
γ) Θα φέρεις –εάν εκλεγείς- νόμο στην Βουλή για την διαγραφή των κόκκινων δανείων για τα οποία οι τράπεζες έχουν αποζημιωθεί με την Ανακεφ/σή με κεφάλαια του ελληνικού λαού (ΤΧΣ)?
δ) Είναι οι καταθέσεις πλήρως εγγυημένες από την ECB δια των ΤΕΚΕ, ΕΕΜ, SRM, SRF?
ε) Οι τράπεζες είναι εκ του νόμου υποχρεωμένες-και το κάνουν-να εγγράφουν τις συηναλλαγές των σε ξένο νόμισμα (όπως την χορήγηση δανείων σε ελβετικό φράγκο) με την ισοτιμία της αρχικής εκταμίευσης του δανείου και για όλη την διάρκεια απολήρωμής του? Θα φέρετε νόμο γι αυτό?

ζ) Γιατί αποσιωπάς το γεγονός ότι οι δανείστριες χώρες της ΕΕ πουλάνε ΑΕΡΑ (εγγυήσεις!) στον ESM, αυτός δανείζεται με 1,45% και δανείζει εμάς με 4.5%. Και την διαφορά 4.5-1.5 =3% την μοιράζονται οι "φτωχές" χώρες της ΕΕ (κι...εμείς!) κι έτσι κερδοσκοπούν πάνω στο πτώμα των Ελλήνων. Γιατί αφήνεις την προπαγάνδα να οργιάζει ότι οι "φτωχές" χώρες τις ΕΕ ζημιώνονται που μας δανείζουν?
η) Γιατί δεν εξηγείς-ως "αρμόδιος"-τι είναι το Νεο-Φιλελεύθερο Μοντέλο που μας έχουν φορμάρει στην ΕΕ.
Γιατί δεν απαντάς στα παραπάνω ερωτήματα αλλά αφήνεις την Ελληνο-Γερμανική Κυβέρνηση να τρομοκρατεί τον λαό με προδοτικά ψέμματα?
Περιμένω απαντήσεις, αλλιώς είσαι ένας Δούρειος Ίππος από ξύλο το οποία θα κάψουμε.
Σημ. Επειδή ξέρω ότι δεν θα απαντήσεις, απαντήσω εγώ τεκμηριωμένα στον λαό τις επόμενες ημέρες για όλα τα παραπάνω θέματα.
Δρ. Δημ. Αντωνίου, ιατρός PhD (Hon), FRCS
                                                                        Δημ. Αντωνίου

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΕΓΑΣ...

Ενωμένοι Έλληνες: ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΕΓΑΣ...: Δημ. Αντωνίου: Διαγράφονται Στεγαστικά Δάνεια με την Ανακεφαλαιοποίηση. Δικαίωση του 3 χρονου αγώνα μου. Ο ιατρός και πρόεδρος της &qu...

Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ELA ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ECBΔιαδικασία παροχής Έκτακτης Ενίσχυσης σε Ρευστότητα από τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες (ΕθνΚΤ) στις εμπορικές τράπεζες της Ευρωζώνης-  Mechanism ELA (Emergency Liquidity Assistance)- Άρθρο 14.4 του Καταστατικού της ECB

Λόγω της σημαντικότητας του προγράμματος ΕLA στην Ευρωζώνη, που στηρίζεται στο άρθρο 14.4 του Καταστατικού της ECB και στο οποίο θα αναφερθούμε συχνότατα παρακάτω, είναι ανάγκη να εκθέσουμε τα παρακάτω: Τα πιστωτικά ιδρύματα στην ζώνη του Ευρώ έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν χρηματοδότηση από τις Εθνικές Κεντρικές των Τράπεζες (ΕθνΚΤ), όχι μόνο μέσω της διενέργειας πράξεων νομισματικής πολιτικής, αλλά σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μέσω της παροχής έκτακτης ενίσχυσης ρευστότητας, χωρίς ωστόσο η ενέργεια αυτή να εντάσσεται στο πλαίσιο της ενιαίας ευρωπαικής νομισματικής πολιτικής. Κι αυτά όλα ενεργούνται σε εφαρμογή του άρ.14.4 του Καταστατικού της ECB. Στις περιπτώσεις αυτές, η χορήγηση της έκτακτης ρευστότητας από τις ΕθνΚΤ στις εμπορικές τράπεζες γίνεται με την ευθύνη των πρώτων ως προς τις συνέπειες και με εγγυήσεις-εκ μέρους των εμπορικών τραπεζών-οι οποίες μπορεί να μην γίνονται δεκτές από την ΕCB για αντίστοιχες χορηγήσεις. Στις περιπτώσεις αυτές το ΔΣ της ECB αποφασίζει με πλειοψηφία 2/3 για την απόρριψη της έκτακτης ενίσχυσης ρευστότητας που αποφάσισε η εκάστοτε ΕθνΚΤ. Εάν η σχεδιαζομένη έκτακτη ενίσχυση ρευστότητας σε ένα πιστωτικό ίδρυμα υπερβαίνει τα 2 δις. ευρώ, το ΔΣ της ECB θα εξετάζει κατά πόσον η διενέργεια των εν λόγω πράξεων θέτει κίνδυνο παρακώλυσης των στόχων και των καθηκόντων του Ευρωσυστήματος. Κατόπιν σχετικού αιτήματος της ενδιαφερομένης ΕθνΚΤ, το ΔΣ της ECB, δύναται να αποφασίσει να θεσπίσει όριο και να ΜΗΝ προβάλλει αντιρρήσεις για τις σχεδιαζόμενες πράξεις έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα, το ποσόν των οποίων δεν υπερβαίνει το εν λόγω όριο και οι οποίες διενεργούνται εντός προκαθορισμένου σύντομου χρονικού διαστήματος. Τα προγράμματα ELA, κοστίζουν στις εμπορικές τράπεζες (στο ύψος του επιτοκίου δανεισμού των) ακριβότερα από τις αντίστοιχες πράξεις παροχής ρευστότητας της ECB που διενεργούνται στα πλαίσια της ενιαίας νομισματικής πολιτικής της στην Ευρωζώνη.
Οι υποχρεώσεις των ελληνικών τραπεζών στην Ελληνική Κεντρική Τράπεζα, στα προγράμματα ΕLA, έχουν πέσει στα 9 δις. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2013 από τα 12 δις. τον Αύγουστο του 2013. Η ενίσχυση της ρευστότητας δια του ELA είναι αυτή του ν. 3723/2008 (ΦΕΚ Α 250/09-12-2008) που περιγράφεται παρακάτω, στο κεφ. «Οι τρείς πυλώνες χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας».

Το πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας, στα πλαίσια του Μηχανισμού ELA

Με τον ν.3723/2008 (ΦΕΚ Α 250/09-12-2008), όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους: ν.3844/2010,3845/2010 (1ο Μνημόνιο), 3872/2010, 3965/2011, 4093/2012 κι επεκτάθηκε με την Υπουργική Απόφαση αρ. 57126/Β. 2421/28-12-2012, ετέθησαν τρείς πυλώνες ενίσχυσης της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας:
Πρώτος Πυλώνας: Διάθεση κρατικών κεφαλαίων (και με την μορφή ομολόγων του ελληνικού δημοσίου) μέχρι 5 δισ. ευρώ για να αποκατασταθούν οι δείκτες των «Ιδίων Βασικών Κεφαλαίων» (Core Tier I) (μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικό) των τραπεζών. Έναντι των κεφαλαίων αυτών, που εκδόθηκαν με την μορφή ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, εκδόθηκαν από τις τράπεζες υπέρ του ελληνικού δημοσίου, στα πλαίσια αύξησης του μετοχικού των κεφαλαίου,  μη-μεταβιβάσιμες  προνομιούχες εξαγοράσιμες μετά ψήφου μετοχές με σταθερή ετήσια απόδοση 10%, με τιμή ίση αυτής των κοινών μετοχών της τελευταίας έκδοσης. Έτσι το δημόσιο έγινε μέτοχος των τραπεζών. Οι μετοχές είναι υποχρεωτικά εξαγοράσιμες από τις τράπεζες, στην τιμή διάθεσής των, τα αργότερο μέσα σε 5 έτη. Σε περίπτωση μη-εξαγοράς των εντός 5 ετών, ο Υπουργός Οικονομικών, επιβάλλει, μετά από  εισήγηση της ΤτΕ, προοδευτικά σωρευτική προσαύξηση ποσοστού 2% κατ` έτος επί της σταθερής ετήσιας απόδοσης 10%.
Δεύτερος Πυλώνας: Παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου (με την μορφή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου) στις τράπεζες, ύψους μέχρι 85 δις. ευρώ, σύμφωνα με την αρ.260/2010 της Ευρωπαικής Επιτροπής (έγκριση της κρατικής ενίσχυσης).  Οι εγγυήσεις αυτές αφορούν την εγγύηση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα τραπεζών –που καλύπτουν τα ελάχιστα «Ίδια Βασικά Κεφάλαια» που απαιτεί η ΤτΕ-για δάνεια που χορηγήθηκαν ή θα χορηγηθούν απ` αυτές, μέχρι την 30-06-2013 (ΤΕΜΠΕ κλπ).
Τρίτος Πυλώνας: Διάθεση ειδικών τίτλων (ομολόγων) 3ετούς διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου μηδενικού επιτοκίου, μέχρι 30 δις. ευρώ, σε τράπεζες που καλύπτουν τα ελάχιστα «Ίδια Βασικά Κεφάλαια» που απαιτεί η ΤτΕ. Οι τίτλοι αυτοί εκδίδονται βάσει διμερών συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα τραπεζών, οι οποίες χρησιμοποιούν τους τίτλους αυτούς μόνο ως εξασφάλιση των δανειστών των (collaterals), σε πράξεις αναχρηματοδότησής ή πάγιων διευκολύνσεών των δανειοληπτριών (συμμετεχόντων στο πρόγραμμα) τραπεζών από την ECB ή/και την εξασφάλιση για χρηματοδοτήσεις μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων για άντληση ρευστότητας. Το προιόν της ρευστοποίησης αυτών των τίτλων απαιτείται να διατεθεί για την χορήγηση στεγαστικών δανείων και δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ανταγωνιστικούς όρους.
Σχόλια: Πρώτο: Επιπλέον των παραπάνω 3 Πυλώνων, οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να αντλήσουν ρευστότητα από την ECB ενεχυριάζοντας ομόλογα που έχουν εκδοθεί ή έχουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, ή των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου των τριών παραπάνω Πυλώνων, Δεύτερο: Οι παραπάνω  Πυλώνες 2 και 3 εφαρμόζονται στα πλαίσια του Μηχανισμού  ELA, ενώ ο Πυλώνας 1 μόνο έμμεσα σχετίζεται κι εφαρμόζεται με τον Mηχανισμό ELA κι άμεσα και με την Ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών Τραπεζών το 2012-13 με κεφάλαια του ΤΧΣ-EFSF-ESM.

 Links:
Το αρ. 14.4 του Καταστατικού της ECB για τον ELA (και αρ. 55 παρ. 23 του Καταστατικού της ΤτΕ), που δίνουν την δυνατότητα στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες να τυπώνουν χρήμα ανεξάρτητα από την ECB με τους οικονομικούς κανόνες βέβαια που ισχύουν και με τα παλαιά εθνικά νομίσματα. Αυτό είναι και μια απάντηση τους Ευρω-φοβικούς (Επαμ κλπ.) που έχουν τρομοκρατήσει τον κόσμο με την άγνοιά τους, ότι δήθεν η Ελλάδα δεν μπορεί να τυπώσει χρήμα μόνη της.

Από το βοβλίο μου "Ορχούμαι την Οργήν" 2014, και του επόμενου βιβλίου μου "Για Μια Ελλάδα Μάνα Ιδεών" 2015.
Δημ. Αντωνίου, ιατρός, Πρόεδρος  "Ελπίδας Πολιτείας".

Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

Δημ. Αντωνίου: Διαγράφονται 200.000 Στεγαστικά Δάνεια με την Ανακεφαλαιοποίηση. Δικαίωση του 3 χρονου αγώνα μου.Δημ. Αντωνίου: Διαγράφονται 20.000 Στεγαστικά Δάνεια με την Ανακεφαλαιοποίηση. Δικαίωση του 3 χρονου αγώνα μου.
Την 02-12-2012 δημοσίευσα για πρώτη φορά στο blog μου www.zoidosia το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και των κόκκινων δανείων, στο οποίο τεκμηρίωνα εξουθενωτικά νομικά και οικονομικά το επιχείρημα ότι οι τράπεζες δεν νομιμοποιούνταν να απαιτούν δικαστικά τα κόκκινα (ληξιπρόθεσμα) δάνεια για τα οποία είχαν αποζημιωθεί δια της ανακεφαλαιοποίησηής των με κεφάλαια του ΤΧΣ, δηλ. με χρήματα του ελληνικού λαού. Την μελέτη μου αυτή διαβίβασα στην ECB και το υπουργείο οικονομικών τον Μάρτιο του 2013. Ο τότε υπουργός οικονομικών Γιάννης Σουρνάρας στην συνέχεια, με το αρ.πρωτ. Β.871/12-06-2013 έγγραφό του, διαβίβασε την αναφορά μου αυτή στις αρμόδιες αρχές για να ελέγξει η καθεμιά, κατά τις αρμοδιότητές της, τα καταγγελόμενά μου σε αυτή και μεταξύ αυτών και στον Εισαγγλέα Χαλκίδος. Έτσι, η υπόθεση παραπέμφθηκε στον Εισαγγελέα στον οποίον εκλήθην και κατέθεσα νέα στοιχεία αφού συμπλήρωσα και τελειοποίησα την μελέτη μου αυτή, η οποία συνιστά ουσιαστικά μια μελέτη σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής και θα δημοσιευτεί στο επόμενο βιβλίο μου «Για μια Ελλάδα Μάνα Ιδεών» μέσα στον 2015. Στην συνέχεια ο Εισαγγελέας, τον Σεπτέμβριο του 2014 και στα πλαίσια της παραπάνω μήνυσής μου, άσκησε ποινική δίωξη εναντίον των 4 συστημικών τραπεζών (Εθνικής, Πειραιώς, Alpha και Eurobank) για Εκβιασμό εναντίον των δανειοληπτών, επειδή αυτές απαιτούν από τους τελευταίους – με την απειλή ή την εκτέλεση κατασχέσεων και πλειστηριασμών των ακινήτων των- τα κόκκινα-ληξιπρόθεσμα  δάνεια παρόλο που αυτές (οι τράπεζες) έχουν αποζημιωθεί δια της ανακεφαλαιοποίησης με τα κεφάλαια του ΤΧΣ από τον ελληνικό λαό. Τέλος, η ECB μου έστειλε απάντηση, ότι θα εξετάσει το θέμα από την 14-11-2014 όταν αναλαμβάνει την γενική εποπτεία όλων των ευρωπαικών τραπεζών. Και το αποτέλεσμα, ΗΡΘΕ, αναπάντεχα.

Σημειώνεται ότι σε σύνολο στεγαστικών δανείων 69 δις. ευρώ, τα «κόκκινα» δάνεια υπολογίζονται σε 27 δισ. ευρώ, όσο ακριβώς ήταν και το ύψος της Ανακεφ/σης ! (27.5 δισ).

Παράλληλα, η αξία των ακινήτων που αποτελούν την εμπράγματη εξασφάλιση αυτών των δανείων, έχει υποχωρήσει τόσο ώστε να εκτιμάται ότι 15% - 20% των στεγαστικών χαρτοφυλακίων είναι υποκαλυμμένα. Η πτώση στις πραγματικές τιμές των ακινήτων υπολογίζεται σε 35% - 40% τα τελευταία 3 – 4 χρόνια, διαχεόμενη σε όλες τις περιοχές.

Πηγή:www.capital.gr
Η Μεγαλύτερη Δύναμη είναι η Γνώση και το Ήθος
Ιδού τα σχετικά links των αναφορών-μηνύσεών μου και της δημοσίευσης της σημερινής εξέλιξης του θέματος αυτού από το Capital.gr.
http://www.capital.gr/news.asp?id=2200467
Δημ. Αντωνίου, ιατρός, τηλ. 22210-62743

 Kι εδώ η 1η σελίδα της μήνυσής μου:


(κάτω φωτό): ΔΙΩΞΗ κατά των ΤΡΑΠΕΖΩΝ για ΕΚΒΙΑΣΗ από το Εισαγγελέα, για τον λόγο ότι απαιτούν τα κόκκινα δάνεια για 2η φορά από τους δανειολήπτες,παρόλο που έχουν αποζημιωθεί γι αυτά με την ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ από το ΤΧΣ (με χρήματα του ελληνικού λαού) (έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη).


Δημ. Αντωνίου, ιατρός, τηλ. 22210-62743


Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

Γελοίος Π.Καμμένος 4.40 : Κλειδώστε τους γέρους στο σπίτι να μην ψηφίσει...Απίστευτα ΑΝΗΘΙΚΟ...Απίστευτα. Μαζέψτε τον. Δηλ. ρε φίλε θα κλειδώσεις και τους δικούς σου-εξαίρετους βέβαια γιατί του γνωρίζω- γέρους-γονείς σου μέσα σαν σκυλιά? Τι περιμένεις όμως από αρχηγό που πήρε στο Κόμμα του έναν εισαγγελέα που τον έδιωξε η δικαιοσύνη ως ακατάλληλο, μετά από σωρεία εκδιώξεών του από τους κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους και δύο καταδίκες από τον Πειθαρχικό του ΑΠ....την οποία ο εκδιωχθείς παρουσίασε ως παραίτηση ! Και θα χρησιμοποιήσει τους άλλους υποψηφίους της Β` Αθηνών, ως λούστρους για τις μπότες του Κοντού με την Γραβατα,...συνέχεια σύντομα.